.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                Szczaniec dnia, 31.08.2010.

 

OSR.7610/2/2010r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Wójt Gminy Szczaniec, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 31.08.2010r., na wniosek  firmy A2 STRADA Sp. z o.o. Plac Andersa 5, 61-894 Poznań wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw  dla Obwodu Utrzymania Autostrady – OUA Biały Mur, dla obsługi płatnej autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl  km  076 + 100 na działce 308/3 położonej w obrębie wsi Myszęcin, gm. Szczaniec, powiat świebodziński, woj. lubuskie. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Szczaniec, nr pokoju 7 w godzinach od 700 do 1500.

 
informacje udostępnił:Mirosława Rybczyńska
data udostępnienia: 2010-09-01 10:20:57
ostatnia modyfikacja: Mirosława Rybczyńska 2010-09-01 10:20:57 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228