.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna5,10%.144290
.Redakcja0,21%.6038
.Organizacja Urzędu0,06%.1639
.Dane0,33%.9307
.Statut0,03%.850
.Oświadczenia majątkowe0,03%.892
.Protokoły0,28%.7809
.Rejestry i ewidencje0,03%.909
.Referaty0,36%.10218
.Strategia rozwoju0,21%.6007
.Uchwała Nr I/1/20020,03%.742
.Ogłoszenie0,01%.276
.Informacje podatkowe0,03%.872
.Godziny urzędowania0,24%.6868
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,22%.6091
.Rada Gminy0,04%.1037
.Sołectwa0,33%.9266
.Burmistrz0,28%.7841
.Podatki i opłaty0,04%.1162
.Jednostki organizacyjne0,04%.1214
.Budżet0,10%.2829
.Oferty inwestycyjne0,11%.2976
.Przetarg0,03%.799
.Przetargi aktualne0,00%.17
.Komisje0,27%.7583
.Uchwała Nr III/16/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych0,01%.267
.Uchwała Nr VI/42/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie mienia w użyczenie na rzecz Zespou Szkół w Pszczewie0,01%.260
.Przetargi aktualne1,49%.42240
.Statystyka0,04%.1065
.Pomoc0,02%.647
.Zagospodarowanie przestrzenne0,32%.8994
.Uchwała Nr I/2/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie: ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Pszczew0,01%.271
.Uchwała Nr VI/43/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie: zasada przyznawania świadczeń w 2003 roku w postaci dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy0,01%.308
.Uchwała Nr VI/40/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku0,01%.283
.Regulamin Organizacyjny0,11%.3096
.Spółki prawa handlowego0,04%.1175
.Wyszukiwarka0,00%.13
.Przetargi zakończone0,04%.1211
.Wyszukiwarka0,14%.4083
.Informacje nieudostępnione0,04%.1179
.Rejestr zmian42,11%.1191748
.Dokumenty0,40%.11263
.Statut0,07%.1904
.Informacje0,11%.3185
.Uchwała Nr III/15/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadanych psów na terenie gminy Pszczew0,01%.251
.Uchwała Nr III/13/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pszczew i upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z zakresu0,01%.277
.Uchwała Nr III/18/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej0,01%.251
.Uchwałą Nr II/5/2002 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2002 roku0,01%.290
.Uchwałą Nr I/4/2002 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pszczew0,01%.303
.Uchwała Nr III/17/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew0,01%.277
.Uchwała nr IX/69/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie geodezyjnym Nowe Gorzycko0,01%.342
.Uchwała nr IX/67/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie geodezyjnym Pszczew0,01%.293
.Uchwała nr IX/68/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie geodezyjnym Janowo0,01%.341
.Uchwała Nr IX/66/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 września 2003 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie geodezyjnym Pszczew0,01%.361
.Uchwałą Nr IX/65/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 września 2003 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie geodezyjnym Pszczew0,51%.14318
.Uchwała nr XV/107/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie: skarga na Wójta Gminy0,01%.273
.Uchwała nr XIII/102/03 Rady Gmiyn Pszczew z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania porządku na terenie gminy Pszczew0,01%.186
.Uchwała Nr VIII/51/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przejęcia w użytkowanie gruntuwraz z ujęciem wody oraz przekazaniem w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewi0,01%.313
.Uchwała Nr VI/46/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy0,01%.258
.Uchwała Nr VII/49/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie: utworzenie obwodu głosowania w referendumw Domu Pomocy Społecznej w Szarczu0,01%.308
.Uchwała Nr VII/50/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2003 rok0,01%.295
.Uchwała Nr VI/44/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie: statutów sołectw0,01%.266
.Uchwała Nr VI/45/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie: w sprawie odwołania Sekretarza Gminy0,01%.278
.Uchwała Nr VIII/53/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie:0,01%.289
.Uchwała Nr VIII/52/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami na rzecz ich najemców0,01%.292
.Uchwała nr XIV/104/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami na rzecz najemcy0,01%.228
.Oświadczenie majątkowe Dyrektor ZUK Jan Łukaszyk0,00%.8
.Uchwała Nr IX/72/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 września 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej0,01%.321
.Uchwała Nr IX/72/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 września 2003 roku w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,01%.416
.Uchwała Nr IX/71/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 września 2003 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,01%.298
.Uchwała Nr XIV/103/2004 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok0,01%.176
.Skład osobowy Rady Gminy0,02%.580
.Sesje0,25%.7092
.Przewodniczący Rady Gminy0,06%.1561
.Uchwała nr IX/70/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie geodezyjnym Szarcz0,01%.333
.Decyzje Wójta Gminy0,00%.9
.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok0,11%.3190
.Uchwała nr 1050,01%.249
.Uchwała nr XV/107/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie: skarga na Wójta Gminy0,01%.177
.Uchwała nr XIV/104/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami na rzecz najemcy0,01%.236
.Uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,01%.309
.Uchwała Nr III/22/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: powołania trzech przedstawicieli Rady Gminy do składu komisji konkursowej0,01%.306
.Mienie Gminy0,07%.1857
.Uchwała Nr III/25/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie na 2002 rok0,01%.257
.Uchwała Nr IV/33/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2002 roku Uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2003 rok0,01%.299
.Uchwała nr XV/106/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie: zmiany w budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok0,01%.231
.Uchwała Nr VII/47/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu0,01%.297
.Uchwała Nr VII/48/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki budowlanej niazabudowanej0,01%.355
.Uchwała Nr VIII/55/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pszczewie oraz powołania trzech przedstawicieli Rady Gminy d0,01%.222
.Uchwała Nr XIV/105/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 lutego 2004 roku: Uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2004 rok0,01%.186
.Uchwała Nr V/34/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji0,01%.328
.Uchwała Nr V/35/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,01%.302
.Uchwała Nr V/39/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego0,01%.279
.Uchwała Nr V/37/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie: niektórych zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych0,01%.303
.Uchwała Nr III/21/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: określenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym0,01%.297
.Uchwała Nr V/36/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,01%.291
.Uchwała Nr VIII/58/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Pszczew0,01%.279
.Uchwała Nr III/24/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: ustalenia stawki za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na te0,01%.331
.Uchwała Nr V/38/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie: Statutu Gminy Pszczew0,02%.516
.Uchwała Nr III/23/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z urządzeń wodno-kanalizacyjnych sta0,01%.304
.Uchwała nr I/1/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie: wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pszczew0,01%.248
.Uchwała Nr III/20/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: określenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym0,01%.275
.Zespół Szkół w Pszczewie0,00%.15
.Uchwała NR IV/26/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok0,01%.297
.Uchwałą Nr IV/28/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: powołania Sekretarza Gminy0,01%.264
.Uchwała Nr IV/30/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej0,01%.335
.Uchwałą Nr IV/32/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2002 roku o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew0,01%.279
.Uchwała Nr IV/31/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2002 rok0,01%.253
.Uchwała Nr IV/29/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu na jazdy lokalne Wójta Gminy0,01%.239
.Uchwałą Nr IV/27/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich0,01%.343
.Uchwała Nr II/8/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie: powołąnia doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Gminy Pszczew0,01%.309
.Uchwała Nr III/14/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku0,01%.286
.Uchwałą Nr I/3/02 z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie: wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pszczew0,01%.280
.Uchwałą II/11/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej0,01%.264
.Uchwała Nr II/7/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 listopada w sprawie: powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Pszczew0,01%.285
.Uchwałą Nr II/12/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pszczew NR XXXIX/297/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia zgody na stosowanie bon0,01%.311
.Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: określenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości0,01%.267
.Uchwała Nr II/6/2002 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie: powołania stałych komisji oraz ustalenia przedmiotu ich działania0,01%.259
.Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej0,01%.254
.Uchwałą Nr II/10/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie: zmiany charakteru użytkowania z gruntu rolnego na leśny0,01%.278
.Uchwała Nr IX/62/03 Rady Gminy Pszczew w dnia 4 września 2003 roku w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników0,01%.302
.Uchwała Nr IX/64/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 września 2003 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie geodezyjnym Pszczew.0,01%.289
.Uchwała Nr VIII/60/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: Powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy0,01%.298
.Uchwała Nr VIII/61/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: o zamiarze utworzenia Związku Międzygminnego0,01%.289
.Uchwała Nr VIII/59/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: zmieniające uchwałę Nr III/13/02 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta0,01%.258
.Uchwała Nr VIII/57/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: diet dla radnych za udział w posiedzeniach organów gminy Pszczew0,01%.224
.Uchwała Nr VIII/54/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie komunalne gminy0,01%.290
.Uchwała Nr VIII/56/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie:zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2003 rok0,01%.217
.Zarządzenie Nr 46/2003 Wójta Gminy Pszczew z dnia 19 sierpnia 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Pszczewie0,01%.203
.Zarządzenie Nr 69/2003 Wójta Gminy Pszczew z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za najem lokali użytecznośi publicznej na 2004 rok admonistrowanych przez Zakład Usług Komuna0,01%.267
.Uchwał Nr XVI/110/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie : odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy.0,01%.413
.Uchwała Nr XVI/120/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania przy wyborze uzupełniającym ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu0,02%.462
.Uchwała Nr XVI/115/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie: wysokośi stawek opłat za zajęcie pasa drogowego0,01%.216
.Uchwała Nr XVI/114/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Szarczu dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europej0,01%.204
.Uchwała Nr XVI/113/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku zmieniające uchwałę Nr XXI/166/00 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 sierpnia w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w0,01%.266
.Uchwała Nr XVI/118/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie: ogłoszenia wyborów uzupełniających ławników do orzekania w Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu określenia zasa0,01%.269
.Uchwała Nr XVI/119/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie: powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników wybieranych w wyborach uzupełniających0,01%.252
.Uchwała Nr XVI/112/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w zmieniające uchwałę Nr V/38/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 30.01.2003r. w sprawie Statutu Gminy Pszczew0,01%.312
.Uchwała Nr XVI/117/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok0,01%.419
.Uchwała Nr XVI/116/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie0,01%.203
.Uchwała Nr XVI/109/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych0,01%.239
.Uchwała Nr XVI/108/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego0,01%.187
.Uchwała Nr XVI/111/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie komunalne gminy0,01%.181
.Zarządzenie Nr 57/2003 Wójta Gminy Pszczew z dnia 14 października 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem lokali użyteczności publicznej, administrowanych przez przedszkole samorządowe0,01%.231
.Zarządzenie Nr 50/2003 Wójta Gminy Pszczew z dnia 29 sierpnia w sprawie zatrudnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie0,01%.202
.Zarządzenie Nr 53/2003 Wójta Gminy Pszczew z dnia 25 września 2003 roku w sprawie materiału siewnego - zbóż ozimych0,01%.222
.Zarządzenie Nr 51/2003 Wójta Gminy Pszczew z dnia 22.09.2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprze0,01%.259
.Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego0,01%.308
.Wydanie dowodu osobistego0,02%.696
.Zezwolenie za zajęcie pasa drogowego0,00%.25
.Zezwolenie za zajęcie pasa drogowego0,02%.543
.Udzielenie informacji o danych osobowych0,02%.612
.Zameldowanie na pobyt stały0,01%.309
.Wymeldowanie z pobytu stałego0,01%.334
.Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące0,01%.318
.Zameldowanie na pobyt czasowy ponad do 2 miesięcy0,01%.173
.Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące0,01%.373
.Wójt Gminy Pszczew0,00%.16
.Radna Ewa Stelmaszyk0,01%.262
.Radna Maria Czernianin0,01%.299
.Radny Czeslaw Brzezinski0,00%.32
.Radny Czeslaw Brzezinski0,01%.373
.Oświadczenie majątkowe0,00%.30
.Radny Tadeusz Dekert0,01%.264
.Radna Jadwiga Gajewska0,01%.286
.Radny Andrzej Piatek0,01%.269
.Radny Wojciech Haluszczak0,00%.125
.Radny Wojciech Haluszczak0,01%.355
.Zarządzenie Nr 37/2003 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości0,01%.171
.Skarbnik Gminy Halina Jokiel0,02%.497
.Kierownik OPS Ewa Lazarska0,02%.462
.Radny Stanislaw Dreger0,01%.424
.Dyrektor Przedszkola Jolanta Minge0,02%.507
.Z-ca Wojta Krystian Grabowski0,02%.429
.Radny Romuald Tankielun0,01%.415
.Kierownik USC Marek Minge0,01%.399
.Wojt Gminy Waldemar Gorczynski0,02%.429
.Radny Miroslaw Lesny0,01%.367
.Radny Bernard Kowalski0,01%.262
.Radny Konrad Kiona0,01%.277
.Radny Marek Lazarski0,01%.348
.Zarządzenie Nr 44/2003 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pszczewie0,01%.194
.Jarosław Szałata0,01%.393
.Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pszczew na lata 2004-20070,12%.3440
.Zarządzenie Nr 15/2003 Wójta Gminy Pszczew z dnia 20 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek za 1 km przebiegu0,01%.193
.Podatek od nieruchomości0,01%.278
.Uchwała0,01%.264
.Podatek opłata miejscowa0,01%.217
.Podatek od posiadanych psów0,01%.203
.Uchwała Nr XXII /169 /04 RG Pszczew z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na terenie gminy Pszczew.0,01%.193
.Uchwała Nr XXII /168 /04 RG Pszczew z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew.0,01%.220
.Uchwała Nr XXII /172 /04 RG Pszczew z dnia 02 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Pszczewie Nr XLI/311/02 z dnia 12.09.2002r.., Nr XLII/317/02 z dnia 10.10.2002r.., Nr X/80/03 z dnia 09.100,01%.203
.Uchwała Nr XVII/123/04 RG Pszczew z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: przyjęcie \0,01%.195
.Informacja dla przedsiębiorców0,06%.1739
.Zarządzenie Nr 71/2004 Wójta Gminy Pszczew z dnia 24.02.2004r. w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Pszczew na 2004 rok.0,01%.204
.Zarządzenie Nr 102/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 10.11.2004r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1m (2) powierzchni lokalu mieszkalnego.0,01%.334
.Zarządzenie Nr 101/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 05.11.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiacej własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.334
.Zarządzenie Nr 105/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 17.12.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiacych własność Gminy Pszczew przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.215
.Zarządzenie Nr 107/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 27.12.2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.332
.Zarządzenie Nr 108/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 31.12.2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.219
.Zarządzenie Nr 103/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 24.11.2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.287
.Zarządzenie Nr 100/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 29.10.2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.214
.Zarządzenie Nr 99/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 20.10.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.269
.Zarządzenie Nr 106/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 20.12.2004r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat na 2005 rok za najem lokali użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w0,01%.400
.Zarządzenie Nr 109/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 10.01.2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do sprzedaż0,01%.342
.Uchwała Nr XXIII /175 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: przystąpienia Gminy Pszczew do Stowarzyszenia "Notecka Lokalna Organizacja Turystyczna".0,01%.193
.Uchwała Nr XXIII /183 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.0,01%.184
.Uchwała Nr XXIII /186 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2005 roku dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych prz0,01%.196
.Uchwała Nr XXIII /185 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Pszczew.0,01%.228
.Zarządzenie Nr 70/2004 Wójta Gminy Pszczew z dnia 24.02.2004r. w sprawie:ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Pszczewie.0,01%.185
.Uchwała Nr XXIII /184 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pszczew na rok 2005.0,01%.200
.Uchwała Nr XXII /166 /04 RG Pszczew z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych0,01%.181
.Uchwała Nr XXII /165 /04 RG Pszczew z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków z urządzeń wodno- kanalizacyjnych stanowiących wł0,01%.180
.Uchwała Nr XXIII /189 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2005 rok.0,01%.226
.Uchwała Nr XXI /157 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca uchwałe Rady Gminy w Pszczewie Nr XLI/311/02 z dnia 12.09.2002r., Nr XLII/317/02 z dnia 10.10.2002r., Nr X/80/03 z dnia 090,01%.182
.Uchwała Nr XXIII /178 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenie wzorów formularzy dotyczacych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.0,01%.198
.Uchwała Nr XXIII /176 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pszczew nr X/81/03 z dnia 09.10.2003r.0,01%.200
.Uchwała Nr XXIII /177 /04 RG Pszczew z dnia 30.12.2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami.0,01%.194
.Uchwała Nr XXIII /188 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/168/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 02 grudnia 2004 roku.0,01%.215
.Uchwała Nr XXIII /187 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Pszczewie Nr XLI/311/02 z dnia 12.09.2002r., Nr XLII/317/02 z dnia 10.10.2002r., Nr X/80/03 z dnia 09.10.0,01%.195
.Uchwała Nr XXIII /182 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.0,01%.203
.Uchwała Nr XXIII /181 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.220
.Uchwała Nr XXIII /180 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: skargi na działalność Wójta.0,01%.237
.Uchwała Nr XXIII /179 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew.0,01%.236
.Uchwała Nr XVII /125 /04 RG Pszczew z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004-2006.0,01%.232
.Uchwała Nr XXII /174 /04 RG Pszczew z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.0,01%.215
.Uchwała Nr XXII /173 /04 RG Pszczew z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr XVI/115/04 z dnia 8 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.0,01%.182
.Uchwała Nr XXII /163 /04 RG Pszczew z dnia 02.12.2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na mienie komunalne gminy.0,01%.195
.Uchwała Nr XXII /164 /04 RG Pszczew z dnia 02.12.2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.0,01%.194
.Uchwała Nr XXII /167 /04 RG Pszczew z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.0,01%.187
.Uchwała Nr XXII /170 /04 RG Pszczew z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Pszczew na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w k0,01%.187
.Uchwała Nr XXII /171 /04 RG Pszczew z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.171
.Uchwała Nr XXI /145 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Pszczewie.0,01%.204
.Uchwała Nr XXI /161 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie: opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego.0,01%.209
.Uchwała Nr XXI/153/04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie oraz zmiany do uchwały Nr XXIV/148/96 w sprawie powołania Ośrodka Pomo0,01%.212
.Zarządzenie Nr 80/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 14.04.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.187
.Zarządzenie Nr 93/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.08.2004r. w sprawie: zatrudnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie.0,01%.188
.Zarządzenie Nr 82/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 27.04.2004r. w sprawie: zmiany budżetu na 2004 rok.0,01%.184
.Zarządzenie Nr 97/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.09.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.181
.Zarządzenie Nr 84/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 18.05.2004r. w sprawie: powołania odwodowych komisji wyborczych.0,01%.241
.Zarządzenie Nr 91/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 08.07.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pszczew przeznaczonej do dzierżawy.0,01%.187
.Zarządzenie Nr 92/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 16.07.2004r. w sprawie: procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pszczew wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.0,01%.211
.Zarządzenie Nr 96/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.09.2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.178
.Zarzadzenie Nr 90/04 Wojta Gminy Pszczew z dnia 25.06.2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.245
.Zarządzenie Nr 85/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 26.05.2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.168
.Zarządzenie Nr 89/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 25.06.2004r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych nie zabudowanych położonych w Stołuniu.0,01%.268
.Zarządzenie Nr 88/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 25.06.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.208
.Zarządzenie Nr 83/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.04.2004r. w sprawie: upowaznienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie.0,01%.257
.Zarządzenie Nr 95/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 08.09.2004r. w sprawie: upoważnienia zastepcy Wójta Gminy Pszczew do oświadczenia woli sprzedaży mienia gminy.0,01%.237
.Zarządzenie Nr 74/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 08.03.2004r. w sprawie: upoważnienia zastępcy Wójta Gminy Pszczew do oświadczenia woli sprzedaży mienia gminy.0,01%.191
.Zarządzenie Nr 81/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 23.04.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.191
.Zarządzenie Nr 75/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 17.03.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.186
.Zarządzenie Nr 94/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 06.09.2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.161
.Zarządzenie Nr 72/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 24.02.2004r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.0,01%.187
.Zarządzenie Nr 78/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 13.04.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pszczew przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej0,01%.196
.Uchwała Nr XXI /162 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie: zwolnienia z opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności.0,01%.175
.Uchwała Nr XXI /160 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie: stanowisko Rady Gminy Pszczew w przedmiocie zmiany Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP.0,01%.230
.Uchwała Nr XXI /159 /04 RG Pszczew z dnia 27 pażdziernika 2004 r. w sprawie: współdziałanie z włoską gminą CANARO.0,01%.217
.Uchwała Nr XXI /158 /04 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie: zmany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.203
.Uchwała Nr XXI /156 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004 roku. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej w części dotyczącej załącznika nr 8 będącego planem przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Oc0,01%.211
.Uchwała Nr XXI /155 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004 r. w sprawie: zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie gminy na rok 2004.0,01%.227
.Uchwała Nr XXI /154 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowyc0,01%.188
.Uchwała Nr XXI/151/04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie: sprawienie pogrzebu na koszt gminy oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu0,01%.218
.Uchwała Nr XXI/150/04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r.0,01%.268
.Uchwała Nr XXI /149 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. zmieniajaca uchwałę nr XX/134/04 z dnia 02.09.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkown0,01%.205
.Uchwała Nr XXI /148 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.0,01%.213
.Uchwała Nr XXI /147 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej.0,01%.186
.Uchwała Nr XXI /146 /04 RG Pszczew z dnia 27 pazdziernika 2004r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XLI /309 /02 z dnia 12 września 2002r. w sprawie odbudowy dróg gminnych.0,01%.177
.Uchwała Nr XXI /144 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie: skargi na działalność wójta.0,01%.216
.Uchwała Nr XXI /143 /04 RG Pszczew z dnia 27 października 2004r. w sprawie: skargi na działalność wójta.0,01%.225
.Uchwała Nr XX /142 /04 RG Pszczew z dnia 02 września 2004r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej na mienie komunalne gminy.0,01%.227
.Uchwała Nr XX /141 /04 RG PSzcew z dnia 02 września 2004r. w sprawie: wyrażenia opinii wniosku o uznanie lasów za ochronne.0,01%.174
