.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejąc

                                                                                                                     Szczaniec, dnia  16.08.2011r.

OSR.6220.1.1.2011r.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

            Zgodnie z art. 49 i 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Szarłowicz Andrzeja, Usługi Inżynierskie ul. Leopolda Okulickiego 19/8, 65-559 Zielona Góra działającego w imieniu Gminy Szczaniec, 66-225 Szczaniec 73

        wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego  rowu melioracyjnego  na działce nr 366/9 (w części) i 372/2  (w całości) zlokalizowanego w miejscowości Myszęcin gm. Szczaniec

       W związku z powyższym informuję Strony, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje im wgląd do dokumentacji prowadzonej w trakcie postępowania.

   

    Sprawę prowadzi samodzielne stanowisko do spraw ochrony środowiska rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej  ( pok. nr 7) Urzędu Gminy Szczaniec.

 

 

 

Otrzymują:

1.       Andrzej Szarłowicz Usługi Inżynierskie ul. Leopolda Okulickiego 19/8, 65-559 Zielona Góra

2.       a/a

3.       strony postępowania- Obwieszczenie

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul Jagiellończyk 8,66-400 Gorzów Wlkp.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Maja 22,66-200 Świebodzin

 

 

sprawę prowadzi Gabriela Bułajewska,  tel 68 34107003

 
informacje udostępnił:Mirosława Dudek
informacje wytworzył:Gabriela Bułajewska
data udostępnienia: 2011-08-17 08:13:09
ostatnia modyfikacja: Mirosława Dudek 2011-08-17 08:17:20 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228