.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczaniec
poka wszystkie dokumenty

                                                              Szczaniec 09.11.2007 r.

 

Znak sprawy:OŚ.7625-DŚ/12/07

 

 

 

Obwieszczenie

 

              Wójt Gminy Szczaniec na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z poźn. zm.) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz instalacji do odzysku odpadów tworzyw sztucznych zlokalizowanego na działkach 984/6 i 984/7 w miejscowości Szczaniec.

              Postępowanie zostało wszczęte na wniosek MC Recykling Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 13/1, 66 – 200 Świebodzin reprezentowanej przez Pana Jarosława Cichockiego.

              Na podstawie art. 53 POŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 31 POŚ przysługuje „każdemu”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 informuję, iż dane o:

        - wniosku,

        - raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, zgodnie z art. 19 ust. 6 POŚ, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Szczaniec, pok. nr 4. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

 

              Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy POŚ, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Urzędu Gminy w Szczańcu, pok. nr 4 w terminie od 12 listopada 2007 r do dnia 03 grudnia 2007 r.

 

               Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczaniec             oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

                                                                 Wójt

 

                                                        Ryszard Walkowiak

 

 

 

 

 
informacje udostępnił:Łukasz Najdek
data udostępnienia: 2007-11-12 13:10:31
ostatnia modyfikacja: Łukasz Najdek 2007-11-12 13:11:44 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 45228