.Uchwała Nr XX /140 /04 RG Pszczew z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie: zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Policko dla wyboru nowego sołtysa.0,01%.188
.Uchwała Nr XX /139 /04 RG Pszczew z dnia 2 września 2004r. w sprawie: planu rozwoju lokalnego Gminy Pszczew.0,01%.189
.Zarządzenie Nr 87/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 21.06.2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.183
.Zarządzenie Nr 98/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 08.10.2004r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za najem lokali i urządzeń użyteczności publicznej, administrowanych przez Zespół Szkół w Pszczewie.0,01%.213
.Zarządzenie Nr 76/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 05.04.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.166
.Zarządzenie Nr 79/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 15.04.2004r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania, przyznawa0,01%.255
.Zarządzenie Nr 86/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 15.06.2004r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.170
.Zarządzenie Nr 73/04 Wójta Gminy Pszczew z dnia 24.02.2004r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok.0,01%.303
.Zarządzenie Nr 77/04r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 31.03.2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.191
.Uchwała Nr XX /138 /04 RG Pszczew z dnia 02 września 2004r. zmieniająca uchwałe Rady Gminy w Pszczewie Nr XLI /311 /02 z dnia 12.09.2002r., Nr XLII /317 /02 z dnia 10.10.2002r., Nr X /80 /03 z dnia 090,01%.196
.Uchwała Nr XIX /131 /04 RG Pszczew z dnia 24.06.2004r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.0,01%.215
.Uchwała Nr XX /136 /04 RG Pszczew z dnia 02 września 2004r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i studentów studiów dziennych.0,01%.174
.Uchwała Nr XIX /130 /04 RG Pszczew z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: uzupełniających wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu.0,01%.179
.Uchwała Nr XIX /129 /04 RG Pszczew z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie: obniżenia wskaźnika procentowego do celów ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego.0,01%.185
.Uchwała Nr XIX /128 /04 RG w Pszczewie z dnia 24.06.2004r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.0,01%.175
.Uchwała Nr XX /137 /04 RG Pszczew z dnia 02 września 2004 r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.172
.Uchwała Nr XIX /133 /04 RG Pszczew z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.191
.Uchwała Nr XX /134 /04 RG Pszczew z dnia 02 września 2004r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.0,01%.171
.Uchwała Nr XVIII /127 /2004 RG Pszczew z dnia 26 maja 2004r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok.0,01%.178
.Uchwała Nr XIX /132 /04 RG Pszczew z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie: uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew na lata 2004-2008 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pszczew na0,01%.196
.Uchwała Nr XX /135 /04 RG Pszczew z dnia 02 września 2004r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pszczew.0,01%.165
.Uchwała Nr0,01%.210
.Uchwała Nr XVIII /127A /04 RG Pszczew z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie stanowiący załącznik Nr XXIV /148 /96 Rady Gminy Pszczew z dnia 19.XII.190,01%.172
.Uchwała nr XVII/124/04 RG Pszczew z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowyc0,01%.206
.Uchwała Nr XVIII /126 /04 RG Pszczew z dnia 26 maja 2004r. w sprawie: zmian w budżecie na 2004 rok.0,01%.234
.Uchwała Nr IX /74/ 03 RG Pszczew z dnia 04 września 2003r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2003 rok.0,01%.337
.Uchwała Nr IX/ 75 /03 RG Pszczew z dnia 04 września 2003r. w sprawie: przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie "Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej".0,01%.278
.Uchwała Nr X/76/03 RG Pszczew z dnia 09.10.2003r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew obrębach: Borowy Młyn, Pszczew, Silna, Stołuń i Szarcz.0,02%.446
.Uchwała Nr X/81/03 RG Pszczew z dnia 09.10.2003r. w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i najmu oraz obciążenia nieruchomości stanowiących własność komunalną, ustalania stawki procento0,01%.278
.Uchwała Nr XXIII /189 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2005 rok.0,01%.221
.Uchwała Nr Xi/88/03 RG Pszczew z dnia 20.11.2003r. w sprawie: ustalenia stawki za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy Pszcz0,01%.260
.Uchwała Nr XI/89/03 RG Pszczew z dnia 20.11.2003r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych niezabudowanych.0,01%.262
.Uchwała Nr XI/90/03 RG Pszczew z dnia 20.11.2003r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy.0,01%.256
.Uchwała Nr XI/91/03 RG Pszczew z dnia 20.11.2003r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.0,01%.207
.Uchwała Nr XI/92/03 RG Pszczew z dnia 20.11.2003r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży udziału Gminy w części wspólnej pomieszczenia pralni.0,01%.217
.Uchwała Nr XI/93/03 RG Pszczew z dnia 20.11.2003r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2003 rok.0,01%.194
.Uchwała Nr XI/95/03 RG Pszczew z dnia 20.11.2003r. w sprawie porozumienia w zakresie przekazania i przejęcia kompetencji.0,01%.226
.Uchwała Nr XI/94/03 RG Pszczew z dnia 20.11.2003r. w sprawie: zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie Gminy na rok 2003.0,01%.216
.Dyrektor ZUK Jan Łukaszyk0,01%.308
.Dyrektor Zespołu Szkół Halina Banaszkiewicz0,01%.344
.Uchwała Nr XI/87/03 RG Pszczew z dnia 20.11.2003r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z urządzeń wodno-kanalizacyjnych stanowiacyhc własność Gmin0,01%.240
.Uchwła Nr X/86/03 RG Pszczew z dnia 09.10.2003r. w sprawie: zmany budżetu oraz zmian w budżecie na 2003 rok.0,01%.246
.Uchwała Nr X/85/03 RG Pszczew z dnia 09.10.2003r. w sprawie: wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu.0,01%.195
.Uchwała Nr X/77/03 RG Pszczew z dnia 09 października 2003r. w sprawie: utworzenia Zwiazku Miedzygminnego.0,01%.262
.Uchwała Nr X/78/03 RG Pszczew z dnia 09 października 2003r. w sprawie: Przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego.0,01%.247
.Uchwała Nr X/79/03 RG Pszczew z dnia 09 października 2003r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu.0,01%.238
.Uchwała Nr X/80/03 RG Pszczew z dnia 09.10.2003r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Pszczew na rok 2002.0,01%.190
.Uchwała Nr X/82/03 RG Pszczew z dnia 09.10.2003r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.0,01%.218
.Uchwała Nr X/83/03 RG Pszczew z dnia 09.10.2003r. w sprawie: przeznaczenia do spzredaży wolnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i ułamkową częścią gruntu.0,01%.247
.Uchwała Nr X/84/03 RG Pszczew z dnia 09.10.2003r. w sprawie: uznania użytku ekologicznego w obrębie ewidencyjnym Świechocin.0,01%.275
.Uchwała Nr XXIV/190/05 Rady Gminy Pszczew z dnia 17.02.2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na mienie komunalne gminy.0,01%.184
.Uchwała Nr XXIV/ 194 /05 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pszczew” i szczegółowych zasad jego nadawania.0,01%.188
.Uchwała Nr XXIV / 193 / 05 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie: podjęcia działań wspierających i prac przygotowawczych, zmierzających do powołania podmiotu dla wykonywania zadań lok0,01%.217
.Zarządzenie Nr 109/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 10.01.2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do sprzedaż0,01%.200
.Zarządzenie Nr 113/2005 WG Pszczew z dnia 31.01.05r. zmieniające zarz. nr 106/04 w sprawie: ustalenia wysokości opłat na 2005r. za najem lokali użyteczności publi. administrowanych przez ZUK w Pszcze0,01%.201
.Zarządzenie Nr 110/2005 Wójta Gminy Pszczew z dnia 19.01.05r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r.0,01%.187
.Zarządzenie Nr 112/2005 Wójta Gminy Pszczew z dnia 20.01.05r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do dzierżawy.0,00%.14
.Zarządzenie Nr 113/05 WG Pszczew z dnia 31.01.05r. zmieniające zarz. nr 106/04 w sprawie: ustalenia wysokości opłat na 2005 za najem lokali użyteczności publi. administrowanych przez ZUK w Pszczewie.0,01%.207
.Zarządzenie Nr 111/2005 Wójta Gminy Pszczew z dnia 19.01.05r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok.0,01%.189
.Zarządzenie Nr 114/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 09.02.05r. w sprawie:podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości,stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy0,02%.501
.Uchwała Nr XXIII /188 /04 RG Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/168/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 02 grudnia 2004 roku.0,01%.193
.Uchwała Nr XXIV/ 192/05 Rady Gminy Pszczew z dnia 17.02.2005r. w sprawie: stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej0,01%.207
.Uchwała Nr XXIV/191/05 Rady Gminy Pszczew z dnia 17.02.2005r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.0,01%.179
.Zewnętrzne0,12%.3480
.Wewnętrzne0,11%.3208
.Zarządzenie Nr 115/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 02.03.2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.342
.Zarządzenie Nr 116/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 16 marca 2005r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.225
.Uchwała Nr XXV/196/05 RG Pszczew z dnia 31.03.2005r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.0,01%.212
.Uchwała Nr XXV/199/05 RG Pszczew z dnia 31.03.05r. w sprawie:przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dział. pożytku publicznego na 20050,01%.243
.Uchwała Nr XXV/200/05 RG Pszczew z dnia 31.03.05r. w sprawie: przystapienia gminy Pszczew do porozumienia międzygminnego.0,01%.389
.Uchwała Nr XXV/201/05 RG Pszczew z dnia 31.03.05r. w sprawie:wyrażenia woli współdziałania Gm. Pszczew z j.s.t. woj. lubuskiego celem realizacji przedsięwzięcia "Regionalna Platforma Cyfrowa"0,02%.455
.Uchwała Nr XXV/202/05 RG Pszczew z dnia 31.03.05r. w sprawie: ustanowienia tytułu"Honorowy Obywatel Gminy Pszczew" i szczegółowych zasad jego nadawania.0,01%.215
.Uchwała Nr XXV/198/05 RG Pszczew z dnia 31.03.2005r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,02%.457
.ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH0,00%.58
.Uchwała Nr XXV/195/05 RG Pszczew z dnia 31.03.05r. zmieniająca uchwałę Nr XX/136/04 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów,szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i student0,01%.174
.Zarządzenie Nr 118/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 05.04.05r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność gm.Pszczew przeznaczonych do dzierżawy0,01%.267
.Uchwała Nr XXV/197/05 RG Pszczew z dnia 31.03.2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.0,01%.216
.Uchwała Nr XXVI/205/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.0,01%.274
.Uchwała Nr XXVI/206/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie na mienie komunalne gminy.0,01%.265
.Uchwała Nr XXVI/207/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości Pszczew na lata 2004-2015".0,01%.281
.Uchwała Nr XXVI/208/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005r.0,01%.186
.Uchwała Nr XXVI/203/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.0,01%.184
.Uchwała Nr XXVI/204/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. w sprawie: skargi na działalność Wójta.0,01%.237
.Uchwała Nr XXVI/209/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 RG Pszczew w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.0,01%.326
.Otwarty konkurs na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży0,12%.3429
.Oświadczenia majątkowe 20050,00%.9
.Radny Romuald Tankielun0,01%.240
.Radny Andrzej Piątek0,01%.172
.Radny Marek Łazarski0,01%.217
.Dyrektor GOK Wanda Żaguń0,01%.260
.Skarbnik Gminy Halina Jokiel0,01%.251
.Wójt Gminy Waldemar Górczyński0,01%.345
.Zastępca Wójta Krystian Grabowski0,01%.292
.Radny Bernard Kowalski0,01%.249
.Radny Włodzimierz Góral0,01%.311
.Radny Tadeusz Dekert0,01%.301
.Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Szałata0,01%.357
.Dyrektor Zespołu Szkół Halina Banaszkiewicz0,01%.269
.Dyrektor Przedszkola Jolanta Minge0,01%.220
.Kierownik USC Marek Minge0,01%.238
.Dyrektor ZUK Jan Łukaszyk0,01%.268
.Radna Jadwiga Gajewska0,01%.186
.Radna Ewa Stelmaszyk0,01%.226
.Radny Mirosław Leśny0,01%.216
.Radny Konrad Kiona0,01%.247
.Radny Wojciech Hałuszczak0,01%.230
.Radny Czesław Brzeziński0,01%.221
.Radna Maria Czernianin0,01%.224
.Zarządzenie Nr 120/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 16 maja 2005r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego na dzierżawę nieruchomości gruntowych.0,01%.215
.Zarządzenie Nr 119/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 kwietnia 2005r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.179
.Zarządzenie Nr 122/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 31.05.2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.226
.Zarządzenie Nr 121/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.05.2005r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.242
.Zarządzenie Nr 123/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 22.06.2005r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej częścią budynku dwurodzinnego z 1 lokalem mieszkalnym0,01%.342
.Kierownik OPS Ewa Łazarska0,01%.257
.Radny Stanisław Dreger0,01%.236
.Uchwała Nr XXVII/212/05 RG Pszczew z dnia 29.06.05r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Szarczu dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.0,01%.207
.Uchwała Nr XXVII/211/05 RG Pszczew z dnia 29.06.05r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.335
.Uchwała Nr XXVII/213/05 RG Pszczew z dnia 29.06.05r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Szarczu dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.0,01%.243
.Uchwała Nr XXVII/210/05 RG Pszczew z dnia 29.06.05r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie na rzecz ich najemców.0,01%.191
.Zarządzenie Nr 125/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 06.07.2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości,stanowiącej własność Gminy Pszczew przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.188
.Zarządzenie Nr 124/05 r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.06.2005 r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.157
.Uchwała Nr XXVIII/215/05 RG Pszczew z dnia 07.07.2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozszerzenie składu uczestników Porozumienia Międzygminnego.0,01%.197
.Uchwała Nr XXVIII/214/05 RG Pszczew z dnia 07.07.2005r. w sprawie: nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy".0,01%.277
.Uchwała Nr XXVIII/218/05 RG Pszczew z dnia 07.07.2005r. w sprawie: wyrażenia opinii o propozycji planu aglomeracji Pszczew.0,01%.193
.Uchwała Nr XXVIII/216/05 RG Pszczew z dnia 07.07.2005r. w sprawie: zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu gm. Pszczew na prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Pszczewie.0,01%.320
.Uchwała Nr XXVIII/219/05 RG Pszczew z dnia 07.07.2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/207/05 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 kwietnia 2005 roku.0,01%.179
.Uchwała Nr XXVIII/217/05 RG Pszczew z dnia 07.07.2005r. w sprawie: zmiany do uchwały Rady Gminy Pszczew Nr XXV/195/05.0,01%.286
.Zarządzenie Nr 126/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 07.07.2005r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za najem lokali użyteczności publicznej.0,01%.179
.Zarządzenie Nr 128/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 19.07.2005r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie.0,01%.403
.Zarządzenie Nr 127/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 19.07.2005r. w sprawie: zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.172
.Zarządzenie Nr 129/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 29.07.2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność gm. Pszczew przeznaczonych do dzierżawy0,01%.237
.Działalność gospodarcza0,03%.724
.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych0,02%.563
.Zarządzenie Nr 130/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 29.07.2005r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005r.0,01%.170
.Zarządzenie Nr 131/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 10.08.2005r. w sprawie: zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.190
.Honorowy Obywatel Gminy Pszczew0,00%.15
.Pani Christien Dekkers0,00%.15
.Honorowy Obywatel Gminy Pszczew0,06%.1560
.Gospodarka gruntami0,02%.482
.Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów0,01%.264
.Stypendia na rok szkolny 2005/20060,00%.57
.Podatek leśny - osoby fizyczne, powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz korekta wysokości podatku leśnego0,02%.488
.Podatek leśny- deklaracja0,01%.245
.Podatek od nieruchomości- osoby prawne0,01%.188
.Podatek od nieruchomości- wnioski, umorzenia, odroczenia raty0,01%.258
.Zarządzenie Nr 132/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 18.08.2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pszczew przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.167
.Podatek rolny- osoby prawne0,01%.395
.Podatek rolny od osób fizycznych- wnioski o wydanie zaświadczenia o ustaleniu dochodów z gospodarstwa rolnego.0,02%.455
.Podatek rolny- osoby prawne0,02%.487
.Podatek rolny od osób fizycznych- wnioski o wydanie zaświadczenia o ustaleniu dochodów z gospodarstwa rolnego.0,02%.632
.Informacje dla przedsiębiorców0,05%.1380
.Zarządzenie Nr 133/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.08.2005r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.0,01%.205
.Decyzja o warunkach zabudowy0,02%.655
.Decyzja o warunkach zabudowy (podział nieruchomości)0,01%.416
.Informacja dla mieszkańców0,00%.29
.Nadawanie lub zmiana ulic.0,02%.438
.Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)0,02%.467
.Wniosek w sprawie opracowania nowego lub zmiany istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego0,02%.536
.Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zmiany terminu ważności decyzji.0,02%.441
.Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego0,02%.580
.Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego0,02%.467
.Uchwała Nr XXIX/228/05 RG Pszczew z dnia 08.09.2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.0,01%.217
.Uchwała Nr XXIX/227/05 RG Pszczew z dnia 08.09.2005r. o zmianie uchwały nr XX/139/04 RG Pszczew w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Pszczew.0,01%.208
.Uchwała Nr XXIX/226/05 RG Pszczew z dnia 08.09.2005r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2005 rok.0,01%.198
.Uchwała Nr XXIX/225/05 RG Pszczew z dnia 08.09.2005r. w sprawie: zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie gminy na rok 2005.0,01%.273
.Uchwała Nr XXIX/224/05 RG Pszczew z dnia 08.09.2005r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/309/02 Rady Gminy Pszczew w sprawie odbudowy dróg gminnych.0,01%.240
.Uchwała Nr XXIX/223/05 RG Pszczew z dnia 08.09.2005r. w sprawie: zaopiniowania projektu aneksu nr 3 zmian do porozumienia Międzygminnego zawartego 7.02.01r. w siedzibie Urzędu i Gminy w Międzychodzie.0,01%.199
.Uchwała Nr XXIX/222/05 RG Pszczew z dnia 08.09.2005r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew.0,01%.266
.Uchwała Nr XXIX/221/05 RG Pszczew z dnia 08.09.2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy.0,01%.245
.Zarządzenie Nr 134/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 09.09.2005r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,00%.33
.Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego0,02%.551
.Zarządzenie Nr 134/050,00%.46
.Uchwała0,01%.268
.Zarządzenie Nr 134/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 09.09.2005r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.400
.Zarządzenie Nr 135/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 12.09.2005r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.0,01%.198
.Zarządzenie Nr 136/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 16.09.2005r. w sprawie: upoważnienia Kierownika OPS w Pszczewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych o0,01%.225
.Zarządzenie Nr 137/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.09.2005r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.172
.Zarządzenie Nr 138/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 03.10.2005r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie.0,01%.219
.Decyzja środowiskowa0,01%.203
.Projekty uchwał na XXX sesję0,01%.331
.Zawiadomienie o wszczęciu0,01%.171
.Zarządzenie nr 139/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 27.10.2005r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.177
.Uchwała Nr XXX/ 230/05 RG Pszczew z dnia 03.11.2005r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z urządzeń wodno- kanalizacyjnych stanowiących własność0,01%.186
.Zarządzenie Nr 141/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 31.10.05r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.164
.Zarządzenie Nr 140/05 Wójta Gminy z dnia 31.10.2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zaliczek oraz do wydania decyzji w tych sprawa0,01%.190
.Uchwała Nr XXX/229/05 RG Pszczew z dnia 03.11.2005r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,01%.187
.Uchwała Nr XXX/ 231/05 RG Pszczew z dnia 03.11.2005r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2005 rok0,01%.157
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania II0,01%.271
.Postanowienie - raport oddziaływania na środowisko0,01%.282
.Uchwała Nr XXXI/232/05 RG Pszczew z dnia 24.11.2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na mienie komunalne gminy.0,01%.191
.Uchwała Nr XXXI/233/05 RG Pszczew z dnia 24.11.2005r. w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne.0,01%.179
.Uchwała Nr XXXI/234/05 RG Pszczew z dnia 24.11.2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.0,01%.173
.Uchwała Nr XXXI/235/05 RG Pszczew z dnia 24.11.2005r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.0,01%.183
.Uchwała Nr XXXI/236/05 RG Pszczew z dnia 24.11.2005r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew.0,01%.175
.Uchwała Nr XXXI/237/05 RG Pszczew z dnia 24.11.2005r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2005 rok.0,01%.192
.Uchwała Nr XXXI/238/05 RG Pszczew z dnia 24.11.2005r. w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy.0,01%.208
.Informacje dla przedsiębiorców0,38%.10735
.Zarządzenie Nr 142/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 25.11.05r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1 m(2) powierzchni lokalu mieszkalnego.0,01%.191
.Zarządzenie Nr 143/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.11.05r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,00%.133
.Zarządzenie Nr 144/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 09.12.05r. w sprawie: powierzenia ZUK w Pszczewie gospodarowania zasobem gminnym.0,01%.193
.Postanowienie- raport oddziaływania na środowisko II0,01%.210
.Uchwała Nr XXXII/239/05 RG Pszczew z dnia 15.12.2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami.0,01%.195
.Uchwała Nr XXXII/243/05 RG Pszczew z dnia 15.12.2005r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkalnego dla nau0,01%.330
.Uchwała Nr XXXII/242/05 RG Pszczew z dnia 15.12.2005r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew.0,01%.194
.Uchwała Nr XXXII/244/05 RG Pszczew z dnia 15.12.2005r. w sprawie: zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Pszczew na prace konserwatorskie w kościele parafialnym Parafii Rzymsko- Katol0,01%.221
.Uchwała Nr XXXII/241/05 RG Pszczew z dnia 15.12.2005r. w sprawie: ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na te0,01%.224
.Uchwała Nr XXXII/240/05 RG Pszczew z dnia 15.12.2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.0,01%.187
.Uchwała Nr XXXII/245/05 RG Pszczew z dnia 15.12.2005r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2005 rok.0,01%.194
.Zarządzenie Nr 145/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 19.12.05r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprzedaży i dzierż0,01%.196
.Uchwała Nr XXXIII/246/05 RG Pszczew z dnia 29.12.2005r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2005 rok.0,01%.198
.Uchwała Nr XXXIII/247/05 RG Pszczew z dnia 29.12.2005r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.0,01%.214
.Uchwała Nr XXXIII/248/05 RG Pszczew z dnia 29.12.2005r.: Uchwała Budżetowa Gminy Pszczew na 2006 rok.0,01%.185
.Zarządzenie Nr 147/05 Wójta Gminy Pszczew z dnia 09.01.06r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność gm. Pszczew przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.211
.Zarządzenie Nr 146/05r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.12.05r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2005 rok.0,01%.180
.Opłata miejscowa0,00%.33
.Podatek od nieruchomości0,00%.9
.Opłata miejscowa0,05%.1552
.Zmiana w opłacie skarbowej0,10%.2741
.Informacje dla przedsiębiorców0,12%.3511
.Przetargi unieważnione0,00%.122
.Postanowienie- raport oddziaływania na środowisko II0,00%.43
.Postanowienie- raport oddziaływania na środowisko II0,00%.37
.Zarządzenie Nr 148/06 Wójta Gminy Pszczew z dnia 10.02.06r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność gm. Pszczew przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy0,01%.235
.Uchwała Nr XXXIV/249/06 RG Pszczew z dnia 09.02.2006r. w sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- Środow. Domu Samopomocy w Pszczewie0,01%.242
.Uchwała Nr XXXIV/251/06 RG Pszczew z dnia 09.02.2006r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.0,01%.225
.Uchwała Nr XXXIV/254/06 RG Pszczew z dnia 09.02.2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew.0,01%.185
.Uchwała Nr XXXIV/253/06 RG Pszczew z dnia 09.02.2006r. w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie aktualizacji obszarów lasów ochronnych, będących w zarządzie Nadleś. Bolewice, położonych na terenie Gm. P-w0,01%.215
.Uchwała Nr XXXIV/252/06 RG Pszczew z dnia 09.02.2006r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew.0,01%.206
.Uchwała Nr XXXIV/250/06 RG Pszczew z dnia 09.02.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.0,01%.203
.Postanowienie- raport oddziaływania na środowisko0,01%.159
.Zarządzenie Nr 149/06 Wójta Gminy Pszczew z dnia 22.02.06r. w sprawie: ustalenia opłat za najem lokali użyteczności publicznej administrowanych przez ZUK w Pszczewie.0,01%.186
.Zarządzenie Nr 150/06 Wójta Gminy Pszczew z dnia 28.02.06r. w sprawie: powierzenia ZUK w Pszczewie gospodarowania zasobem gminnym.0,01%.171
.Zarządzenie Nr 151/06 Wójta Gminy Pszczew z dnia 01.03.06r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiacych własność Gm.Pszczew przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.193
.Międzynarodowe Targi Żywności "CIBUS" 4-7 maja 2006r. Parma (Włochy)0,03%.817
.Uchwała Nr XXXV/255/06 RG Pszczew z dnia 02.03.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami.0,01%.171
.Uchwała Nr XXXV/256/06 RG Pszczew z dnia 02.03.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne gminy.0,01%.167
.Uchwała Nr XXXV/257/06 RG Pszczew z dnia 02.03.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie kamienia pamiątkowego.0,01%.191
.Uchwała Nr XXXV/258/06 RG Pszczew z dnia 02.03.2006r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy Pszczew Nr X/81/03 z dnia 09.10.2003r.0,01%.171
.Uchwała Nr XXXV/259/06 RG Pszczew z dnia 02.03.2006r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących nadania praw miejskich miejscowości Pszczew.0,01%.160
.Zarządzenie Nr 152/06 Wójta Gminy Pszczew z dnia 22.03.06r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiacych własność Gm.Pszczew przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.171
.Postanowienie- raport oddziaływania na środowisko0,12%.3475
