.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje:
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew w 2015 roku

Gmina Pszczew zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew”. Projekt jest kontynuacją wieloletniego programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy.  Realizacja zadania była możliwa, dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW) przy udziale środków z NFOŚiGW. W wyniku realizacja zadania, wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych zostały usunięte ze 16 posesji. Łącznie przekazano do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych 107,11 ton wyrobów (odpadów) zawierających azbest.  

 

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Waldemar Górczyński

 
informacje udostępnił:Krystian Grabowski
data udostępnienia: 2015-11-24 08:48:59
ostatnia modyfikacja: Krystian Grabowski 2015-11-24 08:48:59 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 144290