.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego„ Renaturalizacji nie mniej niż 5 km skanalizowanej doliny rzecznej Leniwej Obry poprzez unaturalnienie jej koryta wraz z odtworzeniem jej meandr

Szczaniec, dnia 27 grudnia 2011 r.

 

IR.6733.5.2.2011

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa w imieniu i na rzecz której działa zgodnie z pełnomocnictwem Pani Halina Szamotulska Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, który wpłynął w dniu 12.12.2011r. wszczyna się postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja dotyczy „ Renaturalizacji  nie mniej niż 5 km skanalizowanej doliny rzecznej Leniwej Obry poprzez unaturalnienie jej koryta wraz z odtworzeniem jej meandrów” na terenie Gminy Szczaniec oraz Gminy Zbąszynek.

Gmina Szczaniec:  - obręb geod. Dąbrówka Mała działki nr: 1/8; 171; 181; 182; 2/2; 2/6;
                                 -  obręb geod. Koźminek działka nr 276;

Gmina Zbąszynek:  -  obręb geod. Dąbrówka Wlkp.  Działki nr: 2076; 445/2;

                                 -  obręb geod. Kosieczyn działki nr: 202/1; 253; 390/9; 407/4; 408; 593/1.

            W związku z tym, że nieruchomości są Waszą własnością lub w Waszym zarządzie zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w tym postępowaniu umożliwiam zapoznanie się z przedłożonymi dokumentami wnioskodawcy w sprawie w/w budowy.

            Z przedłożonymi dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Szczaniec pokój nr 4 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Marszałek Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

 1. Elżbieta Mazur

Dąbrówka Wlkp.

ul. Główna 33

66-210 Zbąszynek

 1. Roman Mazur

Dąbrówka Wlkp.

ul. Główna 33

66-210 Zbąszynek

 

 

 1. „ROL-TRADITION” Sp. z o.o.

Dąbrówka Mała 20

66-225 Szczaniec

 1. Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

 1. Nadleśnictwo Babimost

ul. Leśna 17

66-110 Babimost

 1. „Dwór Dąbrówka Mała” Urlich Schlösser Sp. Komandytowa

Dąbrówka Mała 20

66-225 Szczaniec

 1. „Smardzewo-Dwór” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 33

66-200 Świebodzin

 1. Maria Budych

Dąbrówka Wlkp.

ul. Główna 21

66-210 Zbąszynek

 1. Mariusz Gryska

Dąbrówka Wlkp.

ul. Dworcowa 26

66-210 Zbąszynek

 1. Urząd Miejski Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

 1. a/a.

 

 
informacje udostępnił:Mirosława Dudek
informacje wytworzył:Edward Adamów
data udostępnienia: 2011-12-27 14:11:52
ostatnia modyfikacja: Mirosława Dudek 2011-12-27 14:11:52 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228