.Uchwała Nr XXXVI/264/06 RG Pszczew z dnia 30.03.2006r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2006 rok.0,01%.142
.Uchwała Nr XXXVI/260/06 RG Pszczew z dnia 30.03.2006r. w sprawie: zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.0,01%.158
.Dodatek mieszkaniowy0,09%.2442
.Stypendium naukowo- motywacyjne0,06%.1649
.Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników0,13%.3721
.Stypendium szkolne na rok szkolny 2005/20060,00%.44
.Dodatek mieszkaniowy0,02%.548
.Zespół Szkół0,09%.2561
.Przedszkole Samorządowe0,06%.1783
.Ośrodek Pomocy Społecznej0,08%.2301
.Środowiskowy Dom Samopomocy0,07%.1917
.Zakład Usług Komunalnych0,15%.4342
.Uchwała Nr XXXVI/263/06 RG Pszczew z dnia 30.03.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.0,01%.154
.Uchwała Nr XXXVI/261/06 RG Pszczew z dnia 30.03.2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Pszczew.0,01%.185
.Uchwała Nr XXXVI/262/06 RG Pszczew z dnia 30.03.2006r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/251/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania wody i odprowadzania ścieków.0,01%.145
.Zarządzenie Nr 153/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 31.03.06r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 rok.0,01%.176
."Forum Turystyczne i Agroturystyczne"0,00%.1
.Forum Turystyczne i Agroturystyczne0,13%.3600
.Zarządzenie Nr 154/06 Wójta Gminy Pszczew z dnia 20.04.06r. w sprawie: wymagań,jakie powinni spełniać przedsięb. ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komun. od wł. nieru0,01%.171
.Zarządzenie Nr 155/06 Wójta Gminy Pszczew z dnia 20.04.06r. w sprawie: wymagań,jakie powinni spełniać przedsięb. ubiegający sie o uzyskanie zezwol. w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.0,01%.269
.Tabela0,00%.6
.Uchwała Nr XXXVII/265/06 RG Pszczew z dnia 26.04.2006r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykoania budżetu za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu.0,01%.161
.Zarządzenie Nr 158/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 15.05.06r. zmieniające uchwałę nr XXXI/99/2001 Zarządu Gminy Pszczew w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pszcz0,01%.240
.Zarządzenie Nr 156/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 28.04.06r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 rok.0,01%.207
.Zarządzenie Nr 157/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 12.05.06r. w sprawie: powierzenia ZUK w Pszczewie gospodarowania zasobem gminnym.0,01%.269
.Działalność Gospodarcza0,00%.2
.Zarządzenie Nr 159/06 Wójta Gminy Pszczew z dnia 17.05.2006r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości,stanowiącej własność Gm. P-w przeznaczonej do sprzedaży i dzierżawy.0,01%.185
.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych0,00%.6
.Otwarty konkurs na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży0,06%.1649
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2005 rok0,21%.6013
.1 czerwca - Dzień bez alkoholu0,00%.13
.Mienie Gminy0,00%.115
.Zarządzenie Nr 160/06 Wójta Gminy Pszczew z dnia 12.06.2006r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości,stanowiących własnosć Gm. P-w przeznaczonej do dzierżawy.0,01%.198
.Mienie Gminy0,56%.15712
.Przetargi0,00%.1
.Uchwała Nr XXXVIII/276/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budzecie na 2006 rok.0,01%.207
.Uchwała Nr XXXVIII/266/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. w sprawie: nadania tytułu "Honorowy obywatel Gminy".0,00%.135
.Uchwała Nr XXXVIII/267/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. w sprawie: przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew.0,01%.189
.Uchwała Nr XXXVIII/277/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. zmien. uchwałę nr XVII/124/04 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia stawek i sposobu pobierania opłat na terenie Pszczewa0,01%.195
.Uchwała Nr XXXVIII/269/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew.0,01%.172
.Uchwała Nr XXXVIII/275/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów infor. towarzyszących budżetowi0,01%.159
.Uchwała Nr XXXVIII/274/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. w sprawie:określ. zakresu i formy inf. o przebiegu wykon. budżetu oraz o przebiegu wykon. planu fin. samorząd. insty. kultury za I półrocze0,01%.179
.Uchwała Nr XXXVIII/273/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. w sprawie:przyjęcia rocznego programu współpr. z organiz. pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal. pożytku publi. na 2006r.0,01%.174
.Uchwała Nr XXXVIII/272/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej na mienie komunalne gminy.0,01%.177
.Uchwała Nr XXXVIII/271/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.0,01%.174
.Uchwała Nr XXXVIII/270/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.0,01%.162
.Uchwała Nr XXXVIII/268/06 RG Pszczew z dnia 22.06.2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew0,00%.140
.Zawiadomienia o wystawieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,09%.2423
.Zarządzenie Nr 161/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 14.06.06r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 rok0,01%.214
.Zarządzenie Nr 162/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 29.06.06r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gm. P-w przeznaczonych do dzierżawy0,01%.215
.Zarządzenie Nr 163/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.06.06r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 rok0,01%.171
.Prowadzenie księgowości podatkowej oraz postępowania egzekucyjnego0,01%.293
.Zarządzenie Nr 164/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 25.07.06r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 rok0,01%.154
.Zgłoszenie do ewidencji obiektów hotelarskich0,01%.321
.Udzielenie informacji o przedsiębiorcach0,02%.461
.Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni0,01%.397
.Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych0,02%.638
.Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych0,01%.239
.Zarządzenie Nr 165/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 07.08.06r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej0,01%.207
.Zarządzenie Nr 166/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 08.08.06r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprzedaży i dzierż0,01%.179
.Uchwała Nr XXXIX/278/06 RG Pszczew z dnia 10.08.2006r. w sprawie: zasad i trybu używania herbu Gminy Pszczew0,01%.177
.Uchwała Nr XXXIX/280/06 RG Pszczew z dnia 10.08.2006r. w sprawie:ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w celu ustalenia tabeli miesięcznych stwek wynagr. zasadniczego dla pracow. zatru0,01%.155
.Uchwała Nr XXXIX/282/06 RG Pszczew z dnia 10.08.2006r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2006 rok.0,01%.164
.Uchwała Nr XXXIX/283/06 RG Pszczew z dnia 10.08.2006r. w sprawie:określenia szczegółówych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosu0,01%.160
.Uchwała Nr XXXIX/281/06 RG Pszczew z dnia 10.08.2006r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazja. kończących się maturą i stud. studiów dziennych0,01%.155
.Projekty uchwał na XL sesje Rady Gminy Pszczew0,00%.47
.Uchwała Nr XXXIX/279/06 RG Pszczew z dnia 10.08.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej0,01%.148
.Raport oddziaływania na środowisko0,08%.2215
.Oferty inwestycyjne II0,21%.5884
.Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej0,02%.562
.Wsółpraca z zagranicą0,22%.6150
.Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed końcem kadencji0,07%.1871
.Przynależność gminy do stowarzyszeń0,21%.6074
.Zarządzenie Nr 167/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 04.09.06r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego w kolejnym pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości grunto0,02%.428
.Zarządzenie Nr 168/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 04.09.06r. w sprawie: zmiany budzetu oraz zmian w budzecie na 2006 rok0,01%.306
.Zarządzenie Nr 169/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 05.09.06r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie gospodarowania zasobem gminnym0,01%.273
.Zebrania konsultacyjne w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowości Pszczew0,00%.24
.Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu budżetu na 2007 rok0,04%.1146
.Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2006r.0,02%.487
.Wybory Samorządowe 20060,03%.893
.Zarządzenie Nr 170/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 06.09.06r. w sprawie: ustalenia harmonogramu zebrań konsultacyjnych0,01%.312
.Zaczynamy od komitetu0,03%.734
.Uchwała Nr XL/287/06 RG Pszczew z dnia 28.09.2006r. w sprawie: nadania nazwy ulicy0,01%.225
.Uchwała Nr XL/288/06 RG Pszczew z dnia 28.09.2006r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w DPS w Szarczu dla przeprowadzenia wyborów samorz. zarządzonych na 12.11.06r.0,01%.370
.Uchwała Nr XL/285/06 RG Pszczew z dnia 28.09.2006r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy0,01%.150
.Zarządzenie Nr 171/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 28.09.06r. w sprawie:podania do publ. wiadomosci wykazu nieruch., stanowiących własność Gm. Pszczew przeznaczonych do dzierżawy0,01%.386
.Uchwała Nr XL/284/06 RG Pszczew z dnia 28.09.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości0,01%.168
.Zarządzenie Nr 172/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 30.09.06r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 rok.0,01%.293
.Uchwała Nr XL/289/06 RG Pszczew z dnia 28.09.2006r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2006 rok.0,02%.468
.Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczewie.0,03%.819
.Uchwała Nr XL/286/06 RG Pszczew z dnia 28.09.2006r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy0,01%.188
.Zarządzenie Nr 173/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 18.10.06r. w sprawie:podania do publ. wiadomosci wykazu nieruch., stanowiących własność Gm. Pszczew przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy0,02%.474
.RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2002-20060,08%.2303
.Zarządzenie Nr 174/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 27.10.06r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 rok0,01%.215
.I sesja Rady Gminy Pszczew kadencja 2006-20100,00%.31
.Dnia 24.11.2006r. Urząd Gminy w Pszczewie nieczynny0,00%.13
.Kadencja 2006-20100,04%.1066
.Uchwała Nr I/1/06 RG Pszczew z dnia 27.11.2006r.0,01%.161
.Uchwała Nr I/4/06 RG Pszczew z dnia 27.11.2006r. w sprawie: powołania składów osobowych komisji rady gminy0,01%.149
.Komisje RG Kadencja 2006-20100,10%.2932
.Uchwała Nr I/3/06 RG Pszczew z dnia 27.11.2006r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej0,00%.130
.Uchwała Nr I/2/06 RG Pszczew z dnia 27.11.2006r. stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pszczew0,01%.281
.Uchwała Nr I/5/06 RG Pszczew z dnia 27.11.2006r. w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian w statucie Gminy Pszczew0,01%.155
.Projekt uchwały budżetowej na 2007 rok0,01%.415
.Zarządzenie Nr 175/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 28.10.06r. w sprawie: podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pszczew przeznaczonej do sprzedaży0,01%.262
.Informacje PUP Międzyrzecz0,11%.3033
.Zarządzenie Nr 176/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 29.11.06r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 rok0,01%.271
.Uchwała Nr II/12/06 RG Pszczew z dnia 06.12.2006r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2006 rok0,00%.136
.Uchwała Nr II/10/06 RG Pszczew z dnia 06.12.2006r. w sprawie: ustalenia maks. stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadz. w zbiornikach bezodpływowych na terenie gm. P-w0,01%.160
.Uchwała Nr II/8/06 RG Pszczew z dnia 06.12.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej0,01%.151
.Zarządzenie Nr 1/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 12.12.06r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1m(2) powierzchni lokalu mieszkalnego0,01%.253
.Uchwała Nr II/6/06 RG Pszczew z dnia 06.12.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej0,01%.143
.Uchwała Nr II/7/06 RG Pszczew z dnia 06.12.2006r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy0,00%.116
.Uchwała Nr II/11/06 RG Pszczew z dnia 06.12.2006r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprow. ścieków z urządzeń wodno- kanalizac. stanowiących własność gm. P-w0,01%.145
.Komisje RG Kadencja 2006-20100,20%.5762
.Zarządzenie Nr 2/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 15.12.06r. w sprawie: ustalenia opłat za najem lokali użyteczności publicznej administrowanych przez ZUK w Pszczewie0,01%.228
.Uchwała Nr III/17/06 RG Pszczew z dnia 29.12.2006r.: Uchwała Budżetowa Gminy Pszczew na 2007 rok0,01%.279
.Budżet na 2007 rok0,11%.3040
.Uchwała Nr III/13/06 RG Pszczew z dnia 29.12.2006r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/18/02 RG P-w w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej0,01%.219
.Uchwała Nr III/14/06 RG Pszczew z dnia 29.12.2006r. w sprawie zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budzetu Gm. P-w na prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Pszczewie0,01%.242
.Uchwała Nr III/15/06 RG Pszczew z dnia 29.12.2006r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagr. nauczycieli oraz określ. wysokości, zasad przyznaw. i wypła. dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na 2007r.0,01%.171
.Uchwała Nr III/16/06 RG Pszczew z dnia 29.12.2006r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2006 rok0,01%.176
.Zarządzenie Nr 3/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 02.01.07r. w sprawie: podania do publ. wiadom. wykazów nieruch. stanowiących własność Gm. P-w przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy0,01%.240
.Oświadczenia majątkowe złożone do 27 grudnia 2006r.0,09%.2587
.Prace społecznie użyteczne0,10%.2697
.Zarządzenie Nr 4/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 10.01.07r. w sprawie: rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 20070,01%.171
.Opłata skarbowa0,02%.521
.Projekty uchwał na IV sesje RG Pszczew0,00%.56
.Uchwała Nr II/9/06 RG Pszczew z dnia 06.12.2006r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gm. P-w oraz zwolnień z tego podatku0,01%.148
.Archiwum0,10%.2833
.A0,00%.3
.Zarządzenie Nr 5/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 06.02.07r. zmieniające uchwałę nr XXXI/99/2001 Zarządu Gm. P-w w sprawie powołania GKRPA w Pszczewie0,01%.234
.Uchwała Nr IV/21/07 RG Pszczew z dnia 08.02.2007r. w sprawie ustalenia niektórych zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych0,01%.156
.Uchwała Nr IV/20/07 RG Pszczew z dnia 08.02.2007r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej0,00%.135
.Uchwała Nr IV/19/07 RG Pszczew z dnia 08.02.2007r. w sprawie odbudowy dróg gminnych0,01%.165
.Uchwała Nr IV/18/07 RG Pszczew z dnia 08.02.2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich0,01%.152
.Zarządzenie Nr 3/06r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 29.12.06r. w sprawie: zmiany budżetu oraz z mian w budżecie na 2006 rok0,01%.233
.Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej0,02%.594
.Zarządzenie Nr 6/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 14.02.07r. w sprawie: podania do publ. wiadom. wykazu nieruch. stanowiących własność Gm. P-w przeznaczonych do dzierżawy0,01%.295
.Zarządzenie Nr 7/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 21.02.07r. w sprawie: powierzenia Zakąłdowi usług Komunalnych w Pszczewie gospodarowania zasobem gminnym0,01%.331
.Budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Pszczewie0,22%.6139
.Zarządzenie Nr 8/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 06.03.07r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w przetargach na spzredaż nieruchomości0,01%.316
.Projekty uchwał0,01%.223
.Zarządzenie Nr 9/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 14.03.07r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej0,01%.304
.Informacje0,20%.5787
.Protokół z ustalenia wyników przeprowadzonej ankiety0,21%.5974
.Posiedzenia Komisji Rady Gminy0,02%.470
.Protokół z losowania nagród wśród uczestników ankiety0,24%.6915
.Zarządzenie Nr 10/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 20.03.07r. w sprawie: zmiany budżetu oraz z mian w budżecie na 2007 rok0,01%.269
.Uchwała Nr V/24/07 RG Pszczew z dnia 29.03.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych0,01%.244
.Uchwała Nr V/25/07 RG Pszczew z dnia 29.03.2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20070,01%.190
.Uchwała Nr V/29/07 RG Pszczew z dnia 29.03.2007r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczyc0,01%.233
.Uchwała Nr V/27/07 RG Pszczew z dnia 29.03.2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Pszczew o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego0,01%.220
.Uchwała Nr V/26/07 RG Pszczew z dnia 29.03.2007r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-20100,01%.232
.Uchwała Nr V/23/07 RG Pszczew z dnia 29.03.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,00%.38
.Uchwała Nr V/22/07 RG Pszczew z dnia 29.03.2007r. w sprawie nadania miejscowości Pszczew statusu miasta i ustalenie jego granic0,01%.214
.Uchwała Nr V/28/07 RG Pszczew z dnia 29.03.2007r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2007 rok0,01%.272
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2006 rok0,03%.874
.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2007-20130,20%.5649
.Projekty uchwał0,02%.597
.Ogłoszenie o VI sesji Rady Gminy Pszczew0,02%.659
.Uchwała Nr VI/30/07 RG Pszczew z dnia 26.04.2007r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu0,01%.190
.Zarządzenie Nr 11/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 rok0,01%.158
.Zarządzenie Nr 12/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 08.05.07r. w sprawie: podania do publ. wiadom. wykazu nieruch. stanowiących własność Gm. P-w przeznaczonych do dzierżawy0,01%.165
.Zarządzenie Nr 13/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 10 maja 2007r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 rok0,01%.187
.Zbiórka odpadów wielkogabarytowych0,14%.4012
.Oświadczenia majątkowe0,31%.8797
.Oświadczenia majątkowe za 2006 rok0,07%.1906
.Uchwała Nr VII/40/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. w sprawie Statutu Gminy Pszczew0,01%.166
.Uchwała Nr VII/34/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2007 rok0,00%.118
.Uchwała Nr VII/33/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu0,01%.200
.Uchwała Nr VII/32/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" prawidłowego wydatkowania otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej0,00%.132
.Zarządzenie Nr 15/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 01.06.07r. w sprawie: podania do publ. wiadom. wykazu nieruch. stanowiących własność Gm. P-w przeznaczonych do dzierżawy0,00%.138
.Uchwała Nr VII/31/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp. przest. dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny0,00%.131
.Uchwała Nr VII/35/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego n0,01%.152
.Uchwała Nr VII/38/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na mienie komunalne gminy0,01%.157
.Uchwała Nr VII/42/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie0,01%.223
.Uchwała Nr VII/36/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji0,00%.135
.Uchwała Nr VII/39/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gm. P-w i upoważnienia Przewodniczącego RG do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójt0,01%.156
.Uchwała Nr VII/41/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze0,01%.143
.Uchwała Nr VII/37/07 RG Pszczew z dnia 31.05.2007r. w sprawie powołąnia Sekretarza Gminy Pszczew0,01%.150
.Zarządzenie Nr 14/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 rok0,01%.184
.Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu0,09%.2598
.Sprostowanie wiadomości nieprawidziwych i nieścisłych opublikowanych na łamach gazety "FAKT"0,03%.863
.Nowy punkt apteczny w Pszczewie0,04%.1256
.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew na lata 2004-20080,08%.2311
.Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pszczew na lata 2004-20110,19%.5301
.Zarządzenie Nr 16/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 12.06.07r. zmieniające zarz. Wójta Gm. P-w nr 2/07 w sprawie ustalenia opłat za najem lokali użyteczności publicznej adm. przez ZUK w P-wie0,01%.299
.Wniosek o przydział mieszkania0,02%.530
.Wymiana dowodów osobistych0,08%.2366
.Plan pracy Rady Gminy I Komisji Rady Gminy0,06%.1656
.Zarządzenie Nr 17/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 29.06.07r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 rok0,01%.196
.Uchwała Nr XLI/291/06 RG Pszczew z dnia 26.10.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,01%.238
.Uchwała Nr XLI/292/06 RG Pszczew z dnia 26.10.2006r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów0,01%.248
.Uchwała Nr XLI/293/06 RG Pszczew z dnia 26.10.2006r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm. P-w0,01%.273
.Uchwała Nr XLI/294/06 RG Pszczew z dnia 26.10.2006r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2006 rok0,01%.334
.Zarządzenie Nr 18/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 27.07.07r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 rok0,01%.196
.Uchwała Nr XLI/290/06 RG Pszczew z dnia 26.10.2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami0,01%.234
.Zarządzenie Nr 20/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 13.08.07r. w sprawie: podania do publ. wiadom. wykazu nieruch. stanowiących własność Gm. P-w przeznaczonych do sprzedaży0,01%.306
.Zarządzenie Nr 19/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 09.08.07r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyr. Przedszkola Samorządowego w Pszczewie0,01%.306
.Informacja z wykonania budzetu za I półrocze 2007r.0,09%.2450
.Zarządzenie Nr 21/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 22.08.07r. w sprawie: podania do publ. wiadom. wykazu nieruch. stanowiących własność Gm. P-w przeznaczonych do dzierżawy0,01%.168
.Zarządzenie Nr 22/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 29.08.07r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 rok0,01%.155
.Równać Szanse 2007- Regionalny Konkurs Grantowy0,07%.2049
.Uchwała Nr VIII/43/07 RG Pszczew z dnia 30.08.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej0,01%.146
.Uchwała Nr VIII/44/07 RG Pszczew z dnia 30.08.2007r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników0,01%.191
.Uchwała Nr VIII/45/07 RG Pszczew z dnia 30.08.2007r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2007 rok0,01%.167
.Informacja- projekt budżetu na 2008 rok0,03%.751
.Informacja- projekt budżetu na 2008 rok0,03%.762
.Przetargi0,78%.22139
.Zamówienia Publiczne0,65%.18506
.Wybory parlamentarne 20070,01%.422
.Zarządzenie Nr 23/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 24.09.07r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.314
.Uchwała Nr IX/46/07 RG Pszczew z dnia 27.09.2007r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2007 rok0,01%.271
.Zarządzenie Nr 24/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 28.09.07r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 rok0,01%.262
.Zarządzenie Nr 25/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 04.10.07r. w sprawie: podania do publ. wiadom. wykazów nieruch. stanowiących własność Gm. P-w przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy0,01%.326
.Zarządzenie Nr 26/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 25.10.07r. w sprawie: ustalenia uczestnictwa w kosztach budowy przyłącza wodociągowego0,01%.209
.Zarządzenie Nr 27/07r. Wójta Gminy Pszczew z dnia 26.10.07r. w sprawie: powierzenia ZUK w Pszczewie gospodarowania zasobem gminnym0,01%.214
.Projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008 – 20120,15%.4345
.Projekty Uchwał0,01%.419
.Projekt budżetu na 2008 rok0,02%.510
.Pozwolenie na prowadzenie działalności usługowej0,05%.1415
.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Pszczew”0,10%.2756
.Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew0,08%.2241
.Uchwała Nr XI/58/07 RG Pszczew z dnia 06.12.2007r. w sprawie zmiany do uchwały Nr X/48/07 RG Pszczew z dnia 22 listopada 2007 roku0,01%.166
.Uchwała Nr XI/61/07 RG Pszczew z dnia 06.12.2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008r. na obszarze Gm. P-w0,01%.224
.Uchwała Nr XI/56/07 RG Pszczew z dnia 06.12.2007r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagr. nauczycieli oraz określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli0,01%.161
.Uchwała Nr X/52/07 RG Pszczew z dnia 22.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,01%.147
.Uchwała Nr X/53/07 RG Pszczew z dnia 22.11.2007r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gm. P-w0,01%.227
.Uchwała Nr X/54/07 RG Pszczew z dnia 22.11.2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego0,01%.144
.Uchwała Nr X/48/07 RG Pszczew z dnia 22.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku0,02%.443
.Uchwała Nr X/50/07 RG Pszczew z dnia 22.11.2007r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/161/04 RG Pszczew w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego0,01%.219
.Uchwała Nr X/51/07 RG Pszczew z dnia 22.11.2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gm. Pszczew oraz zwolnień z tego podatku0,01%.175
.Uchwała Nr X/49/07 RG Pszczew z dnia 22.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłat od posiadania psów na terenie Gminy Pszczew0,01%.148
.Uchwała Nr X/47/07 RG Pszczew z dnia 22.11.2007r. o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2007 rok0,01%.216
.Uchwała Nr XI/57/07 RG Pszczew z dnia 06.12.2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gm. P-w0,01%.168
.Uchwała Nr XI/59/07 RG Pszczew z dnia 06.12.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20080,01%.143
.Uchwała Nr XI/60/07 RG Pszczew z dnia 06.12.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej0,01%.151
.Uchwała Nr X/55/07 RG Pszczew z dnia 22.11.2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego0,01%.159
.Podatki i opłaty w 2008 roku0,03%.854
.Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych0,08%.2341
.Zarządzenie Nr 32/2008 Wójt Gminy Pszczew z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali użyteczności publicznej0,01%.153
.Uchwała Nr XII/66/07 RG Pszczew z dnia 28.12.2007r. o zmianie budżetu i zmianach w budżecie na 2007 rok0,01%.212
.Uchwała Nr XII/63/07 z dnia 28.12.2007r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy Pszczew0,01%.212
.Uchwała Nr XII/64/07 z dnia 28.12.2007r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego0,01%.187
.Uchwała Nr XII/65/07 z dnia 28.12.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,01%.204
.Protkół nr X sesji0,00%.61
.Protokół Nr XI0,00%.58
.Kadencja 2002-20060,00%.2
.Kadencja 2006-20100,00%.2
.Kkkkk0,25%.7010
.Projekty Uchwał0,18%.4959
.Protokoły z sesji0,10%.2758
.Protokół z I Sesji Rady Gminy Pszczew - 27-11-2007r.0,01%.293
.Protokół z III Sesji Rady Gminy Pszczew - 29-12-2007r.0,01%.172
.Protokół z II Sesji Rady Gminy Pszczew - 06-12-2006r.0,01%.182
.Protokół z VII Sesji Rady Gminy Pszczew - 31-05-2007r.0,01%.188
.Protokół z VI Sesji Rady Gminy Pszczew - 26-04-2007r.0,01%.144
.Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Pszczew0,12%.3409
.Uchwała nr 334340,00%.1
.Protokół z V Sesji Rady Gminy Pszczew - 29-03-2007r.0,00%.141
.Protokół z IV Sesji Rady Gminy Pszczew - 08-02-2007r.0,01%.358
.Protokół z IX Sesji Rady Gminy Pszczew - 27-09-2007r.0,01%.144
.Protokół z XI Sesji Rady Gminy Pszczew - 06-12-2007r.0,01%.164
.Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Pszczew - 31-08-2007r.0,01%.142
.Protokół z X Sesji Rady Gminy Pszczew - 22-11-2007r.0,01%.163
.Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy0,03%.719
.Projekthjnmhjh0,00%.1
.Zawiadomienia o wszczęciu postepowania0,04%.1155
.Plan Gospodarki Odpadami0,14%.3885
.Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew0,19%.5393
.Gminne Jednostki Oświaty0,17%.4898
.Gminny Ośrodek Kultury0,17%.4745
.OPS i ŚDS0,24%.6775
.Zakład Usług Komunalnych0,00%.1
.Protokół z obrad XIII sesji RG Pszczew w dniu 24 stycznia 2008 roku0,00%.29
.PROTOKÓŁ nr XIII/08 z obrad XIII sesji Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2008 roku0,01%.376
.Protokół z XII sesji Rady Gminy Pszczew0,02%.428
.Przetargi Aktualne0,01%.304
.Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami położonego w Pszczewie przy Rynku 16/1.0,01%.290
.Przetargi pisemne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości. . .0,01%.314
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę plaży komunalnej przy jeziorze Szarcz . . .0,01%.379
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Pszczew przy jeziorze Szarcz (obok torów kolejowych za stołówką)0,01%.288
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Stołuń...0,01%.257
.Ogłoszenie o przetargach pisemnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości:0,01%.251
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Stołuń...0,00%.8
.Projekt 790,00%.102
. Projekt Nr 870,01%.225
. Projekt Nr 860,01%.242
. Projekt Nr 840,01%.380
. Projekt Nr 850,01%.253
.Projekt Nr 820,01%.200
. Projekt Nr 830,01%.228
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Pszczew przy jeziorze Szarcz (obok torów kolejowych za stołówką)0,01%.289
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej: w obrębie Pszczew k. wagonów kolejowych0,01%.316
.Przetargi zakończone i ogłoszenia o wyborze ofert0,00%.115
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Stołuń. . .0,01%.328
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej w Pszczewie przy ul. Sikorskiego ( przy młynie), oznaczonej nr działki 482/2 o po0,01%.278
.O g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Gorzycko, oznaczonej nr działki nr 30/42 o pow. 239 m2. . .0,01%.344
.O g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stołuń...0,01%.307
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stołuń:0,01%.302
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Sikorskiego 60,01%.307
. przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Szarczu ( była remiza strażacka), oznaczonej nr 200/1 o pow. 54 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 340,01%.291
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Silnej - Wronach, oznaczonej nr 372/2 o pow. 2138 m2 ,dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr 26352.0,01%.347
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe0,02%.435
.Projekt Programu Ochrony Środowiska0,17%.4806
.Projekt nr 90 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz zmiany uchwały Nr XXI/161/04 Rady Gminy Pszczew w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego0,01%.337
. PROJEKT 93 w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i studentów studiów dziennych0,01%.256
.Projekt Nr 910,01%.232
.Projekt Nr 92- w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu0,01%.220
.Projekt Nr 92w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 20070,01%.229
.UCHWAŁA Nr XIV/80/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.0,01%.222
.Uchwała Nr XII/69/07 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PSZCZEW NA 2008 ROK0,03%.984
.Budżet na 2008 rok0,04%.1020
.UCHWAŁA Nr XIII/73/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Pszczew na 2008 rok.0,01%.192
.UCHWAŁA Nr XIII/ 72 /08 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Pszczew na 2008 rok0,01%.220
.Zawiadomienie o wyborze oferty- dzierżawa nieruchomości zabudowanej w Pszczewie0,01%.357
.UCHWAŁA Nr XII/67/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu0,01%.208
.UCHWAŁA Nr XIII/71/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.0,01%.200
.UCHWAŁA Nr XII/68/07 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pszczew Nr X/53/07 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczew.0,01%.226
.UCHWAŁA Nr XIII/70/08 zmieniająca uchwałę Nr XI/57/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Pszczew0,01%.230
.UCHWAŁ A Nr XIV/81/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami0,01%.188
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza0,18%.4972
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,01%.180
.Protokół z nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Silnej- Wronach, działka nr 372/20,02%.595
.Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem usługowym wraz z przynależnościami położonej w Stołuniu0,02%.435
.Projekt Nr 94 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pszczew na lata 2008 – 2015”0,00%.1
.Projekt Nr 94 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pszczew na lata 2008 – 2015”0,01%.213
.UCHWAŁA Nr XVI / 88 / 08 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Świechocin na lata 2008 – 2015”.0,01%.163
.UCHWAŁA Nr XVI/89/08 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2008 rok0,01%.219
.Uchwała Nr XVI/90/08 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok0,01%.198
.P R O T O K Ó Ł z przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Pszczewie przy ul. Parkowej, oznaczonej nr działki 1107 o pow. 0,0912 ha i nr 1108 o pow. 0,080,01%.305
.Zarządzenie Nr 330,01%.177
.Zarządzenie Nr 340,01%.204
.Zarządzenie Nr 350,01%.150
.Zarządzenie Nr 360,01%.213
.Zarządzenie Nr 37 podanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy0,01%.227
.Yarydyenie Nr 40-2008 Wjta Gminz Psycyew y dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki cyznsyu ya 1m2 powierychni lokalu miesykalnego0,00%.114
.Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Pszczew z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do0,01%.236
.Oświadczenia majątkowe na 2007 rok0,06%.1650
.Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Pszczew z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do dzierżawy0,00%.88
.Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Pszczew z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do dzierżawy0,01%.233
.Zarzadzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2008 rok0,00%.124
.Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Pszczew z dnia 12 grudnia 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy w sprawie ustalenia uczestnictwa w kosztach budowy przyłącza wodociagowego.0,00%.129
.Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 rok.0,00%.105
.Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Pszczew z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 rok0,00%.109
.Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Szarczu0,01%.327
.Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie, oznaczonej nr 1205/1 o pow. 782 m2 ,0,01%.348
.Czesław Brzeziński0,00%.23
.Mirosław Leśny0,00%.17
.Marek Łazarski0,00%.21
.Jadwiga Gajewska0,00%.24
.Wojciech Hałuszczak0,00%.25
.Roman Napieraj0,00%.17
.Romuald Tankielun0,00%.16
.Dariusz Wittchen0,00%.69
.Mirosław Leśny0,00%.70
.Dominik Wilczyński0,00%.22
.Ewa Stelmaszyk0,00%.17
.Leon Wajman0,00%.22
.Dariusz Wittchen0,00%.24
.Krzysztof Młynarczyk0,00%.22
.Informacje dotyczące budżetu0,25%.6950
.Protokół na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem usługowym wraz z zapleczem (była sala wiejska z zapleczem) w Stołuniu wraz z udziałem wynoszącym 424/1000 części w działce nr 106 o pow. 1000 m2,0,01%.257
.Projekt Nr 99 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości zabudowanych0,00%.20
.Projekt Nr 98 w sprawie wyrażenia na sprzedaż nieuchomości zabudowanej0,00%.25
.Projekt Nr 104w sprawie przyjęcia do realizacji zadań: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew” i „Termomodernizacja – przebudowa i nadbudo0,00%.86
.Projekt Nr 104w sprawie przyjęcia do realizacji zadań: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew” i „Termomodernizacja – przebudowa i nadbudo0,00%.1
.Projekt Nr 101w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacy0,00%.38
.P R O T O K Ó Ł NR XV/080,01%.298
.Projekt 102 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/278/06 Rady Gminy Pszczew w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Pszczew0,00%.42
.P R O T O K Ó Ł NR XVI/08 z sesji Rady Gminy Pszczew odbytej w dniu 15 maja 2008 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie0,01%.308
.Projekt Nr 100 zmieniający uchwałę Nr VII/39/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pszczew i upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z zakresu p0,00%.19
.Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy0,20%.5688
.UCHWAŁA Nr XVII/96/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno0,01%.284
. UCHWAŁA Nr XVII/98/08 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2008 rok0,01%.228
.UCHWAŁA Nr XVII / 99 08 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Policko dla wyboru nowego sołtysa.0,01%.224
.Linki0,17%.4762
.Uchwała Nr XVII/ 93 /08 zmieniająca uchwałę Nr VII/39/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pszczew i upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z0,01%.198
.UCHWAŁA Nr XVII / 95/ 08 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/278/06 Rady Gminy Pszczew w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Pszczew.0,01%.218
.U C H W A Ł A Nr XVII / 92 / 08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych.0,01%.182
.Uchwała nr XVII/ 97/ 08 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew” i „Termomodernizacja – przebudowa0,01%.227
.UCHWAŁA Nr XVII / 94/ 08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach0,01%.217
.U C H W A Ł A Nr XVII 91 / 08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.0,01%.184
.Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (była remiza strażacka) w Szarczu0,01%.270
.Zawwiadomienie o wyborze oferty przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew0,01%.300
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie, oznaczonej nr 1205/1 o pow. 782 m2 (około 200 m od jeziora Szarcz) ,dla której prowadzona jest Księga Wie0,01%.363
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 373 o pow. 1464 m2. . .0,01%.348
.Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem usługowym wraz z przynależnościami położonej w Stołuniu ( była sala wiejska z zapleczem) wraz z udziałem wynoszącym 424/100,01%.332
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie, oznaczonej nr 1205/1 o pow. 782 m2 (około 200 m od jeziora Szarcz)0,01%.409
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko inspektora ds pozyskiwania środków pomocowych i promocji w Urzędzie Gminy Pszczew0,02%.442
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko podinspektora ds geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Pszczew0,02%.444
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko podinspektora ds świadczeń rodzinnych w Urzędzie Gminy Pszczew0,02%.468
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,02%.441
.Stypendium Naukowo-Motywacyjne0,08%.2154
.Projekt uchwały Nr 1080,00%.61
.Projekt Nr 109 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynaleznościami w Pszczewie ul. Zamkowa 18/20,00%.63
.Protokół z przebiegu XVII sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2008 roku0,01%.295
.LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds pozyskiwania środków pomocowych i promocji w Urzędzie Gminy Pszczew0,01%.381
.LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds świadczeń rodzinnych w Urzędzie Gminy Pszczew0,02%.515
.Lista kandydatów spełaniających wymagania formalne okreslone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. geodezji i gospodarki gruntami0,02%.499
.Protokół z II przetargu pisemnego nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Pszczewie nr działki 1205/1 o pow. 782m20,01%.317
. P R O T O K Ó Ł przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem usługowym wraz z zapleczem w Stołuniu 424/1000 części w działce nr 106 o pow. 1000 m2 (była sala wie0,01%.272
.Protokół z II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości zabudowanej ( była remiza strażacka) w Szarczu nr dz. 200/1 o pow. 54 m20,01%.373
.LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne okreslone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzednicze Zastępcy Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,02%.559
.Protokół z dnia 21.08.2008r. z przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zbudowanej stodołą, położona w Silnej działka Nr373.0,02%.451
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. geodezji i gospodarki gruntami0,02%.471
.U C H W A Ł A Nr XVIII/ 100 / 08 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynaleznościami i udziałem w gruncie0,01%.215
.UCHWAŁA Nr XVIII/ 102/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew w obrębie Pszczew0,01%.357
.UCHWAŁA Nr XVIII/ 103 /08 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Policko dla wyboru nowego sołtysa.0,01%.295
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Zakładzie Usług Komunalnych0,02%.609
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnyh w Urzędzie Gminy w Pszczewie0,02%.497
.Uchwała Nr XVIII/101/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 sierpnia 2008 roku o zmianie budżetu oraz zmianach wbudżecie na 2008 rok0,01%.284
.Uchwała Nr XVIII/ 104/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu0,01%.274
.Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 maka 2008r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2008rok0,01%.178
.Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Pszczew z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Nr 140/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Pszczewie do prowadzenia0,01%.229
.Zarządzenie Nr 49/2008 Wójta Gminy Pszczew z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2008 rok0,01%.197
.Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Pszcew z dnia 08.09.2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do dzierżawy0,01%.250
.Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu budżetu na 2009 rok0,06%.1671
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem usługowym wraz z przynależnościami położonej w Stołuniu Dz. Nr 106 o pow. 1000m20,01%.366
.Zarządzenie nr 430,01%.244
.Zarządzenie nr 440,01%.252
.Zarządzenie nr 450,01%.256
.Zarządzenie nr 460,01%.260
.Zarządzenie nr 470,01%.283
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Pszczew0,02%.672
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych i promocji0,02%.573
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie przy ul. Parkowej, dz. nr 1107 o pow.0.0912 ha0,01%.347
.Ogłoszenie III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci zabudowanej w Szarczu ( była remiza strażacka) oznaczonej nr działki 200/1 o pow. 54m2.0,01%.358
.Pomoc dla rodzin rolniczych,w których gospodarstwach rolnych powstały szkody przez suszę w 2008 roku0,05%.1320
.Projekt Nr 117 zmieniający uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.0,01%.294
.Projekt Nr 116 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie.0,01%.276
.Projekt Nr 114 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich0,01%.298
.Projekt Nr 115 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej0,01%.289
.Realizacja przez OPS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki0,06%.1634
.Informacja o realizacji przez OPS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki0,04%.1273
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne okreslon e w ogłoszeniu o na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska0,02%.536
.Negatywny Protokół z przetargu pisemnego na dzierżawę ogródka przydomowego0,00%.1
.Protokół z przetargu z dnia 4,11,2008r, na dzierżawę ogródka przydomowego0,01%.255
.Negatywny protokó z przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Szarczu ( była remiza strażacka)0,01%.291
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pszczew0,02%.587
.Projekt Nr 130 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku0,00%.75
.Projekt Nr 131 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego0,00%.76
.UCHWAŁA Nr XX/114/08 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2008 rok0,01%.160
.Informacja w zakresie realizacji art.14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych0,03%.822
.UCHWAŁA Nr XIX/ 109/ 08 w sprawie przystąpienia Gminy Pszczew do Lokalnej Grupy Działania – Fundacja „Kraina Podgrzybka”.0,01%.159
.UCHWAŁA Nr XX/113/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału gminy w nieruchomości gruntowej.0,01%.195
.UCHWAŁA NR XX/117/08 w sprawie: przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew”0,01%.224
.UCHWAŁA NR XX/116/08 w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew w obrębie Stołuń0,01%.203
.UCHWAŁA NR XX/ 110/ 08 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pszczew0,01%.178
.UCHWAŁA Nr XX/111/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej na mienie komunalne gminy.0,01%.177
.UCHWAŁA NR XX/115/08 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,01%.201
.Zarządzenie Nr 54/2008 Wójta Gminy Pszczew w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomosci stanowiących własnośc Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedazu i dzierżawy0,01%.236
.Obwieszczenie- raport o odziaływaniu na środowisko0,03%.849
.UCHWAŁA NR XXI/120/08 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego0,02%.634
.UCHWAŁA NR XXI/119/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.0,00%.134
.UCHWAŁA Nr XXI/122/08 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2008 rok0,00%.108
.UCHWAŁA Nr XXII/128/08 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2008 rok0,00%.130
.Uchwała Nr XXI/121/08 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych0,01%.154
.Uchwała Nr XXII/129/08 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PSZCZEW NA 2009 ROK0,04%.1033
.Wzory deklaracji i informacji na 2009 rok.0,20%.5728
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Gorzycko, oznaczonej nr działki 23 o pow. 1,6400 ha0,01%.310
. U C H W A Ł A Nr XXII/125/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na mienie komunalne gminy.0,01%.152
.Projekt Nr 143 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Pszczew na 2009 rok.0,01%.153
.Projekt Nr 144 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Pszczew na 2009 rok.0,01%.148
.UCHWAŁA NR XXII/ 123/08 w sprawie: wystąpienia ze Związku Gmin Nadobrzańskich.0,01%.166
.U C H W A Ł A Nr XXI/118/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP0,01%.170
.UCHWAŁA Nr XXII/127/08 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego0,00%.113
.UCHWAŁA NR XXII/ 126/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20090,01%.170
.UCHWAŁA Nr XXII/ 124/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/40/07 w sprawie Statutu Gminy Pszczew.0,01%.146
.Zarządzenie Nr 57/2008 w sprawie ustalenia opłat za najem lokali użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie0,00%.125
.Zarządzenie Nr 58/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego0,00%.134
.Plan Pracy Rady oraz Komisji Gminy Pszczew na 20090,06%.1613
.UCHWAŁA Nr XXIII/133/08 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2008 rok0,01%.179
.UCHWAŁA Nr XXIII/134/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 oraz planu finansowego tych wydatków.0,01%.203
.ZARZĄDZENIE Nr 59/ 2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do sprzedaży0,01%.219
.Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - Przebudowa drogi gruntowej Pszczew - Świechocin0,02%.454
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w Policku 7/4.0,01%.361
.Protokół z XXII sesji RG w dniu 18 grudnia 2008 roku0,02%.550
.Protokół z XIX sesji RG w dniu 10 października 2008r.0,01%.252
.UCHWAŁ Nr XXIII/130/08 w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Pszczew, spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej.0,00%.129
.Zarządzenie 56/2008 Wójta Gminy Pszczew z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2008 rok0,01%.184
.Zarządzenie Nr 56/2008 Wójta Gminy Pszczew z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2008 rok0,01%.221
.Zarządzenie Nr 53/2008 Wójta Gminy Pszcew z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2008 rok0,01%.191
.Projekt uchwały Nr 147 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli0,00%.16
.Projekt Nr 149 uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz płynnych0,00%.24
.Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg na: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.317
.Projekt Uchwały Nr 148 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP0,00%.14
.Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego dokonaie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych0,00%.93
.Zamówienia publiczne0,00%.3
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie przy ul. Międzychodzkiej, oznaczonej nr działki 200/7 o pow. 20 771 m20,01%.365
.Zarządzenie Nr 62/2009 z dnia 13.02.2009r.wykaz nieruchomosci. stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedazy i dzierżawy.0,01%.201
.Decyzja Środowiskowa0,01%.343
.Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie, położonego w Policku 7/40,01%.325
. Konsutacje z zakresu LRPO0,05%.1460
.Informacja o unieważnieniu przetargu ogłoszonego przez Zakład Usług Komunalnych0,03%.726
.Informacja za IV kwartał 2008 roku0,02%.654
.Przetarg nieograniczony0,00%.1
.Informacje o wyborze0,01%.230
.Uchwała Nr XXIV/143/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej0,01%.284
.Zamówienia Publiczne Zakończone0,01%.199
.Zamówienia Publiczne Aktualne0,00%.113
.Archiwum0,00%.108
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania0,03%.721
.Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu oaliw ZUK w Pszczewie0,01%.173
.Protest wobec treścvi specyfikacji0,01%.207
.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka0,05%.1515
.Rostrzygnięcie protestu przetarg nieograniczony „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie”0,01%.215
.Modyfikacja treści SIWZ przetarg nieograniczony Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie”0,01%.210
.Uchwała Nr XXIV/135/09 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli .0,01%.261
.UCHWAŁA Nr XXIV/137/09 zmieniająca uchwałę Nr XII/63/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach b0,01%.219
.UCHWAŁA Nr XXIV/142/09 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2009 rok0,01%.208
.Uchwała Nr XXIV/138/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pszczew oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług.0,01%.192
.U C H W A Ł A Nr XXIV/ 136/09 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP0,01%.217
.ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH0,04%.1187
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania0,02%.622
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania0,02%.590
.Ogłoszenie o przetargu ustynym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie przy ul. Międzychodzkiej, oznaczonej nr działki 200/7 o pow. 20 771 m20,02%.686
.ZARZĄDZENIE Nr 63/2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.0,01%.172
.Zawiadomienie o wyborze oferty Dot. przetargu nieograniczonego na : „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.268
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem usługowym wraz z przynależnościami położonej w centrum Stołunia ( była sala wiejska z zapleczem)0,01%.278
.Infdormacja o wyborze oferty dot. przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie.0,01%.294
.Budowa bieżni ze skocznia w dal i rzutnia do pchnięcia kuląprzy Zespole Szkół w Pszczewie0,03%.713
.Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Pszczew z dnia 21.04.2009r.w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości, stanowiacej własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do sprzedaży0,01%.144
. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami0,02%.672
.Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew0,03%.727
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSZCZEW0,02%.446
.INFORMACJA OKW0,02%.435
.POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP0,01%.406
.WÓJT GMINY PRZYPOMINA0,02%.472
.UCHWAŁA NR XXIV/140/09 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/88/08 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Świechocin na lata 2008 – 2015”0,01%.183
.UCHWAŁA NR XXIV/141/09 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/87/08 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pszczew na lata 2008 – 2015”0,01%.193
.U C H W A Ł A Nr XXV/144/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie.0,01%.178
.Uchwała Nr XXV/148/09 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Pszczew.0,01%.201
.UCHWAŁA Nr XXIV/139/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu .0,01%.191
.UCHWAŁA NR XXV/149 /09 W sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu0,01%.163
.Zawiadomienie o wyb. oferty do przetargu sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie przy ul. Międzychodzkiej, oznaczonej nr działki 200/7 o pow. 20 771 m20,01%.399
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie przy Rynku 23 ( przy Barze Szewca), oznaczonej nr 649 część o pow. 20 m2 ,dla której prowadzona jest K0,01%.239
.Ogłoszenie I przetargu pisemnego niewograniczonego na dzierżawę mieruchomości zabudowanej budynkiem rybakówki nad j. Szarcz w Pszczewie dz. nr 16140,01%.384
.ZARZĄDZENIE OKW0,02%.446
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna dz. nr 118 o pow. 1000m20,01%.271
.Informacjq Wójta o składzie OKW0,01%.382
.Informacja Wójta - spis wyborców0,01%.373
.OBWIESZCZENIE w sprawie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania0,01%.285
.OBWIESZCZENIE Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w związku z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew0,01%.287
.ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiałów w sprawie wystawienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,01%.276
.ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania0,01%.390
.Oświadczenia majątkowe za 2008 rok0,05%.1354
.Pliki do budzetu0,01%.173
.Ogłoszenie przetargu na spzredaż nieruchomości zabudowanej zespołem budynków młyna w Pszczewie ul. Sikorskiego 220,01%.412
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla gazociągu relacji Terminal ekspedycyjny Wierzbno - Odazotownia Grodzisk0,05%.1504
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Silna - Pszczew0,02%.433
.Decyzje środowiskowe0,02%.691
.Przebudowa i nadbudowa Przedszkola Samorządowego w Pszczewie0,02%.443
.Obwieszczeenie0,01%.274
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Pszcewie ul. Słoneczna0,01%.362
.Protokół z nierozstrzygnietego przetargu na nieruchomość gruntową w Silnej0,01%.208
.Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ przetarg nieograniczony "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Silna - Pszczew"0,01%.189
.Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie przy Rynku 23 obok Baru Szewca0,01%.249
.Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym rybakówki położonej w obrębie Pszczew przy jeziorze Szarcz0,01%.367
.Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ przetarg nieograniczony ZP.341-4/09 Przebudowa i nadbudowa Przedszkola Samorządowego w Pszczewie0,01%.237
.Wyjaśneinie nr 2 treści SIWZ przetarg nieograniczony ZP.341-3/09 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Silna - Pszczew"0,01%.284
."Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Silna BB w miejscowości Silna0,02%.511
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie0,03%.775
.Obwieszczenie o sporządzeniu raportu0,01%.327
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomoswci gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna działka nr 118 o pow. 1000m20,01%.352
