.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowyxh uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia, polegajacego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1209F w miejscowosci Wolimirzyce

                                                                                                                                 Szczaniec, dnia 11 czerwca 2010r.

OSR.7610/1/2010

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 21 ust.1, art. 38 i art. 85 ust 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  , poz.1227 z póź.  zm.),Wójt Gminy Szczaniec podaje do publicznej wiadomości informacji , że:

   W dniu 11.06.2010r.  została wydana  decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia, polegającego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1209F            w miejscowości Wolimirzyce.

   Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek z dnia 16.04.2010r.znak sprawy DG.V.7352-3/10  Starostwa Powiatowego ul Kolejowa 2 , 66-200 Świebodzin.

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się              z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Szczaniec, 66-225 Szczaniec 73  pok.  nr 7 w godzinach    od 700 do 1400

 

 

Sprawę prowadzi Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i działalności gospodarczej.

 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Szczaniec

                                                                                                                         Ryszard Walkowiak

 
informacje udostępnił:Mirosława Rybczyńska
data udostępnienia: 2010-06-14 13:25:33
ostatnia modyfikacja: Mirosława Rybczyńska 2010-06-14 13:25:33 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228