.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
INFORMACJA DLA PODATNIKÓW:
INFORMACJA DLA PODATNIKÓW

    Wyjaśniając liczne wątpliwości wynikające z dopełnienia przez mieszkańcó obowiązku podatkowego informujemy, iż osoby fizyczne zobowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu (wójtowi) informację o nieruchomościach (obiektach budowlanych,budynkach) oraz o środkach transportu sporządzoną na formularzu (wg ustalonego wzoru) w terminie 14 dni od dnia wystapienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygśnięcie obowiązku podatkowego.

   Jeżeli nieruchomość w postaci: obiektu budowlanego, gruntu, lasu lub środka transportu stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy w zakresie podatku ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Oznacza to, że każdy współwłaściciel lub współużytkownik otrzymuje nakaz płatniczy dotyczący danego przedmiotu opodatkowania, natomiast zapłata może być dokonana w całości przez jednego podatnika lub solidarnie przez każdego podatnika stosownie do posiadanych przez niego udziałów, np. w przypadku małżeństwa, oboje małżonkowie otrzymują nakaz podatkowy wynikający z faktu istnienia współwłasności małżeńskiej, natomiast opłata jest jedna. W przypadku kilku współwłaścicieli, wszyscy otrzymują nakaz podatkowy -opłata również jest jedna. Może ją uiścić w imieniu wszystkich wspówłaścicieli jedna osoba, lub każda osoba do wysokości swojego udziału. 

 
informacje udostępnił:Łukasz Najdek
data udostępnienia: 2007-05-29 09:07:33
ostatnia modyfikacja: Łukasz Najdek 2007-05-29 09:07:33 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228