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane "Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół w Pszczewie"0,01%.328
.Obwieszczenie - zebranie dokumentów0,02%.463
.Informa owyborze ofert przetarg nieograniczony "Przebudowa i nadbudowa Przedszkola Samorządowego w Pszczewie"0,02%.441
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Silna - Pszczew"0,00%.1
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Silna - Pszczew"0,02%.533
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Silna - Pszczew"0,01%.332
.ZARZĄDZENIE Nr 71/2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży0,01%.210
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa skrzyżowań drogi gminnej Pszczew-Świechocin z drogami powiatowymi nr 1335F oraz 1337F wraz z przebudową drogi gminnej w Świechocinie"0,01%.346
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie0,03%.759
.Stypendium szkolne na rok szkolny 2009/20100,04%.1178
.Zawiadomienie o zakończeniu postępowania0,02%.438
.Zawiadomienie o zakończeniu postępowania0,02%.441
.Decyzja w sprawie wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża Silna BB w Silnej0,02%.461
.Decyzja w sprawie eksploatacji i przeróbki mechanicznej kruszywa ( żwiru) na dzialce Nr 356/2 w obrębie Stołunia0,02%.597
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym "Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół w Pszczewie"0,01%.336
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Pszczewie0,02%.554
.Zarządzenie 60/2008 Wójta Gminy Pszczew z dnia 31 grudnia 20080,01%.162
.Zarządzenie Nr 61/2009 z dnia 22.01.2009r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania formm doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku0,01%.169
.Zarządzenie Nr 64/2009 z dnia 1.04.2009 w sprawie podania do publicznej widomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do sprzedażyh i dzierżawy0,01%.152
.Zarządzenie Nr 66/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2009 rok.0,01%.163
.Zarządzenie Nr 67/2009 z dnia 12 maja 2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.145
.Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany budzetu oraz zmian w budżecie na 2009 rok0,01%.168
.Zarządzenie Nr 69/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2009 rok.0,01%.159
.Zarządzenie Nr 70 /2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.0,01%.143
.Zarządzenie Nr 72/2009 z dnia 31 lipca 2009 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2009 rok0,00%.140
.ZARZĄDZENIE Nr 73/2009 z dnia 31.08. 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.0,01%.161
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania0,02%.428
.Uchwała Nr XXVII/157/09 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Pszczew.0,00%.134
.UCHWAŁA Nr XXVII/165/09 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2009 rok0,01%.175
.UCHWAŁA Nr XXVI/154/09 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2009 rok0,00%.135
.UCHWAŁA Nr XXVII/158/09 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy.0,00%.115
.UCHWAŁA Nr XXVII/166/09 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczew.0,01%.144
.Uchwała Nr XXVII/162/09 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Pszczew0,01%.155
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.341-6/09 na "Przebudowę skrzyżowań drogi gminnej Pszczew – Świechocin z drogami powiatowymi nr 1335F oraz 1337F wraz z przebudową drog0,01%.202
.U C H W A Ł A Nr XXVII/164/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na mienie komunalne gminy.0,01%.148
.UCHWAŁA Nr XXVII/163/09 w sprawie przystąpienia Gminy Pszczew do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Obra – Warta”0,01%.168
.UCHWAŁA Nr XXVII/160/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.0,01%.167
.UCHWAŁA Nr XXVII/161/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.0,01%.149
.Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego ZP 341 2 09 "Budowa bieżni ze skocznią w dal i rzutnia do pchnięcia kulą"0,01%.194
.UCHWAŁA Nr XXVII/159/09 w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży0,01%.157
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP 341 7 09 "Budowa zespołu budynków komunalnych ze środowiskowym domem samopomocy w Pszczewie - etap I"0,01%.315
.POSTANOWIENIE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (przepompownia ścieków, rurociąg grawitacyjny śr. 200 mm, rurociąg tłoczny śr. 110 mm) w miejscowości Silna0,01%.240
.OBWIESZCZENIE w sprawie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko0,01%.222
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP 341 8 09 "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego we wsi Nowe Gorzycko"0,01%.319
.Projekt Nr 182 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,00%.51
.Projekt Nr 184 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego0,00%.70
.Projekt Nr 183 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,00%.54
.Wyjaśnienie nr 1 do przetargu nieograniczoneo ZP 341 7 09 "Budowa zespołu budynków komunalnych ze środowiskowym domem samopomocy w Pszczewie - etap I"0,01%.204
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie Pszczew( przy torach kolejowych) działka Nr 1205/30 część o pow. 0,0800 ha.0,01%.409
.Modyfikacja treści SIWZ z dnia 25 września 2009r. w przetargu nieograniczonym ZP 341 8 09 na "Przebudowę stacji uzdatniania wody wraz budową zbiornika wyrównawczego we wsi Nowe Gorzycko"0,01%.237
.Uchwała Nr XXVIII/167/09 z dnia 10 wrzesnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczna Gmina Pszczew" na lata 2009-2011.0,01%.185
.Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wystawienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,01%.296
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ocena ooddziaływania na środowisko przedwsięwzięcia "Budowa stacji uzdatniania wody" w Nowym Gorzycku0,01%.286
.III przetarg działka nr 118 o pow. 1000m2 w obrębie Silna.0,01%.365
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane GOK ZP 1 09 na Rewitalizacja centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Pszczew - remont Gminnego Ośrodka Kultury0,01%.224
.Wyjaśnienie nr 2 z dnia 2.10.2009 w przetargu nieograniczonym ZP 341 7 09 "Budowa Zespołu budynków komunalnych ze środowiskowym domem samopocy w Pszczewie - etap I0,01%.243
.Modyfikacja treści SIWZ z dnia 5 października 2009r. w przetargu nieograniczonym ZP 341 8 09 na Przebudowa SUW wraz z budową zbiornika wyrównawczego we wsi Nowe Gorzycko0,01%.196
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP 341 8 09 na Przebudowa SUW wraz z budową zbiornika wyrównawczego we wsi Nowe Gorzycko0,01%.188
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 5 października do przetargu nieograniczonego ZP 341 8 09 Przebudowa SUW wraz z budową zbiornika wyrównawczego we wsi Nowe Gorzycko0,01%.220
.ZAWIADOMIENIE w sprawie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Budowa stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku0,01%.286
.Postanowienie o odstapieniu o konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko "Budowa stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku"0,00%.1
.Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji uzdatniania wodyw Nowym Gorzycku”0,01%.318
.Modyfikacja treści SIWZ z dnia 6 października 2009r. w przetargu nieograniczonym ZP 341 8 09 na Przebudowa SUW wraz z budową zbiornika wyrównawczego we wsi Nowe Gorzycko0,01%.201
.Wyjaśnienie nr 2 z dnia 6 października do przetargu nieograniczonego ZP 341 8 09 Przebudowa SUW wraz z budową zbiornika wyrównawczego we wsi Nowe Gorzycko0,01%.183
.Obwieszczenie sieć kanalizacyjna Silna0,02%.648
.Decyzja sieć kanalizacyjna w Silnej0,01%.240
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- budowa stacji uzdatniania wody - obręb Nowe Gorzycko0,01%.181
.Zawiadomienie o zebraniu materialów w sprawie wystawienia decyzji o środiskowych uwarynkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,01%.261
.Modyfikacja treści SIWZ z dnia 17.10.2009r. w przetargu nieograniczonym GOK ZP.1/09 "Rewitalizacja centrum kulturalno-rekreacyjnego miejsc. Pszczew - remont GOK0,01%.262
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 17.10.2009r. do przetargu nieograniczonego GOK ZP1/09 Rewitalizacjacentrum kulturalno-rekreacyjnego mjc Pszczew remont GOK0,01%.279
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości grutnowych niezabudowanych w obrębie Pszczew przy drodze do Świechocin0,01%.392
.Zarządzenie Nr 76/2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy0,01%.235
.Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla inwestycji " Budowa stacji uzdatniania wody" w obrębie Nowe Gorzyc0,01%.315
.Decyzja - Budowa stacji uzdatniania wody0,01%.221
.Uchwała Nr XXIX/172/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – Odazotown0,01%.162
.Uchwała Nr XXIX/174/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowy0,01%.143
.Uchwała Nr XXIX/175/09 zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów0,01%.152
.Decyzja z dnia 20.10.2009r. obręb Nowe Gorzycko0,02%.456
.Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. geodezji i gospodarki gruntami0,02%.553
.Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego GOK/ZP-1/09 "Rewitalizacja centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Pszczew - remont GOK"0,01%.193
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.341-7/09 Budowa zespołu budynków komunalnych ze środowiskowym domem samopomocy w Pszczewie – etap I0,01%.310
.Inofrmacja o wyborze oferty ZP.341-8/09 przetarg nieograniczony Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego we wsi Nowe Gorzycko0,01%.299
.UCHWAŁA Nr XXIX/176/09 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2009 rok0,01%.189
.UCHWAŁA Nr XXIX/173/09 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/159/09 Rady Gminy Pszczew w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.0,01%.219
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.341-9/09 Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami mediów i zagospodarowaniem terenu oraz budowa chodnika na działkach nr 42,0,02%.470
.INFORMACJA Wójta Gminy Pszczew o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pszczew w roku szkolnym 2008/20090,19%.5328
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane GOK ZP 2 09 Rewitalizacja centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Pszczew - remont GOK0,01%.348
.U C H W A Ł A Nr XXIX/170/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy.0,01%.186
.UCHWAŁA Nr XXIX/171/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.0,01%.224
.UCHWAŁA Nr XXX/179/09 w sprawie : programu odbudowy gminnych dróg gruntowych.0,01%.241
.UCHWAŁA Nr XXX/181/09 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2009 rok0,01%.221
.I przetrag na dzierżawę nieruchomości gruntowej w obrębie Pszczew ( przy torach kolejowych)0,01%.256
.III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Silna0,01%.272
.PO Kapitał Ludzki projekt Wsparcie działań osób niepracujących poprzez rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie0,03%.942
.UCHWAŁA Nr XXX/180/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.0,01%.243
.UCHWAŁA Nr XXX/178/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.0,01%.209
.UCHWAŁA Nr XXX/177/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości gruntowej.0,01%.237
.Ogłoszeni o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP 341 10 09 Przebudowa i nadbudowa Przedszkola Samorządowego w Pszczewie - instalacja wentylacji mechanicznej0,01%.273
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ZP 341 11 09 Dostawa wyposażenia do przedszkola w Pszczewie w ramach przedbudowy i nadbudowy Przedszkola Samorządowego w Pszczewie0,01%.283
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę plaży komunalnej w Pszczewie0,00%.32
.Modyfikacja treści SIWZ z dnia 23.11.2009r. w przetargu nieograniczonym ZP.341 11 09 Dostawa wyposażenia do przedszkola w Pszczewie w ramach przedbudowy i nadbudowy Przedszkola Samorządowego w Pszczew0,01%.209
.Modyfikacja treści SIWZ oraz wyjaśnienie nr 1 z dnia 23 11 2009r. w przetargu nieograniczonym ZP.341-9/09 Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Świechocin, gmina Pszczew0,01%.313
.Zawiadomienie w sprawie wypłat zwrotu podatku akcyzowego0,04%.1096
. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę plaży komunalnej przy jeziorze Szarcz w Pszczewie.0,01%.419
.Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni w Szarczu0,01%.356
.Informacja o wyborzeoferty w przetargu nieograniczonym ns dostawę ZP 341 11 09 Dostawa wyposażenia do przedszkola w Pszczewie w ramach przebudowy i nadbudowy Przedszkola Samorządowego w Pszczewie0,01%.207
.Zarządzenie Nr 79/2009 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.246
.Sprzedaż działki Nr 836/2 o pow. 1128m2 w obrębie Pszczewa0,01%.373
.Sprzedaż działki 835/1 o pow. 837 m2 obręb Pszczew0,01%.373
.Sprzedaż działki Nr 835/3 o pow. 1112 m2 obręb Pszczew0,02%.441
.Sprzedaż działki Nr 835.3 o pow. 1112 m2 w obrębie Pszczewa0,02%.478
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP 341 10 09 Przebudowa i nadbudowa Przedszkola Samorządowego w Pszczewie - instalacja wentylacji mechanicznej0,01%.212
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę GKM 341 3 09 "Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie"0,01%.295
.Uchwała Nr XXXII / 187 / 09 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłat od posiadania psów na terenie gminy Pszczew.0,03%.885
.Uchwała Nr XXXII/190/09 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotuopodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego0,02%.425
.Uchwała Nr XXXII/185/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku0,01%.388
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budoiwlane ZP 341 9 09 Budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami mediów i zagospodarowaniem terenu oraz budową chodnika na0,01%.346
.ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Odwodnienie ulicy Parkowej w Pszczewie”0,01%.295
.Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę GKM 341 3 09 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.183
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę GKM 341 4 09 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.223
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieogranicznym GOK/ZP-2/09 na Rewitalizację centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Pszczew – remont Gminnego Ośrodka Kultury0,01%.362
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ZP 341 12 09 Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych0,01%.216
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dostawę przetarg nieograniczony ZP.341 12 09 Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych0,01%.213
.Wyjaśnienie z dnia 6 01 2010 do przetargu nieopgraniczonego ZP 341 12 09 na Dostawę fabrycznie nowego austobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych0,01%.261
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym GKM 341 4 09 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.190
.Protokół z przeprowadzonego w dniu 18.12.2009r. w UG w Pszczewie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę plazy komunalnej przy jeziorze Szarcz- część jawna0,01%.400
.Protokół z dnia 22.12.2009r. z przeprowadzonej II części niejawnej przetargu na dzierżawę plazy komunalnej przy jeziorze Szrcz w Pszczewie0,02%.500
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie -referent ds. pomocy stypendialnej0,02%.524
.Zrządzenie Nr 86/10 z dnia 15.01.2010r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczew do dzierżawy.0,01%.218
.Przetarg na sprzedaż hydroforni w Szarczu0,01%.391
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP 341 12 09 Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych0,01%.204
.Elektroniczne Dzienniki Urzędowe0,15%.4325
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. pomocy stypendialnej0,03%.846
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP 341 1 10 Przebudowa świetlicy wiejskiej na 2 mieszkania w miejscowości Świechocin,gmina Pszczew0,02%.489
.Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 04.02.2010r. wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy0,01%.323
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie.0,01%.424
.Wyjaśnienia nr 1 i modyfikacja treści SIWZ z dnia 12.02.2010 do przetargu ZP 341 1 10 Przebudowa świetlicy wiejskiej na 2 mieszkania w mjsc Świechocin0,01%.354
.Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz infrastrukturą towarzyszącą Terminal Wierzbno-Grodzisk odcinek na terenie gminy Pszczew0,01%.391
.Zarządzenie Nr 88/10 z dnia 18.02.2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.0,01%.202
.Opłata od posiadania psów0,15%.4228
.Ogłoszenie III przetargu na HYDROFORNIĘ w SZARCZU0,02%.436
.Podatek od środków transportowych0,14%.3828
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP 341 2 10 Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową 0,4 kV na plaży komunalnej w Pszczewie0,01%.288
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP 341 1 10 Przebudowa świetlicy wiejskiej na 2 mieszkania w miejscowości Świechocin, gmina Pszczew"0,02%.438
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 17 03 201 do przetargu nieogrtaniczonego ZP 341 2 10 Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową 0,4 kV na plaży komunalnej w Pszczewie0,01%.219
.UCHWAŁA Nr XXXIV/205/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok0,00%.115
.Uchwała NR XXXIII/200/09 w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Pszczew na rok 20100,03%.899
.UCHWAŁA Nr XXXII/188/09 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2009 rok0,00%.140
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 34 m2, położonej w Pszczewie przy ul. Sikorskiego, oznaczonej nr0,01%.289
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zielomyśl, oznaczonej nr działki 110 o pow. 0,4800 ha, sklasyfikowanej jako „Bz&0,01%.290
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Pszczewie przy ul. Międzyrzeckiej , oznaczonej nr działki 684 część o pow. 590 m2 ( rola kl.V), stanow0,01%.308
.UCHWAŁA NR XXXIII/194/09 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pszczew na 2010 rok0,01%.143
.UCHWAŁA Nr XXXIV/205/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok0,00%.1
.UCHWAŁA NR XXXIII/192/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.0,00%.114
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP 341 3 10 "Przebudowa dróg gminnych łączących drogę krajową nr 24 na odcinku Skwierzyna – Pniewy z drogą wojewódzką nr 137 na odcinku Międzyrzecz –0,01%.291
.Uchwała Nr XXXIV/202/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pszczew oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług0,01%.198
.UCHWAŁA Nr XXXIII/199/09 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 oraz planu finansowego tych wydatków.0,01%.231
.UCHWAŁA Nr XXXIV/203/10 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.185
.UCHWAŁA Nr XXXII/189/09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego .0,01%.250
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę GKM-341-2/10 "Dostawa pojazdu komunalnego do odbioru i transportu odpadów komunalnych z załadunkiem bocznym"0,01%.216
.Informacja o wyborze oferty GOK/ZP-1/10 Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Kina w Pszczewie w ramach projektu Rewitalizacja centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Pszczew - remont Gminnego0,01%.178
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( zainstalowanie malarni proszkowej0,01%.257
.UCHWAŁA NR XXXIII / 191 / 09 w sprawie: zwolnienia w podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych związanych z ekologiczną energią w Gminie Pszczew.0,01%.301
.Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2006r.0,01%.351
.Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2009 roku0,02%.468
.Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2008 roku0,01%.325
.Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2007 roku0,01%.334
.Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2006 roku0,01%.356
.UCHWAŁA Nr XXXI/183/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.202
.UCHWAŁA Nr XXXIII/198/09 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2009 rok0,01%.144
.UCHWAŁA Nr XXX/184/09 o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2009 rok0,01%.166
.UCHWAŁA Nr XXXII/186/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.0,00%.115
.Uchwała Nr XXXIV/206/10 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.0,00%.120
.UCHWAŁA Nr XXXIII / 197 / 09 w sprawie przystąpienia Gminy Pszczew jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia LGD „Działaj z Nami”0,00%.110
.UCHWAŁA NR XXXIV/ 201/10 w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu0,00%.133
.UCHWALA Nr XXXI/182/09 w sprawie ogłoszenia roku 2010 „Rokiem Obchodów 750 – lecia Pszczewa”0,00%.139
.UCHWAŁA Nr XXXIII /195/09 zmieniająca uchwałę Nr XII/63/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikac0,00%.111
.UCHWAŁA Nr XXXIII/ 193/09 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pszczew na 2010 rok0,00%.132
.UCHWAŁA Nr XXXIV/204/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,00%.126
.UCHWAŁA Nr XXXIII / 196 / 09 w sprawie wystąpienia Gminy Pszczew z Lokalnej Grupy Działania – Fundacja „Kraina Podgrzybka”.0,00%.121
.Ogłoszenie o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stołuń , gmina Pszczew0,04%.1104
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego gminy Pszczew0,04%.1038
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP 341 2 10 Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linie kablową 0,4 kV na plaży komunalnej w Pszczewie0,00%.1
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP 341 2 10 Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linie kablową 0,4 kV na plaży komunalnej w Pszczewie0,01%.355
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym "Dostawa pojazdu komunalnego do odbioru i transportu odpadów komunalnych z załadunkiem bocznym"0,01%.190
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 9 kwietnia 2010r. w przetargu nieograniczonym ZP 341 3 10Przebudowa dróg gminnych łączących drogę krajową nr 24 na odcinku Skwierzyna - Pniewy z drogą wojewódzką0,01%.372
.Wyjaśnienie nr 1 z 9.04.2010r. przetarg nieograniczony ZP 341 3 10 "Przebudowa dróg gminnych łączących drogę krajową nr 24 na odcinku Skwierzyna - Pniewy z drogą wojewódzką nr 137 na odcinku Międzyrz0,01%.408
.Ogłoszenie I przetrgu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Świechocin0,02%.438
.Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 19.04.2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedazy i dzierżawy0,01%.250
.Informacje PKW0,00%.79
.POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ0,00%.79
.Rozporządzenie MSWiA0,00%.70
.UCHWAŁA NR XXV/213/2010 w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pszczew z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.0,01%.145
.UCHWAŁA Nr XXXV/207/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego0,01%.174
.UCHWAŁA NR XXXV/ 208/ 2010 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,01%.143
.Regulamin Organizacyjny0,13%.3641
. INFORMACJA WÓJTA GMINY PSZCZEW z dnia 10 maja 2010 roku0,00%.92
.Protokół z przetargu z dnia 23.04.2010r. na dzierżawę działki 684 część o pow. 0,0590 ha pod uprawę warzyw0,01%.360
.Protokół negatywny z I przetargu pisemnego na dzierżawę budynku magazynowego w Pszczewie przy ul. Sikorskiego0,01%.372
.II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zielomyśla dz. nr 110 o pow. 0,4800 ha ( po byłym boisku piłkarskim)0,01%.332
.Informacja Wójta Gminy o terminie zglaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych0,00%.95
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Świechocinie0,01%.407
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nierychomości zabudowanej budynkiem magazynowym w Pszczewie przy ul. Sikorskiego.0,01%.364
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym w Pszczewie ul. Sikorskiego0,03%.711
.Zarządzenie Nr 93/2010 z dnia 26.06.2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do dzierżawy0,01%.282
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębach: Pszczew, Świechocin, Silna, Policko, Borowy Młyn, Stołuń, Szarcz, Z0,00%.50
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębach: Pszczew, Świechocin, Silna, Policko, Borowy Młyn, Sto0,02%.432
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej przebudowy dróg gminnych łączących drogę krajową nr 24 na odcinku Skwierzyna - Pniewy z drogą wojewódzką nr 137 na odcinku Międzyrzecz - Trzci0,00%.3
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP 341 3 10 Przebudowa dróg gminnych łączących drogę krajową nr 24 na odcinku Skwierzyna – Pniewy z drogą wojewódzką nr 137 na odcinku Mi0,01%.323
.Ogłoszenie - Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie kupi samochód dostawczy0,03%.833
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew obrębach: Pszczew, Świechocin, Silna, Policko, Borowy Młyn, Stołuń, Szarcz, Zie0,02%.447
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 314, 315 oraz części działki nr 310 w obrębie: Stołuń, gmina Pszczew0,01%.357
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP 341 4 10 Budowa bieżni ze skocznią w dal i rzutnią do pchnięcia kulą w Pszczewie0,01%.309
.Zarządzenie Nr 96/2000 Wójta Gminy Pszczew w sprawie powerzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie gospodarowanie zasobem gminnym.0,01%.265
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych w Silnej i Świechocinie0,01%.381
.OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – Odazotowni0,01%.314
.Wyjaśnienia nr 1 z dnia 24.06.2010r. przetarg nieograniczony ZP.341 4 10 Budowa bieżni ze skocznia w dal rzutnia do pchnięcia kulą0,01%.249
.Uchwała Nr XXXVII/217/10 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pszczew Nr X/81/03 z dnia 09.10.2003r.0,01%.235
.UCHWAŁA NR XXXVII/219/10 w sprawie: nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy”0,01%.223
.Uchwała Nr XXXVII/218/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew za pierwsze półrocze roku budżetowego0,01%.217
.UCHWAŁA Nr XXXVII/220/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok0,01%.265
.UCHWAŁA Nr XXXVII/216/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy.0,01%.257
.U C H W A Ł A Nr XXXVII/215/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie na rzecz najemców.0,01%.222
.Uchwała Nr XXXVII/221/10 w sprawie: zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”0,01%.241
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP 341 4 10 Budowa bieżnie ze skocznią w dal i rzutnia do pchnięcia kulą0,01%.376
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2009 ROK0,07%.2099
.Protokół spisany w dniu 25.06.2010r. II przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.396
.Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczącego zainstalaowania malarni proszkowej w budynku położonym na działkach nr 1587 i 1588/2 w obrębie miejscowości P0,01%.376
.Uchwała Nr XXXVIII/226/2010 zmieniająca uchwałę Nr VI/44/03 Rady Gminy Pszczew w sprawie statutów sołectw.0,01%.238
.Uchwała Nr XXXVIII/222/10 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Pszczew w sprawie : podział gminy na okręgi wyborcze0,01%.228
.II Przetarg ustny nieogramiczony na sprzedaż hydroforni w Stołuniu0,01%.247
.Ogłoszenie o otwartym konkurskie ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Pszczew z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku0,03%.959
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych w Świechocinie0,01%.374
.Obwieszczenie o udostepnieniu do wglądu dokumentacji związanej z zainstalowaniem malarnii proszkowej0,01%.318
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji środowiskowej (rozbudowa stacji elektroenergetycznej w Zielomyślu)0,01%.301
.UCHWAŁA Nr XXXVIII/225/2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok0,01%.233
