.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY SZCZANIEC:
Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Szczańcu

 

z dnia 25 marca 2012 r.

o obsadzaniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających

do Rady Gminy Szczaniec

 

bez głosowania

w okręgu wyborczym nr 4

 

Na podstawie art. 189 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn.zm), Gminna Komisja Wyborcza w Szczańcu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

 

1. W okręgu wyborczym nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Szczaniec wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

 

2. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr  4 głosowania w wyborach do Rady Gminy Szczaniec nie przeprowadza się,
a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata z listy nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA

                                                                 

 

Pana Tadeusza Jana Wośkowiak

                                               

 

3.   Ponieważ liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów
do obsadzenia w okręgu, stwierdza się, że wszystkie mandaty do Rady Gminy Szczaniec są obsadzone

 

 

                                                                                                  Przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej

 

                            /-/Anna Lubańska

 
informacje udostępnił:Mirosława Dudek
informacje wytworzył:Anna Lubańska
data udostępnienia: 2012-03-27 11:36:26
ostatnia modyfikacja: Mirosława Dudek 2012-03-27 11:36:26 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228