.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Informacja o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                          Szczaniec 16.07.2007 r

 

Wójt Gminy Szczaniec

66 – 225 Szczaniec 73

 

 

Znak sprawy:OŚ.7625-DŚ/8/07

 

                        

                         Obwieszczenie

 

              Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

 

informuję

 

              o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 7512/6200 „A2 Myszęcin”, która jest zlokalizowana na istniejącej wieży telekomunikacyjnej, na działce nr 315/3 w miejscowości Wilenko.

 

              Decyzja została wydana na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01 – 230 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Roberta Dmowskiego z firmy „Operandi”
Sp. z o.o., os. Bolesława Śmiałego 29a/1,
60-682 Poznań.

 

              Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Szczaniec, Szczaniec 73 pok. 4. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

 

               Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczaniec oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczaniec.

 

 

 

 

                                              Wójt Gminy

 

                                       Ryszard Walkowiak  

 

 
informacje udostępnił:Łukasz Najdek
data udostępnienia: 2007-07-16 15:03:58
ostatnia modyfikacja: Łukasz Najdek 2007-07-16 15:05:28 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228