.Uchwała nr XXXIX/230/2010 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.0,01%.246
.UCHWAŁA Nr XXXVIII/227/2010 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pszczew0,01%.280
.UCHWAŁA Nr XXXIX/228/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-20150,01%.337
.UCHWAŁA NR XXXIX/233/2010 w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych0,01%.218
.UCHWAŁA Nr XXXVIII/223/10 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy.0,01%.254
.UCHWAŁA NR XXXIX/232/2010 w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych0,01%.216
. Uchwała nr XXXVIII/224/10 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/224/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczew do realizacji projektu „Lubuskie e-Urząd”0,01%.198
.UchwałaNR XXXIX/231/2010 w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych0,01%.259
.UCHWAŁA Nr XXXIX/229/2010 wyrażenia opinii dotyczącej planu ochrony rezerwatu „Jeziora Gołyńskie”.0,01%.231
.Zawiadomienie o zakończeniu postepowania na zainstalowanie malarni proszkowej w Pszczewie0,01%.271
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu malarni proszkowej w Pszczewie0,03%.736
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.341 5 10 Remont budnku mieszkalnego wielorodzinnego w Policku, gmina Pszczew0,01%.293
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym GOK ZP 1 10 Remont wnętrza sali sesyjnej i sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie0,01%.293
.Ogłoszenie o wyniku konkursu na relizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku0,06%.1759
.Ogłoszeni o zamiarze zawarcia umowy GOK ZP 2 10 zamówienie z wolnej ręki Roboty dodatkowe dla zadania pn. Rewitalizacja centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Pszczew - remont Gminnego Ośrodka0,01%.187
.INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW0,03%.801
.Zawiadomienie w sprawie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko0,01%.265
.WYKAZ PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PSZCZEW0,10%.2767
.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów0,00%.28
.Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 08.09.2010r. w sprawie przekazania samochodu CITROEN BERLINGO Ośrodkowi Pomocy Społecznej0,01%.253
.Wyjaśnienie nr 1 do przetergu nieograniczonego GOK ZP 1 10 Remont wnętrza sali sesyjnej i sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury Pszczewie0,01%.225
.IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hyfroforni w Szarczu0,01%.370
.III przetarg pisemny nieorgraniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych w obrębie Świechocin0,01%.301
.Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 15.09.2010r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni położonej w Szarczu.0,01%.201
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP 341 5 10 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Policku gmina Pszczew0,01%.247
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym GOK ZP 1 10 Remont wnętrza sali sesyjnej i sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie0,01%.293
.Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-20150,03%.744
.Zawiadomienie o zebraniu materiałów w sprawie wystawienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,01%.260
.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów0,01%.326
.PO Kapitał Ludzki w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie0,00%.7
.PO Kapitał Ludzki0,00%.3
.Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów . . . .0,01%.249
.O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PSZCZEW o okręgach wyborczych0,01%.336
.Informacja PKW o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmi0,01%.277
.KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o zgłaszaniu kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych na obszarze województwa lubuskiego0,01%.283
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE NA ZAKOŃCZENIE KADENCJI 20100,05%.1424
.UCHWAŁA NR XL/240/10 w sprawie: pozbawienia drogi jej kategorii0,01%.269
.KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłoszenia kandydatów na radnych na obszarze Województwa Lubuskiego0,01%.267
.KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach województwa lubuskiego0,01%.278
.Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony usługi ZP.341-6/10 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,00%.10
.Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony usługi ZP.341-6/10 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,00%.5
.Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony usługi ZP.341-6/10 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,01%.298
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie0,03%.709
.Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Stołuń0,02%.450
.Informacja Gminnej Komisji Wyborczej0,02%.456
.Wyjaśnienie nr 1 do przetargu nieograniczonego Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,02%.630
.Zarządzenie Nr 103/2010 Wójta Gminy Pszczew z dnia 21.10.2010r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.0,01%.249
.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych0,02%.506
.Wyjaśnienie nr do przetargu nieograniczonego Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,01%.217
.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,03%.782
.Obwieszczenie o obwodach głosowania0,01%.410
.Ogoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty dodatkowe nr 2 dla zadania Rewitalicja centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Pszczew - remont GOK0,01%.166
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym GOK/ZP-4/10 Roboty dodatkowe w ramach inwestycji: Rewitalizacja centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Pszczew - remont GOK0,00%.134
.Zawiadomienie o zakończeniu postępowania GPZ Zielomyśl0,01%.355
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydobycia kopalin0,01%.312
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Pszczewie0,03%.731
.Modyfikacja treści SIWZ z dnia 10.11.2010 przetarg nieograniczony GOK/ZP-4/10 Roboty dodatkowe w ramach inwestycji: Rewitalizacji centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Pszczew – remont0,01%.248
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym GOK/ZP-4/10 Roboty dodatkowe w ramach inwestycji: Rewitalizacji centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Pszczew - remont Gminnego Oś0,01%.278
.UchwałaNR XLIII/249/10 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.0,01%.278
.Uchwała NR XLIII/253/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pszczew i jej jednostkom organiza0,01%.278
.Uchwała NR XLIII/251/10 W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwo0,01%.281
.Uchwała NR XLIII/250/10 w sprawie ustanowienia pomników przyrody0,01%.313
.OGŁOSZENIE o uchwaleniu mpzp dla dla działek nr ewid. gruntu 314, 315 i części działki 310 w obrębie Stołuń, gmina Pszczew0,15%.4132
.Przekrój budżetu Gminy Pszczew w latach 2006-20100,12%.3344
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi ZP 341 6 10 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,01%.277
.O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu0,02%.445
.OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa0,01%.321
.Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew0,11%.3111
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w/s gazociągu0,01%.378
.Informacja Wójta Gminy Pszczew o odwołaniu 2 członków obwodowych komisji wyborczych0,02%.428
.Informacja o otwarciu lokali wyborczych0,01%.321
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym GOK ZP 4 10 Roboty dodatkowe w ramach inwestycji: Rewitalizacji centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Pszczew – remont Gminnego0,01%.253
.Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów0,06%.1592
.Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań0,06%.1824
.Zarządzenie nr 1 w/s powołania Gminnego Biura Spisowego w Pszczewie0,06%.1729
.Wsparcie działań osób niepracujących poprzez rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie0,13%.3717
.Projekt uchwały do Konsultacji w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Pszczew z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok0,11%.3196
.Uchwała NR III / 9 / 10 w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielenia dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy PszczewR0,01%.212
.Uchwała NR III / 6 /10 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego0,02%.506
.UCHWAŁA NR III / 8 / 10 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest0,01%.245
.UCHWAŁA Nr III/11/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok0,01%.162
.Rada Gminy Pszczew0,13%.3802
.Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Pszczew.0,01%.207
. Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczew.0,01%.181
. UCHWAŁA NR III / 4/ 10 w sprawie powołania składów Stałych Komisji Rady Gminy Pszczew.0,01%.207
.UCHWAŁA NR III / 3 / 10 w sprawie: utworzenia komisji stałych Rady Gminy Pszczew oraz ustalenie przedmiotu ich działania.0,01%.201
.UCHWAŁA Nr III / 5 / 10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczew.0,01%.191
.U C H W A Ł A Nr III/7/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.0,01%.168
.UCHWAŁA Nr III/10/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.195
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP 341 7 10 Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie0,01%.353
.Protokł Nr XXVIII/2009 z dnia 10.09.2009r.0,01%.278
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 23 grudnia 2010r do przetargu nieograniczonego ZP 341 7 2010 Remont SUW w Pszczewie0,01%.368
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy GKM-341-3 10 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.261
.Protokół Nr XXIII/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.0,01%.257
.Protokół Nr XXVI/2009 z dnia 18.06.2009r.0,01%.288
.Interpelacje0,14%.4022
.Interpelacje informacje ogółne0,04%.999
.Interpelacja wniosek radnego Romualda Tankieluna0,01%.159
.Fff0,00%.36
.Wyjaśnienie nr 1 do przetargu nieograniczonego GKM 341 3 10 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.229
.Wyjaśnienie nr 2 z dnia 29 12 2010 do przetargu nieograniocznego ZP 341 7 10 Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie0,01%.367
.Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie podania do publiczne wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedazy i dzierżawy.0,01%.300
.UCHWAŁA Nr IV/12/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok0,01%.228
.Informacja o wyborze oferty przetarg nieograniczony na dostawy GKM-341-3 10 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.229
.Wyjaśnienie nr 3 z dnia 4 stycznia 2011 roku do przetargu nieograniczonego ZP 341 7 10 Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie0,01%.395
.Uchwała NR XLIII/249/10 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.0,09%.2507
.Modyfikacja treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP 341 7 10 Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie0,01%.362
.U C H W A ŁA Nr IV/14/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pszczew, położonej w obrębie Stołuń na rzecz Powiatu Międzyrzeckiego.0,01%.216
.Informacja o zmianie terminu składania ofert przetarg nieograniczony ZP 341 7 10 Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie0,01%.377
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP 341 7 10 Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie0,01%.418
. UCHWAŁA Nr IV/13/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 oraz planu finansowego tych wydatków.0,01%.179
.UchwałaNR XL/235/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr ewid. gruntu 314, 315 i część działki nr 310 - w obrębie Stołuń0,01%.209
.UchwałaNR XL/236/10 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew obrębie Borowy Młyn0,01%.253
.Odpowiedż Wójta Gminy z dnia 27.12.2010r.na interpelację radnego Romualda Tankieluna z dnia 16.12.2010r.0,01%.192
.Informacja dotycząca ustalenia stawki podatku rolnego na 2011 rok0,10%.2851
.Informacja dotycząca ustalenia stawki podatku leśnego na 2011 rok0,17%.4696
.Wniosek radnego Romualda Tankieluna z dnia 16.12.2010r.0,01%.262
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszna na sesji w dniu 30.12.2010r.0,02%.443
.Protokół Nr I/10 z dnia 02.12.2010r.0,01%.310
.UchwałaNR XLII/245/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta0,01%.269
.Ogłoszenie w sprawie czyszczenia slupów ogłoszeniowych0,01%.378
.Projekt uchwały w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich0,01%.221
.Wyniki kosultacji w sprawie projektu uchwały Programu współpracy Gminy Pszczew w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po0,10%.2844
.UchwałaNR XLII/242/10 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania0,01%.252
.Odpowiedź na interpelcję radnego R. Tankieluna z dnia 30.12.2010r.0,00%.132
.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w Silnej0,00%.136
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno ̵0,01%.280
.Wniosek o udzielenie dofinansowania na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest0,01%.181
.Regulamin udzielenia dofinansowania do kosztów poniesionych na usuwanie azbestu z terenu Gminy Pszczew0,01%.300
.KONTROLA Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze0,02%.467
.Informacj o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP 341 7 10 "Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie"0,01%.311
.Interpelacja radnego K. Młynarczyka i radnego K. Kiona zgłoszona na V sesji w dniu 27.01.2011r.0,01%.185
.Uchwała Nr V/22/2011 w sprawie ustanowienia pomników przyrody0,01%.184
.ZARZĄDZENIE Nr 208/2010/W w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pszczew0,01%.263
.UCHWAŁA NR V/15/11 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.0,01%.209
.UCHWAŁA Nr V/18/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Pszczew na 2011 rok.0,01%.200
.UCHWAŁA Nr V/19/11 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Pszczew na 2011 rok.0,01%.205
.Plany Pracy Rady Gminy i Komisji0,12%.3419
.UCHWAŁA Nr V.16.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.0,01%.184
.UCHWAŁA Nr V/20/11 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.0,01%.196
.Uchwała Nr V/21/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku0,01%.270
.Uchwała Nr V/17/2011 w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Pszczew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami0,01%.175
.Uchwała Nr XL/237/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew obrębach: Pszczew, Świechocin, Silna, Policko, Borowy Młyn, Stołuń, Szarcz, Zielomyśl0,01%.304
.Informacja dla właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Pszczew0,01%.301
.Protokół z sesji Nr IV w dniu 30.12.2010r.0,01%.278
.Protokół z sesji Nr III/11 z dnia 16.12.2010r.0,01%.271
.Protokół z sesji II w dniu 02.12.2010r.0,01%.280
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę użytków zielonych w Pszczewie0,01%.259
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno.0,00%.5
.I przetarg ustny nieogranoczony na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni w Nowym Gorzycku0,01%.210
.Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pszczew0,02%.501
.Zarządzenie Nr 10.2011 z dnia 17.01.2011r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie.0,01%.142
.Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Pszczew do wykonywania zadań z zakresu NSP 2011.0,01%.150
.Zarządzenie Nr 5 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za najem lokali użyteczności publicznej administrowanych przez ZUK w Pszczewie0,01%.238
.Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku.0,01%.243
.Wniosek radnej Betay Jura w sprawie interwencji mającej na celu zapobieżenie planom likwidacji Urzędu Pocztowego w Pszczewie, zgłoszonego podfczas VI sesji Rady Gminy Pszczew0,01%.248
.Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego0,01%.233
.Odpowiedź na interpelacje radnych z Plicka w sprawie niszczenia drogi podczas wywozu drewna.0,01%.257
.Rada Beata Jura wniosek zgłoszony podczas VI sesji Rady Gminy Pszczew w dniu 17.02.2011r.0,01%.272
.Informacja o sposobie załatwienia wniosku radnej Beaty Jura.0,01%.258
.I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Pszczewie Oś. Zamielno.0,02%.432
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE NA POCZĄTEK KADENCJI 2010-20140,07%.1941
.Uchwała Nr 0007.VI.26.2011 Uchwała Budżetowa Gminy Pszczew na rok 20110,03%.855
.UCHWAŁA Nr 0007.VI.24.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-20130,01%.246
.UCHWAŁA NR 0007.VI.25.2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pszczew.0,01%.310
.Zarządzenie nr 11/2011 z dnia 28.02.2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.258
.UCHWAŁA Nr 0007.VI.28.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 3 lat .0,01%.268
.UCHWAŁA NR 0007.VI.23.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 .0,01%.231
.Uchwała Nr 0007.VII.32.2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodp0,01%.171
.UCHWAŁA Nr 0007.VII.29.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.0,01%.226
.UCHWAŁA Nr 0007.VII.31.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pszczew oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców u0,01%.236
.Uchwała Nr 0007.VII.35.2011 w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.242
.Uchwała Nr 0007.VII.34.2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego0,01%.271
.U C H W A Ł A Nr 0007.VII.30.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.0,01%.229
.Uchwała Nr 0007.VII.33.2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania0,01%.211
.OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Pszczew0,01%.320
.Interpelacja radnego Władysława Dzidzińskiego dotycząca melioracji, zgłoszona na sesji w dniu 03.03.2011r.0,01%.227
.Interpelacja radnego Władysława Dzidzińskiego w sprawie szkód i zniszczeń spowodowanych przez bobry, zgłoszona na sesji w dniu 03.03.2011r.0,01%.233
.Zapytanie radnego Romualda Tankieluna przedstawione na sesji w dniu 03.03.2011r. przez radnego Józefa Piotrowskiego0,01%.217
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku0,16%.4483
.Przedszkole Samorządowe0,02%.466
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę użytków zielonych0,01%.266
.Protokół Nr XXIV/2008 z dnia 26 lutego 2009 r.0,01%.237
.Zakład Usług Komunalnych0,18%.5070
.Protokół Nr 0002.VI.2011 z dnia 17.01.2011r.0,01%.407
.Protokół Nr 0002.V.2011 z dnia 27.01.2011r.0,01%.201
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędie Gminy w Pszczewie - podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji0,03%.904
.Interpelacja radnego Leonarada Kaczmarka zgłoszona na sesji w dniu 31.03.2011r.0,01%.220
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona na sesji w dniu 31.03.2011r.0,01%.204
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona 31.03.2011r.0,01%.199
.Interpelacja radnej Krystyny Hałuszczak zgłoszona na sesji w dniu 31.03.2011r.0,00%.1
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona na sesji w dniu 31.03.2011r.0,00%.1
.Interpelacja radnej Krystyny Hałuszczak zgłoszona na sesji w dniu 31.03.2011r.0,01%.197
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona na sesji w dniu 31.03.2011r.0,00%.1
.Erpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona na sesji w dniu 31.03.2001r.0,01%.149
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona na sesji w dniu 31.03.2011r.0,01%.161
.Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.0,10%.2706
.Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami w gminie Pszczew0,11%.3180
.ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania0,01%.234
.Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew0,10%.2937
.Informacje o środowisku0,02%.571
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania0,01%.345
.Zarządzenie Wójta Nr 0050.16.2011 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011-2013.0,01%.209
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania0,01%.186
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania0,01%.354
.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku0,11%.3111
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna.0,01%.216
.Uchwała Nr VIII.39.2011 z dnia 31 marca 2011r. o odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego.0,01%.153
.Oferta Inwestycyjna0,06%.1803
.Uchwała Nr VIII.41.2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.0,01%.170
.UCHWAŁA Nr VIII. 43. 2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Silna na lata 2011 – 2018”.0,01%.196
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pszczew przy ul. Parkowej0,01%.366
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Silna (Wrony), oznaczonej nr 372/2 o pow. 2138 m20,01%.323
.Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na srprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hydrofornii w Nowym Gorzycku0,01%.336
.Uchwała Nr VIII.42.20111r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Stoki na lata 2011-2018"0,01%.243
.Uchwała Nr VIII.37.2011 z dnia 31 marca 2011 roku zmieniająca uchwalę w sprawie powołania składów Stałych Komisji Rady Gminy Pszczew.0,01%.165
.Uchwała Nr VIII.38.2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.188
.Uchwała Nr VIII.40.2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy.0,01%.162
.Ogłoszenie wyników II przetargu pismenego nieograniczonego na dzierżawę użytków zielonych.0,01%.383
.Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2010 roku0,01%.414
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji Gminy0,03%.822
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowy gazociągu Szczecin - Lwówek0,01%.330
.Decyzja Środowiskowa0,11%.3046
.Oświadczenia Majątkowe za 2010 rok0,05%.1274
.Zarządzenie Wójta Nr 0050.18.2011 z dnia 20.05.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.0,01%.183
.UCHWAŁA Nr IX.47.2011 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziału własnego na realizacje w latach 2012-2014 zadania „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej dla osób zagrożonych wyklu0,01%.177
.Uchwała Nr IX.45.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.0,01%.153
.Protokół z ogłoszengo I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna (Wrony).0,01%.206
.UCHWAŁA Nr IX.49.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 3 lat.0,01%.157
.UCHWAŁA Nr IX.48.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.0,01%.194
.Uchwała Nr IX.44.2011 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody0,01%.183
.Protokół z dnia 24.05.2011r. z ogłoszonego I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położen w obrębie Pszczew ul. Parkowa0,01%.201
.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno0,01%.220
.Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno0,01%.205
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grutnowych niezabudowanych połozonych w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno0,01%.413
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonejw obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno0,01%.408
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno.0,00%.2
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sina (Wrony), oznaczonej nr 372/2 o pow. 2138m2, dla której prowadzona jest Ksiega Wieczysta nr 26352.0,01%.303
.Ogłoszenie o wyniku przetargu- zawiadomienie o wyborze oferty0,00%.140
.Ogłoszenie o wyniku przetargu- zawiadomienie o wyborze oferty0,01%.152
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pszczew przy ul. Parkowa0,01%.365
.Interpelacja radnego Leonarda Kaczmarka zgłoszona na sesji w dniu 19.05.2011r.0,00%.128
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona na sesji w dniu 19.05.2011r.0,00%.133
.Interpelacja radnego Józefa Piotrowskiego zgłoszona na sesji w dniu 19.05.2011r.0,01%.144
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona na sesji w dniu 19.05.2011r.0,00%.133
.Interpelacja radnego Mirosława Leśnego zgłoszona na Komisji w dniu 18.05.2011r.0,01%.147
.Interpelacja radnego Mirosława Leśnego zgłoszona na Komisji w dniu 18.05.2011r.0,00%.134
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna.0,00%.135
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna.0,01%.146
.Odpowiedź na interpelacje radnej Krystyny Hałuszczak0,00%.140
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna.0,01%.143
.UCHWAŁA Nr IX.46.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok0,01%.200
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Zielomyśl” zlokalizowanej na działkach nr 20,01%.296
.ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiałów w sprawie wystawienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,00%.126
.POSTANOWIENIE dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Stołuń”0,00%.133
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Stołuń”0,00%.124
.ZAWIADOMIENIE w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Stołuń”0,00%.137
.Ogłoszenie wyniku I przetargu na dzierżawę uzytków zielonych w obrębie Pszczewa0,01%.191
. Komunikat Wójta Gminy Pszczew w sprawie wyborów ławników w 2011 roku na kadencję 2012-20150,01%.373
.Odpowiedź na interpelacje radnego Józefa Piotrowskiego0,01%.176
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna.0,01%.157
.Odpowiedź na interpelacje radnego Mirosława Leśnego0,01%.187
.Zarządzenie Wójta 0050.22.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.283
.Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane ZP.271.1.11 Przebudowa dróg gminnych w Pszczewie0,01%.392
.Protokół z przebiegu IX sesji Rady Gminy Pszczew w dniu 19 maja 2011r.0,01%.284
.Protokół z przebiegu VIII sesji Rady Gminy Pszczew w dniu 31.03.2011.0,01%.286
.Protokół z przebiegu VII sesji Rady Gminy Pszczew w dniu 03.03.2011.0,01%.289
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.2.11 Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew0,01%.352
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 24.06.2011r. do przetargu nieograniczonego na usługę ZP.271.2.11 "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew"0,01%.275
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 27.06.2011r. do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ZP.271.1.11 "Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe: Pszczew - Trzciel 1331F, Pszczew -Międzyrzecz 10,01%.372
.WNIOSEK o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed jej zbyciem0,01%.174
.Interpelacja radnej Krystyny Hałuszczak zgłoszona na sesji w dniu 16.06.2011r.0,01%.208
.Interpelacja radnej Krystyny Hałuszczak zgłoszona na sesji w dniu 16.06.2011r.0,01%.283
.Interpelacja radnego Seweryna Kowalskiego zgłoszona na sesji w dniu 16.06.2011r.0,01%.274
.Odpowiedź na interpelacje radnego Leonarda Kaczmarka0,01%.317
.Odpowiedź na interpelacje radnej Krystyny Hałuszczak0,01%.317
.Uchwała Nr 0007.X.53.2011 zmieniająca uchwalę nr XVII/124/04 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie poj0,01%.277
.Negatywny protokół II przetargu na nieruchomość położona w obrębie Silna (Wrony).0,01%.284
.Działalność Gospodarcza0,01%.309
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.3.11 Przebudowa odcinka ulicy Kasztanowej łączącej drogę powiatową nr 1337F z droga gminną 004413F w Pszczewie0,01%.376
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszym w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę dróg gminnych łączących drogi powiatowe Pszczew - Trzciel 1331F, Pszczew - Międzyrzecz 1332F, Pszczew - Silna0,01%.330
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na usługi "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew"0,01%.333
.Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz wolnego lokalu mieszkalnego w Pszcewie ul. Jadwigi 7/3.0,01%.395
.Obwieszcenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plnu zagospodarwoania przestrzennego dla gazociagu relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno- Odazotownia Grodzisk, odcinek na0,01%.315
