.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczaniec - węzeł betoniarski - Myszęcin działka nr 146/1

                                                                                                                        Szczaniec, dnia 04.01.2012r.

 OSR.6220.2.6.2011/2012

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie  art. 38   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku          i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199, poz.1227 z póź.  zm.),Wójt Gminy Szczaniec podaje do publicznej wiadomości informacji , że:

   W dniu 04.01.2012r.  została wydana decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’ zlokalizowanego na działce nr 146/1 obręb wsi Myszęcin, Gmina Szczaniec

   Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek    ,,BRUBET’’ Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2,66-300 Międzyrzecz z dnia 21.11.2011r.

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się              z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Szczaniec, 66-225 Szczaniec 73  pok.  nr 7 w godzinach    od 700 do 1400

 

 

Sprawę prowadzi Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i działalności gospodarczej.

 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Szczaniec

                                                                                                                         Ryszard Walkowiak

 
informacje udostępnił:Mirosława Dudek
informacje wytworzył:Gabriela Bułajewska
data udostępnienia: 2012-01-09 08:33:39
ostatnia modyfikacja: Mirosława Dudek 2012-01-09 08:46:44 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228