.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji

                                                                        Szczaniec 30.05.2007 r

Wójt Gminy Szczaniec

Szczaniec 73

66 –225 Szczaniec

 

Nasz znak:OŚ.7625-DŚ/6/07

 

Obwieszczenie

 

              Wójt Gminy Szczaniec na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu              w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 7512/6200 „A2 Myszęcin”, która zlokalizowana jest na działce 315/3 w miejscowości Wilenko poprzez wymianę typów anten i instalacji nowych anten oraz podłączeniu ich z urządzeniami w kontenerze technicznym kablami koncentrycznymi.

              Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01 –230 Warszawa reprezentowanej przez Pana Roberta Dmowskiego, Os. Bolesława Śmiałego 29a/1, 60 – 682 Poznań.

             Na podstawie art. 53 POŚ organ właściwy do wydanie decyzji                     o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport                 o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z art. 31 POŚ przysługuje każdemu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 informuję, iż dane o:

-         wniosku,

-         raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, zgodnie             z art. 19 ust. 6 POŚ w publicznie dostępnym wykazie danych                            o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Szczaniec. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8 –14.

 

             Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy POŚ, informuję                     o możliwości składania uwag i wniosków do Urzędu Gminy Szczaniec pok.           nr 4, w terminie 01.06.2007 r. do 21.06.2007 r.

             Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczaniec oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

                                                                               Wójt

                                                                  Ryszard Walkowiak          

 
informacje udostępnił:Łukasz Najdek
data udostępnienia: 2007-06-06 14:33:31
ostatnia modyfikacja: Łukasz Najdek 2007-06-06 14:33:31 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228