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy ZP.271.4.2011 Przygotowanie dwóch placów zabaw: przy ulicy Sikorskiego w Pszczewie oraz w miejscowości Zielomyśl, gmina Pszczew0,01%.257
.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych połozonych w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno.0,01%.373
.Ogłoszenie III przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pszczew przy ul. Parkowej0,01%.353
.Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci gruntowej oznaczonej nr 352 (część o pow. 110m2) sklasyfikowanej jako BRVI położonej w obrębie Pszczew przy ul. Dwrocowej0,01%.327
.Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno0,02%.683
.Zawiadomienie o wyniku przetargu działka nr 13100,01%.306
.Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno.0,02%.440
.Wyjasnienie nr 1 w przetargu nieograniczonym na dostawy ZP.271.4.11 Przygotowanie dwóch placów zabaw: przy ulic=y Sikorskiego w Pszczewie oraz w miejscowości Zielomyśl, gmina Pszczew0,01%.215
.Wyjaśnienie nr 2 w przetargu nieograniczonym na dostawy ZP.271.4.11 Przygotowanie dwóch placów zabaw: przy ulicy Sikorskiego w Pszczewie oraz w miejscowości Zielomyśl, gmina Pszczew0,01%.194
.Wyjaśnienie nr 3 w przetargu nieograniczonym na dostawy ZP.271.4.11 Przygotowanie dwóch placów zabaw: przy ulicy Sikorskiego w Pszczewie oraz w miejscowości Zielomyśl, gmina Pszczew0,01%.260
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy ZP.271.5.11 Dosta i montaż (wymiana) urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczewie0,01%.375
.Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 48/6 o powierzchni 0,1305 ha w obrębie Świechocin0,01%.353
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.3.11 na Przebudowę odcinka ulicy Kasztanowej łączącej drogę powiatową nr 1337F z drogą gminną 004413F w Pszczewie0,01%.248
.Zarządzenie Wójta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących wlasność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.0,01%.250
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 10 sierpnia do przetargu nieograniczonego ZP.271.5.11 Dostawa i montaż (wymiana) urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczewie0,01%.302
.Obwieszczenie o "wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Stołuń"0,01%.235
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.4.11 Przygotowanie dwóch placów zabaw: przy ulicy Sikorskiego w Pszczewie oraz w miejscowości Zielomyśl, gmina Pszczew0,01%.231
.UCHWAŁA Nr XI.62.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok0,01%.185
.Odpowiedź na interpelacje radnej Krystyny Hałuszczak0,01%.174
.Interpelacja radnego Ryszarda Wołyńskiego zgłoszona w dniu 16.08.2011r.0,01%.179
.Interpelacja radnego Mirosława Leśnego zgłoszona na komisji w dniu 17.08.2011r.0,01%.176
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 18.08.2011r.0,01%.175
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 18.08.2011r.0,01%.177
.Interpelacja radnego Leonarda Kaczmarka zgłoszona w dniu 18.08.2011r.0,01%.173
.Interpelacja radnego Leonarda Kaczmarka zgłoszona w dniu 18.08.2011r.0,01%.157
.Interpelacja radnego Leonarda Kaczmarka zgłoszona w dniu 18.08.2011r.0,01%.175
.Interpelacja radnego Konrada Kionę zgłoszona w dniu 22.08.2011r.0,01%.165
.Interpelacja Komisji ds. Promocji, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych zgłoszona w dniu 19.08.2011r.0,01%.175
.UCHWAŁA Nr VIII.36.2011 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego0,00%.102
.Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych0,00%.88
.OBWIESZCZENIE PKW o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,0,00%.88
.Skład OKW w Zielonej Górze0,00%.89
.UCHWAŁA Nr 0007.VI.27.2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2011 –2020.0,01%.186
.Uchwała Nr XI.59.2011 w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkole prowadzone przez Gminę Pszczew świadczy bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w c0,01%.202
.Uchwała Nr XI.60.2011 w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.0,01%.173
.Uchwała Nr XI.64.2011 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania0,01%.158
.KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.0,01%.187
.UCHWAŁA Nr 0007.X.50.2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2010 rok.0,00%.137
.UCHWAŁA Nr XI.54.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie na rzecz najemcy.0,01%.166
.Uchwała Nr XI.58.2011 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty i op0,01%.238
.UCHWAŁA Nr XI.55.2011 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o pr0,01%.175
.UCHWAŁA Nr 0007.X.51.2011 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczew za 2010 rok.0,00%.99
.UCHWAŁA Nr XI.56.2011 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziału własnego na realizacje w latach 2012-2014 zadania „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew”0,01%.195
.UCHWAŁA Nr XI.57.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 3 lat.0,01%.145
.UCHWAŁA Nr XI.63.2011 w sprawie przyjęcia przez gminę dotacji.0,01%.169
.UCHWAŁA Nr XI.61.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.152
.Protokół z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w Pszczewie ul. Jadwiga 7/30,01%.293
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.5.11 Dostawa i montaż (wymiana) urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczewie0,01%.346
.Ogłoszenie III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno.0,02%.511
.INFORMACJA Wójta Gminy Pszczew termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych0,00%.98
.Informacja Wójta Gminy Pszczew dla wyborców niepełnosprawnych0,00%.85
.O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Pszczew - Granice obwodu głosowania, oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej0,00%.62
.Zarządzenie Nr 0050. 29.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych0,00%.89
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane Przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. Pasieka w Pszczewie0,01%.367
.Protokół z przeprowadzoengo I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew nr działki 1310/7.0,02%.444
.Protokół z przeprowadzonego I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w obrębie Pszczew przy ul. Dworcowej nr działki 352 część o pow. 110m2.0,01%.300
.Protokół z przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew nr działki 1310/60,01%.408
.Obwieszczenie o obwodach głosowania.0,01%.200
.Obwieszczenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych0,01%.336
.Wyjaśnienie nr 1 do przetargu nieograniczonego GKM.271.1.2011 Przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. Pasieka w Pszczewie0,01%.199
.Uchwała Nr XII.65.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Pszczew0,01%.177
.Zarządzenie Nr 0050.30.2011 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Pszczew0,01%.178
.Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie ustalenia opłat za najem lokali użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie0,00%.1
.Interpelacja radnego Ryszarda Wołyńskiego zgłoszona w dniu 5.09.2011r.0,01%.201
.Odpowiedź na interpelacje radnego Ryszarda Wołyńskiego0,01%.185
.Odpowiedź na interpelacje radnego Mirosława Leśnego0,01%.207
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna0,01%.223
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna0,01%.209
.Odpowiedź na interpelacje radnego Leonarda Kaczmarka0,01%.219
.Odpowiedź na interpelacje radnego Leonarda Kaczmarka0,01%.236
.Odpowiedź na interpelacje radnego Konrada Kiony0,01%.246
.Zarządzenie Nr 0050.15.2011 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Pszczew w sprawie ustalenia opłat za najem lokali użyteczności publicznej administrowanych przez zakład Usług Komunalnych w Ps0,01%.168
.UCHWAŁA NR XII. 67. 2011 zmieniająca uchwałę Nr XI.61.2011 Rady Gminy Pszczew w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.172
.UCHWAŁA Nr XII.66.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok0,01%.165
.Zarządzenie Nr 0050.31.2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego0,00%.50
.Zarządzenie Nr 0050.25.2011 zmieniająca zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Pszczew w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali użyteczności publicznej0,01%.181
.Informacja o skladaniu wniosków do projektu budżetu na 2012 rok0,01%.341
.Pełna dokumentacja inwestycji "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Stołuń" zlokalizowanego na działce 213, obręb Stołuń gm. Pszczew0,01%.333
.Informacja o sprawdzaniu list wyborców0,01%.142
.Protokół z przeprowadzonego I przetargu ustnego nieogranizonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Świechocin.0,00%.77
.INFORMACJA - Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pszczewie0,00%.58
.INFORMACJA - Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Policku0,00%.59
.INFORMACJA - Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Szarczu0,00%.62
.INFORMACJA - Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Silnej0,01%.198
.INFORMACJA -Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Nowym Gorzycku0,01%.145
.INFORMACJA -Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Szarczu0,00%.66
.INFORMACJA o godzinach otwarcia lokali wyborczych0,00%.44
.PODATKI I OPŁATY LOKALNE0,13%.3627
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew przy jeziorze Szarcz0,01%.405
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej remizy strażackiej o pow. uzytkowej 28m2 wraz z zadaszoną wiatą o pow. uzytkowej 29,40 m2 położonej w obrębie Poli0,01%.348
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej wobrębie Stoki, oznaczonej nr dzialki 18/3 o pow. 0,3000 ha0,01%.371
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Stołuń.0,01%.329
.ZASIŁKI RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY0,12%.3410
.URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE0,12%.3256
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane GKM.271.1.2011 Przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. Pasieka w Pszczewie0,01%.249
.Decyzja w sprawie wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Stołuń" zlokalizowanego na działce nr 213, obręb Stołuń gm. Pszczew".0,03%.723
.Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie "Wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Stołun" dzialk nr 213.0,01%.238
.P R O T O K Ó Ł z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr działki 1310/4 o pow. 0,0951 ha, dla której prowadzona jest Ksi0,01%.372
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pozyskanie żwiru w mjsc. Stołuń0,01%.323
.Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ws pozyskiwania żwiru w mjsc. Stołuń0,01%.244
.Protokół z obrad XI sesji Rady GFminy Pszczew w dniu 18 sierpnia 2011r.0,01%.202
.Protokół z obrad X sesji Rady Gminy Pszczew z dnia 16.06.2011r.0,01%.228
.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej remizy strażackiej- obręb Policko.0,01%.352
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie Pszczew.0,01%.328
.Protokół z dnia 28.10.2011r. z przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Stoki.0,01%.221
.Protokół z dnia 02.11.2011r. z przeprowadzonego I przetyargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew przy j. Szarcz, nr dzx. 1614 częśc o pow. 0,010,01%.243
.UCHWAŁA Nr XIII.68.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pszczew na lata 2008 – 2015”.0,01%.214
.Interpelacja Komisji ds. Promocji, Oświaty i Spraw Socjalnych zgłoszona w dniu 20.09.2011r.0,01%.231
.Interpelacja radnego Seweryna Kowalskiego zgłoszona w dniu 25.10.2011r.0,01%.208
.Interpelacja radnego Seweryna Kowalskiego zgłoszona w dniu 14.10.2011r.0,01%.209
.Protokół z XII sesji Rady Gminy Pszczew z dnia 08 września 2011r.0,01%.258
.Uchwała Nr XIV.70.2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku0,01%.227
.Interpelacja radnej Krustyna Hałuszczak zgłoszona w dniu 10.11.2011r.0,01%.244
.Interpelacja radnej Krystyny Hałuszczak zgłoszona w dniu 10.11.2011r.0,01%.242
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 10.11.2011r.0,01%.238
.Odpowiedź na interpelacje radnego Ryszarda Wołyńskiego0,01%.237
.Odpowiedź na interpelacje Komisji0,01%.238
.UCHWAŁA Nr XIV.73.2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu0,01%.249
.Uchwała Nr XIV.69.2011 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pszczew, oraz zapewnienia im dalszej opieki0,01%.269
.UCHWAŁA Nr XIV.72.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok0,01%.231
.UCHWAŁA Nr XIV.71.2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2011 –2020.0,01%.183
.III przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pszczew ul. Parkowa0,01%.364
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 28.11.2011r.0,01%.202
.Interpelacja radnego Seweryna Kowalskiego zgłoszona w dniu 28.11.2011r.0,01%.204
.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA0,11%.3062
.DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA0,11%.3238
.Odpowiedź na interpelacje radnego Konrada Kiony0,01%.188
.Odpowiedź na interpelacje radnej Krystyny Hałuszczak0,01%.191
.Odpowiedź na interpelacje radnej Krystyny Hałuszczak0,01%.172
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna0,01%.218
.Zarządzenie Nr 0050.23.2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego0,01%.162
.Zarządzenie Nr 0050.42.2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego0,01%.323
.Ogłoszenie o zamówieniu na usługi przetarg nieograniczony ZP.271.6.2011 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,01%.345
.Zarządzenie Nr 0050.44.2011 w sprawie ustalenia opłat za najem obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.276
.UCHWAŁA Nr XV.77.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok0,00%.2
.UCHWAŁA Nr XV.77.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok0,01%.215
.Uchwała Nr XV.73.2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego0,03%.751
.Uchwała Nr XV.71.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,02%.559
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy GKM.271.2.2011 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.188
.UCHWAŁA Nr XV.78.2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2011 –2020.0,01%.197
.UCHWAŁA Nr XV.76.2011 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego0,01%.199
.Ogłoszeni o kosultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały Określenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew0,04%.1118
.Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego ZP.271.6.2011 "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew"0,01%.142
.Informacja o wyborze oferty przetargu nieograniczonego GKM.271.2.2011 na : „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie”0,01%.166
.UCHWAŁA Nr XVI.88.2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2012 –2020.0,02%.639
.Uchwała Nr XVI.87.2011 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok 0,03%.789
.Projekt uchwaly Nr 89 w sprawie okreslenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew0,00%.100
.Projekt Nr 90 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości gruntowej połozonej w obrebie Pszczew przy drodze obwodowej.0,00%.80
.Projekt Nr 88 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego czlonkom OSP.0,00%.93
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws pozwolenia na budowę Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 7000,01%.310
.Projekt Nr 91 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w iobrębie SILNA.0,00%.70
.Projekt Nr 92 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębie SZARCZ0,00%.100
.UCHWAŁA Nr XVI.83.2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz planu finansowego tych wydatków.0,00%.128
.UCHWAŁA Nr XVI.82.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok0,00%.133
.Zarządzenie Nr 0050.50.2012 z dnia 06.02.2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.190
.Protok y XIII sesji 07.11.20110,01%.175
.Protok Nr XIV dnia 10.11.2011.0,01%.276
.U C H W A Ł A Nr XVII. 96.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.0,01%.213
.Protokół Nr XV.2011 z przebiegu sesji Rady Gminy Pszczew w dniu 15 grudnia 2011roku.0,01%.191
.UCHWAŁA Nr XVII. 93.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.0,01%.166
.UCHWAŁA Nr XVII.92.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,01%.214
.UCHWAŁA Nr XVII.91.201 2 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.0,01%.172
.Protokół Nr XVI.2011 z przebiegu sesji Rady Gminy Pszczew w dniu 30 grudnia 2011roku.0,01%.212
. ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.0,01%.159
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji ws pozwolenia na budowę Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 7000,00%.36
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji ws pozwolenia na budowę Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 7000,01%.373
.Uchwała Nr XVII.90.2012 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.0,01%.191
.UCHWAŁA Nr XVII.95.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pszczew na lata 2008 – 2015”.0,01%.245
.UCHWAŁA NR XVII. 89. 2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku W sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP0,01%.215
.UCHWAŁA Nr XVI. 84. 2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zielomyśl na lata 2012 – 2018”.0,00%.46
.UCHWAŁA Nr XV.75.2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.0,01%.216
.UCHWAŁA NR XVI. 85. 2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 .0,01%.182
.UCHWAŁA Nr XVI.84.2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zielomyśl na lata 2012 - 2018”.0,01%.220
.Uchwała Nr XVII.94.2012 sprawie: sprostowania błędu w numerach uchwał z dnia 15 grudnia 2011.0,01%.208
.Uchwała Nr XVIII.103.2012 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP 0,01%.238
.Ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w 2012 roku0,03%.852
.OŚWIATA0,11%.3036
.SPRAWY ORGANIZACYJNE0,11%.3119
.TURYSTYKA0,12%.3364
.UCHWAŁA Nr XVIII.102.2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok0,01%.169
.Zarządzenie Nr 0050.51.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.196
.Zarządzenie Nr 0050. 48 .2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.157
.Projekt uchwały Nr 1040,00%.113
.Proj106 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie na rzecz najemców0,00%.99
.Proj_Nr 103 w sprawie "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Pszczew"0,00%.63
.Projekt Nr 106 w sprawie wyrazeniew zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej0,00%.125
.Uchwała Nr XXVIII/168/090,01%.205
.UCHWAŁA Nr XVII.97.2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok0,01%.202
.UCHWAŁA Nr XVIII.101.2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012 –2020.0,01%.161
.O G Ł O S Z E N I E - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej remizy strażackiej o pow. użytkowej 28 m2 wraz z zadaszoną wiatą o pow. użytkowej 29,40 m0,01%.267
.Ogłoszenie o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Pszczew na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pszczew w roku 20120,04%.1045
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.1.2012 Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Pszczew0,01%.280
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg pisemny ograniczony w stosunku do właścicieli nieruchomosci przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pszczewie przy ul0,01%.272
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna ( Wrony).0,01%.239
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna ( Wrony).0,01%.234
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym położonej w obrębie Pszczew przy ul. Sikorskiego (obok sklepu Chata P0,01%.304
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Szarzeckiej dla której prowadzona jest Księga Wieczysta0,01%.332
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2012 z dnia 04 kwietnia 2012r.0,01%.233
.Wyjaśneinie nr 1 w przetargu nieograniczonym ZP.271.1.2012 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Pszczew0,01%.189
.Uchwała Nr XIX.104.2012 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew”. 0,01%.160
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.2.2012 Ususwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew0,01%.237
.UCHWAŁA Nr XVIII.100.2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pszczew oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usł0,01%.260
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.1.2012 "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Pszczew"0,01%.227
.Wyjaśnienie nr 1 w przetargu nieograniocznym ZP.271.2.2012 Ususwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew0,01%.239
.Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem budynków młyna położonej w Pszczewie przy ul. Sikorskiego 220,02%.500
.UCHWAŁA Nr XVIII.98.2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.190
.UCHWAŁA Nr XVIII.99.2012 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.211
.GOSPODARKA PRZESTRZENNA0,11%.3171
.II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna ( Wrony), oznaczonej nr działki 372/2 o pow. 0,2138 h0,01%.297
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Szarzeckiej, oznaczonej numerem działki 447 o pow. 0,0290 ha ( rola kl.V- 0,0290 ha)0,01%.258
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. 34 m2, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Sikorskiego (obok sklepu Chata Polska), oznaczonej0,01%.266
. ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.0,01%.256
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2012 w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Pszczew, a osobą fizyczną.0,01%.165
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2012 Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew0,01%.207
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym rybakówki położonej w obrębie Pszczew przy ul. Sszarzeckiej, oznaczonej nr 1614 część o pow. użytkowej 10,01%.326
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie przy Rynku 23 , oznaczonej nr 649 część o pow. 20 m20,01%.307
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Cisowej na Osiedlu Zamielno . Działka oznaczona nr 656/10 o pow. 0,0775 ha.0,01%.365
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno- działka nr 1310/5 o pow. 0,0951 ha.0,01%.350
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.3.2012 Przebudowa i ocieplenie oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury na działce 159/2 w obrębi0,01%.385
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2012 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie gospodarowania zasobem gminnym.0,01%.241
.UCHWAŁA Nr XIX.109.2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok0,01%.211
.UCHWAŁA Nr XX.117.2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok0,01%.208
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.4.2012 Budowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Silna0,02%.510
.Oświadczenia majątkowe za 2011 rok0,06%.1669
.Zarządzenie Nr 0050.54.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,00%.132
.Zarządzenie Nr 0050.60.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.163
.UCHWAŁA Nr XX.116.2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012 –2020.0,01%.164
.Zarządzenie Nr 0050.56.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.165
.UCHWAŁA Nr XIX.108.2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012 –2020.0,01%.146
. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna ( Wrony), oznaczonej nr działki 30,01%.281
.O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a III przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. 34 m2, położonej w obrębie Pszczew przy0,01%.222
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I-e rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej remizy strażackiej o pow. użytkowej 28 m2 wraz z zadaszoną wiatą o pow. użytkowej 29,40 m 2 p0,01%.294
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2012 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Policko0,01%.245
.UCHWAŁA Nr XXI.123.2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok0,01%.194
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna0,01%.255
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna0,01%.242
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 29.03.2012r.0,01%.253
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 29.03.2012r.0,01%.212
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 29.03.2012r.0,01%.199
.Odpowiedź na interpelacje radnego Ryszarda Wołyńskiego0,01%.245
.Interpelacja radnego Ryszarda Wołyńskiego zgłoszona w dn. 01.03.2012r.0,01%.213
.Odpowiedź na interpelacje radnego Ryszarda Wołyńskiego0,01%.216
.Interpelacja radnego Ryszarda Wołyńskiego zgłoszona w dniu 01.03.2012r.0,01%.218
.UCHWAŁA Nr XXI. 121.2012 w sprawie rozpatrzenia skargi0,01%.251
.UCHWAŁA NR XXI.120.2012 w sprawie rozpatrzenia skargi0,01%.255
.Uchwała Nr XXI.119.2012 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na teren0,01%.229
.Uchwała Nr XXI.118.2012 w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 0,01%.243
.Uchwała Nr XXI.122.2012 w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego – logo Gminy Pszczew oraz zasad jego używania 0,01%.212
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 21 czerwca 2012 roku do przetargu nieograniczonego ZP.271.4.2012 Budowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Silna0,01%.418
.Uchwała Nr XX.115.2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania0,01%.279
.O G Ł O S Z E N I E przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zielomyśl0,01%.311
.O G Ł O S Z E N I E przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/6 o pow. 0,01179 ha0,01%.254
.P R O T O K Ó Ł przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr działki 656/10 o pow. 0,0775 ha0,02%.505
.P R O T O K Ó Ł przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr działki 1310/5 o pow. 0,0951 ha0,02%.554
.Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP.271.4.2012 Budowa sali wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Silna0,01%.421
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Cisowej na Osiedlu Zamielno .0,01%.309
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno, oznaczonej nr działki 1310/5 o pow. 0,0951 ha ,0,01%.346
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie przy Rynku 23, oznaczonej nr 649 część o pow. 20 m2,0,01%.342
. I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie przy Rynku 23 obok Baru Szewca, oznaczonej nr działki 649 część o pow. 20 m2 nie doszedł do skutku0,01%.300
. P R O T O K Ó Ł z dnia 26.06.2012r. z przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Pszczewie I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym ryb0,01%.335
.Uchwała Nr XX.112.2012 zmieniająca uchwałę Nr VI/44/03 Rady Gminy Pszczew w sprawie statutów sołectw0,01%.189
.Uchwała Nr XX.113.2012 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie 0,01%.232
.Wyjaśnienie nr 2 z dnia 6 lipca 2012 roku oraz zmiana treści SIWZ do przetargu nieograniczonego ZP.271.4.2012 Budowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Silna0,01%.382
.Ogłoszenie o wyniku przetargu Rybakówka0,01%.354
.Ogłoszenie wyniku przetargu na młyn.0,02%.498
.Protokół z III przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci gruntowej w obrębie Silna ( Wrony) dz. nr 372/2 o pow. 0,2138 ha.0,01%.329
.Protokół z ogłoszengo III przetargu pismengo na dzierżawę nieruchomosci w Pszczewie ul. Sikorskiego działka nr 487/2 (obok sklepu Chata Polska)0,01%.309
.Zarządzenie Nr 0050.62.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.218
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.3.2012 Przebudowa i ocieplenie oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury na działce 159/2 w obrębie g0,01%.337
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie przy ul. Słonecznej oznaczonej nr 7310,01%.344
.Zarządzenie Nr 0050.65.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.245
.III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Cisowej na Osiedlu Zamielno .0,01%.360
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/6 o pow. 0,1179 ha0,01%.282
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Szarzeckiej0,01%.305
.P R O T O K Ó Ł z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Cisowej, oznaczonej nr działki 656/10 o pow. 0,0775 h0,01%.357
.PROTOKÓŁ z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Sikorskiego0,01%.372
.UWAGA RODZICE dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Pszczew!0,01%.382
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.4.2012 na Budowę sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Silna0,02%.447
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Szarzeckiej, oznaczonej numerami działek:440, 441, 442 i 4430,04%.1051
.O G Ł O S Z E N I E - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna ( Wrony), oznaczonej nr działki 372/2 o pow. 0,2138 ha0,01%.270
.O G Ł O S Z E N I E - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Szarzeckiej, oznaczonej numerami działek:440, 441, 442 i 443 o łącznej p0,01%.281
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.69.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.253
.Zarządzenie Nr 0050.68.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,00%.124
.Zarządzenie Nr 0050.67.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.226
.Zarządzenie Nr 0050.66 .2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.226
.Obwieszczenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 sierpnia 2012 ws gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Szczecin Lwówek0,00%.1
.Obwieszczenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 sierpnia 2012 ws gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Szczecin Lwówek0,01%.269
.Ogłoszenie o przetargu nieograniocznym ZP.271.5.2012 Przebudowa nawierzchni dróg lokalnych wraz z budową chodnika w miejscowości Policko, Gmina Pszczew0,01%.348
.Projekt nr 127 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pszczew na lata 2012 -20150,01%.169
.Projekt 124 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie0,01%.184
.Projekt 126 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie0,01%.198
.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew za I półrocze 2012 roku0,00%.3
.Uchwała nr.XIX.106.2012 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie0,01%.168
.Uchwała nr XVI.86.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia \0,01%.165
.Uchwała numer XV.77.2011 W sprawiewyrażeniazgodyna sprzedażnieruchomości gruntowej0,01%.196
.Uchwałanr.0007.X.52.2011 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie komunalne gminy0,01%.154
.Projekt 125 w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie0,01%.165
.Uchwała nr.XV.78.2011 W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1m kwadratowegopowierzchni użytkowej lokalu socjalnego0,01%.165
.Uchwała nr.XV.78.2011 W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1m kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu socjalnego0,00%.65
.UchwałaNr.XIX. 107.2012 W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego0,01%.171
.UchwałaNr XX.111.2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok0,01%.242
.Uchwała Nr XX.110.2012 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczew na rok 20110,01%.200
.Uchwała Nr XX.114.2012 w sprawie zaopiniowanie projektu planu ochrony Pszewskiego parku krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na;ata 2012-20310,01%.228
.Projekt 128 w sprawie uchwalenia gminnego wspierania rodziny na lata 2012-20150,00%.59
.Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu budżetu Gminy Pszczew na 2013 rok0,01%.215
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/6 o pow. 0,1179 ha0,01%.331
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Cisowej na Osiedlu Zamielno .0,01%.354
.Uchwała projekt 130 w sprawie podziału gminy pszczew na stałe okręgi wyborcze0,01%.149
.Projekt _uchwały_131 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy pszczew...0,00%.90
.Uchwała projekt 132 w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminypszczew....0,00%.117
.Projektuchwały 133 wsprawie do przystąpienia zmiany "studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pszczew"...0,00%.59
.Projekt 129 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy0,00%.59
.Projekt uchwały nr 134 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012-20200,00%.83
.Projekt uchwaly 135 w sprawie skargi na cuhwałęnr XL/237/10 Rady Gminy pszczew z 23.09.2010r....0,01%.203
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.72.2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego0,01%.176
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.73.2012 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Pszczewa w zamian za zadłużenie wobec gminy Pszczew.0,01%.172
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.71.2012 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne nieruchomości gruntowych.0,01%.225
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.70.2012 w sprawie przedłużenia powierzenie stanowiska dyrektora pszedszkola samorządowego w Pszczewie0,01%.200
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.6.2012 Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Pszczewie0,01%.281
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.7.2012 Budowa pętli autobusowej przy ul. Grobla w Pszczewie0,01%.324
.Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Pszczew z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 20100,00%.129
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.28.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20110,00%.132
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.26.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20110,00%.117
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20110,00%.124
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego0,01%.215
.Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Pszczew z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy0,00%.16
.Interpelacja RG. 0003.48.202 radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 20.09.2012r.0,01%.152
.Interpelacja RG. 0003.54.202 radnej Leonorda Kaczmarka zgłoszona w dniu 20.09.2012r.0,01%.235
.Interpelacja RG. 0003.53.202 radnej Leonarda Kaczmarka zgłoszona w dniu 20.09.2012r.0,01%.255
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2011-20200,01%.197
.Interpelacja RG. 0003.50.202 radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 20.09.2012r.0,00%.123
.Interpelacja RG. 0003.47.202 radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 12.09.2012r.0,01%.142
.Interpelacja RG. 0003.49.202 radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 20.09.2012r.0,00%.124
.Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Pszczew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia porędzenia gwarancji bankowej na rzecz stowarzyszenia \0,01%.221
.Interpelacja RG. 0003.51.202 radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 20.09.2012r.0,01%.145
.Interpelacja RG. 0003.52.202 radnej Leonorda Kaczmarka zgłoszona w dniu 20.09.2012r.0,01%.151
.Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Pszczew z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 20100,00%.114
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie funansowej Gminy Pszczew na lata 2011-20200,01%.189
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.17.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20110,01%.185
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20110,01%.204
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2011 wójta gminy Pszczew z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20110,01%.193
.Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Pszczew z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 20100,00%.15
.Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 28 Lutego 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia gwarancji bankowej na rzecz stowarzyszenia "LGD działaj z nami"0,01%.146
.Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20100,01%.206
.Zarządzenie Nr 0050.68.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.212
.UCHWAŁA XXII.130.2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok0,01%.171
.UCHWAŁA Nr XXII.129.2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012 –2020.0,00%.131
.Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20100,01%.179
.Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20100,01%.235
.Zarządzenie Nr 0050.74.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.206
.Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20100,01%.172
.Inofrmacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.5.2012 Przebudowa nawierzchni dróg lokalnych wraz z budową chodnika w miejscowości Policko, Gmina Pszczew0,01%.273
.Zarządzenie Nr 0050.45.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.0,01%.175
.Zarządzenie Nr 0050.46.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.0,01%.190
.Zarządzenie Nr 0050.64.2011 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego0,01%.217
.Zarządzenie Nr 0050.53.2011 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w roku 20120,01%.237
.Zarządzenie Nr 0050.47.2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pszczew na lata 2011-20200,01%.203
.Zarządzenie Nr 0050.49.2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku.0,01%.199
.Zarządzenie Nr 0050.63.2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012-20200,01%.188
.Odpowiedź na interpelacje RG.0003.52.2012 radnego Romualda Tankieluna0,00%.28
.Zarządzenie Nr 0050.33.2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012-20200,01%.196
.Zarządzenie Nr 0050.37.2011 Wójta Gminy Pszczew z dnia 07 października 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok0,01%.218
.Zarządzenie Nr 0050.34.2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012-20200,01%.193
.Zarządzenie Nr 0050.36.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.0,01%.221
.Zarządzenie Nr 0050.38.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.0,01%.183
.Zarządzenie Nr 0050.32.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.0,01%.197
.Zarządzenie Nr 0050.41.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.0,01%.205
.Zarządzenie Nr 0050.43.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.0,01%.167
.Zarządzenie Nr 0050.31.2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondendyjnego.0,01%.218
.Zarządzenie Nr 0050.35.2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.193
.Zarządzenie Nr 0050.39.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.0,01%.204
.Zarządzenie Nr 0050.40.2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012-20200,01%.195
.Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ oraz wyjasnieniach do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP.271.7.2012 Budowa pętli autobusowej przy ul. Grobla w Pszczewie0,01%.270
.Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniocznym ZP.271.6.2012 Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Pszczewie0,01%.291
.Odpowiedź na interpelacje RG.0003.48.2012 radnego Romualda Tankieluna0,00%.1
.Odpowiedź na interpelacje RG.0003.52.2012 radnego Leonarda Kaczmarka.0,01%.200
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna0,01%.237
.Uchwała XXII.137.2012 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wawunków i sposobu ich przyjmowania.0,00%.103
.Uchwała XXII.136.2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych0,00%.91
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.8.2012 Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Borowy Młyn, Gmina Pszczew0,01%.289
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 8.10.2012r. do przetargu nieograniczonego ZP.271.6.2012 Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Pszczewie0,01%.267
.Uchwała XXII.124.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie0,00%.141
.Uchwała XXII.125.2012 w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie0,01%.212
.Uchwała XXII.126.2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie0,01%.210
.Uchwała XXII.128.2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 20150,01%.193
.Uchwała XXII.133.2012 w sprawie: skargi na uchwałę nr XL/237/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23.09.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew0,01%.178
.Uchwała XXII.127.2012 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pszczew na lata 2012 -20150,01%.155
.UCHWAŁY nr XXII/131/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębach Pszczew, Borowy Młyn, Nowe Gorzycko, Stoki.0,01%.210
.UCHWAŁY nr XXII/132/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew” w obrębach Pszczew, Borowy Młyn, Now0,01%.232
.Zawiadominie o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniocznym ZP.271.8.2012 Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Borowy Młyn, Gmina Pszczew0,01%.263
.Projekt uchwały Nr 138 Rady Gminy Pszczew w sprawie przyjęcia przez gminę dotacji.0,00%.91
.Projekt uchwały Nr 139 Rady Gminy Pszczew w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.0,00%.127
.Projekt uchwały Nr 143 Rady Gminy Pszczew w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi0,01%.154
.Projekt uchwały Nr 137 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.0,00%.92
.Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Policko.0,01%.302
.Projekt uchwały Nr 144 Rady Gminy Pszczew w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Nr XXI.119.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 czer0,01%.150
.Projekt uchwały Nr 141 Rady Gminy Pszczew w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie.0,00%.141
.Projekt uchwały Nr 136 Rady Gminy Pszczew w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.0,01%.162
.Projekt uchwały Nr 140 Rady Gminy Pszczew zmieniająca uchwałę Nr XXIX/175/09 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.0,00%.97
.Zarządzenie Nr 0050.29.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych0,01%.177
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu.0,01%.261
.Zarządzenie Nr 0050.75.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.166
.Projekt uchwały Nr 142 Rady Gminy Pszczew w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników b0,01%.147
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2012 w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Pszczew, a osobą fizyczną.0,01%.223
.Projekt uchwały Nr 145 Rady Gminy Pszczew w sprawie zmian w uchwale budżetoweju Gminy Pszczew na 2012 rok0,01%.147
. Projekt uchwały Nr 146 Rady Gminy Pszczew w sprawie podziału gminy Pszczew na stałe okręgi wyborcze0,01%.148
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2012 w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Pszczew, a osobą fizyczną.0,00%.109
.Odpowiedź na interpelacje RG.0003.34.2012 radnego Leonarda Kaczmarka.0,01%.232
.Odpowiedź na interpelacje RG.0003.50.2012 radnego Romualda Tankieluna0,01%.236
.Odpowiedź na interpelacje RG.0003.53.2012 radnego Leonarda Kaczmarka.0,01%.230
.Uchwała Nr XXIII.134.2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 0,01%.157
.Uchwała Nr XXIII.136.2012 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania0,01%.194
.Uchwała Nr XXIII.135.2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych0,01%.158
.UCHWAŁA Nr XXIII.137.2012 w sprawie przyjęcia przez gminę dotacji.0,01%.197
.UCHWAŁA XXIII.143.2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok0,00%.137
.UCHWAŁA Nr XXIII.142.2012 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Nr XXI.119.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 czerwca 2012r. w sp0,01%.171
.Uchwała Nr XXIII.141.2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi z0,01%.211
.Uchwała Nr XXIII.140.2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i0,01%.280
.Uchwała Nr XXIII.139.2012 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie 0,01%.196
.Uchwała Nr XXIII.138.2012 zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów0,00%.138
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a III przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew przy Rynku 7 (od strony promenady), oznaczonej numerem działki0,01%.363
.Interpelacja radnego Mirosława Leśnego RG.0003.55.20120,01%.244
.Uchwała Nr XXIII.144.2012 w sprawie podziału Gminy Pszczew na stałe okręgi wyborcze0,01%.329
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Cisowej na Osiedlu Zamielno0,02%.446
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/6 o pow. 0,1179 ha0,01%.278
.Odpowiedź na interpelacje RG.0003.55.2012 radnego Mirosława Leśnego0,01%.249
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.9.2012 Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Pszczewie z zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych, rozbiórką budynku gospodarczego i budową parkingu0,01%.366
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieogreaniocznym ZP.271.8.2012 Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Borowy Młyn Gmina Pszczew0,01%.304
.Ogłoszenie o przetargu nieograniocznym ZP.271.10.2012 Budowa linii oświetlenia drogowego w miejsocowści Policko, Gmina Pszczew0,01%.328
.Projekt uchwały Nr 147 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku0,01%.174
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.1.2012 na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pszczewie0,03%.922
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.6.2012 Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Pszczewie0,01%.270
.Informacja o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP.271.9.2012 Przebudowę budynku Urzędu Gminy w Pszczewie z zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych, rozbiórką budynku gospodarc0,01%.260
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym Zp.271.7.2012 Budowa pętli autobusowej przy ul. Grobla w Pszczewie0,01%.299
.Interpelacja radnej Krustyny Hałuszczak zgłoszona w dniu 08.11.2012r.0,01%.284
.Interpelacja RG. 0003.56.2012 radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 08.11.2012r.0,01%.192
.Projekt uchwały Nr 155 Rady Gminy Pszczew w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok0,00%.88
.Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pszczew na lata 2013 –20230,00%.74
.Protokół Nr XXIII.2012 z sesji Rady Gminy w Pszczewie w dniu 18 października 2012 roku0,01%.223
.Wyjaśnienia nr 1 z dnia 19 listopada oraz zmiana treści SIWZ do przetargu nieograniczonego ZP.271.1.2012 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczewie0,01%.390
.Uchwała w sprawie stawek 20130,02%.620
.Uchwała w sprawie ustalenia formularzy do podatku.0,00%.56
.UCHWAŁA NR XXIV. 147.2012 Rady GMINY PSZCZEW z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy0,01%.188
.UCHWAŁA Nr XXIV.149.2012 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębach Pszczew, No0,01%.224
.UCHWAŁA Nr XXIV.151.2012 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wnio0,01%.182
.Zarządzenie Nr 0050.76.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.172
.Zarządzenie Nr 0050.79.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.176
.UCHWAŁA Nr XXIV.146.2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok0,01%.188
.UCHWAŁA Nr XXIV.150.2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012 –2020.0,01%.162
.Protokół Nr XXII.2012 z sesji Rady Gminy w Pszczewie w dniu 20 września 2012 roku0,01%.153
.Protokół Nr XIX.2012 z przebiegu sesji Rady Gminy Pszczew w dniu 29 marca 2012 roku.0,01%.212
.Protokół Nr XXI.2012 z sesji Rady Gminy w Pszczewie w dniu 14 czerwca 2012 roku0,01%.148
.Protokół Nr XX.2012 z przebiegu sesji Rady Gminy Pszczew w dniu 24 maja 2012 roku.0,01%.164
.Modyfikacja treści SIWZ z dnia 22.11.2012 w przetargu nieograniczonym Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pszczewie0,01%.339
.Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.11.2012Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Pszczewi0,01%.303
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.10.2012 Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Policko, Gmina Pszczew0,01%.229
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy ZP.271.12.2012 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Pszczew0,01%.248
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usługowych zlokalizowanych w Pszczewie przy placu Zamielno 4, działka nr 1204/15 o pow. 0,3001 ha w miejscowym planie0,01%.265
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Pszczew.0,01%.296
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali garażowych zlokalizowanych w Pszczewie przy palcu Zamielno 4, działka nr 1204/15 o pow. 0,3001 ha, w miejscowym planie0,01%.293
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie - podinspektora ds. gospodarki odpadami0,02%.544
.Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na usługi ZP.271.13.2012 Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Pszczew0,01%.283
.Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na usługi " Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Pszc0,01%.247
.Na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr działki 590/2 - część o pow. 0,0026 ha (rola kl.V), dla której prowadzona pod ogródek przydomowy0,01%.349
.Uchwała Nr XXIV.148.2012 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 0,04%.1079
.Wójt Gminy Pszczew ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Cisowej na Osiedlu Zamielno.0,01%.309
.Wójt Gminy Pszczew ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki0 189/6 o pow. 0,1179 ha, dla której prowa0,01%.347
.Na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Policko, oznaczonej nr działki 82/2 o pow. 1,16 ha (rola kl.V 0,14 ha, pastwisko kl. V 1,02 ha0,01%.371
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniocznym na Przebudowę budynku Urzędu Gminy w Pszczewie z zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych, rozbiórką budynku gospod0,01%.244
.Odpowiedź na interpelację RG.0003.56.2012 z dnia 8.11.2012r.0,01%.221
.Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego ZP.271.12.2012 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Pszc0,01%.266
.Zarządzenie Nr 0050.82.2012 w sprawie: upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.0,01%.200
.Projekt uchwały Nr 169 Rady Gminy Pszczew w sprawie podziału gminy Pszczew na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.0,00%.134
.Uchwała Nr XXV.152.2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.0,01%.158
.Uchwała Nr XXV.163.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew0,01%.268
.Uchwała Nr XXV.164.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew 0,01%.265
.Zarządzenie Nr 0050.83.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.187
.UCHWAŁA Nr XXV.161.2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok0,00%.132
.UCHWAŁA Nr XXV.160.2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012 –2020.0,01%.196
.Zarządzenie Nr 0050.80.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,01%.190
.Zarządzenie Nr 0050.85.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,00%.128
.Uchwała Nr XXV.162.2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty 0,01%.277
.Zarządzenie Nr 0050.84.2012 w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczewa.0,01%.146
.Zarządzenie Nr 0050.81.2012 w sprawie ustalenia opłat za najem obiektów użyteczności publicznej...0,01%.202
.Uchwała Nr XXV.159.2012 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych iӌ0,01%.266
.Uchwała Nr XXV.156.2012 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew. 0,03%.945
.Ogłoszenie na borze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie - bibliotekarza/instruktora0,02%.674
.Protokoły z sesji Rady Gminy0,04%.1006
.Ogłoszeni o przetargu nieograniocznym na roboty budowlane ZP.271.2.2012 Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszczewie0,01%.395
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. II i VI) w przetargu nieograniczonym na Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu nauczania dla uczniów klas I-III w Szko0,01%.223
.Informacja o unieważnieniu postępowania cz. I, III, IV, i V prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naProwadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uc0,01%.221
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy GKM.271.3.2012 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.211
.Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2012 Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszczewie0,01%.242
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.1.2012 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczewie0,01%.360
.Uchwała Nr XXVI.166.2012 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok 0,03%.751
.Uchwała Nr XXVI.167.2012 w sprawie podziału Gminy Pszczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 0,01%.251
.UCHWAŁA Nr XXVI.165.2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 –2023.0,02%.641
.UCHWAŁA Nr XXVI.168.2012 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego na rzecz zakładu budżetowego.0,01%.165
.Uchwała Nr XXVI.170.2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,01%.246
.Uchwała Nr XXVI.171.2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych0,01%.256
.UCHWAŁA Nr XXVI. 169.2012 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego .0,01%.193
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. gospodarki gruntami0,03%.727
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym GKM.271.3.2012 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.206
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie - podinspektora ds. zasiłków i funduszu alimentacyjnego. Tryb zatrudnienia – umowa na zastępstwo0,02%.484
.Ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w 2013 roku0,02%.642
.Zawiadominie o zebraniu materiałów w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o wydanie pozwolania na usunięcie drzew i krzewów z uwagi na planowaną realizację inwestycji.0,01%.223
.U C H W A Ł A Nr XXV.158.2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.0,01%.182
.Zarządzenie Nr 0050.88.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,00%.135
.Zarządzenie Nr 0050.87.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,00%.117
.Zarządzenie Nr 0050. 86.2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok.0,00%.132
.UCHWAŁA Nr XXV.153.2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.0,01%.239
.UCHWAŁA Nr XXV.155.2012 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szarcz na lata 2012-2022”0,01%.183
.Zawiadomienie o wyborze oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew, przy skrzyżowaniu ul. Topolowej i Międzychodzkiej, oznaczonej numerem działki 251/2 – część o pow0,02%.428
.UCHWAŁA Nr XXVII.174.2012 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz planu finansowego tych wydatków.0,01%.178
.UCHWAŁA Nr XXVII.172.2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012 –2023.0,01%.188
.UCHWAŁA NR XXV.157.2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 .0,01%.183
.UCHWAŁA Nr XXV. 154.20123 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowe Gorzycko na lata 2012-2022”0,01%.199
.UCHWAŁA Nr XXVII.173.2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok0,01%.176
.Zarządzenie Nr 0050.89.2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku0,01%.271
.Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu garażowego nr 1 o pow. 18,12 m2, zlokalizowanego w Pszczewie przy palcu Zamielno 4, działka nr 1204/15 o pow. 0,3001 ha0,02%.495
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. zasiłków i funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Gminy Pszczew0,02%.457
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2012 na Rozbudowę sieci wodociągowej w Pszczewie0,02%.440
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie - podinspektora ds. zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Tryb zatrudnienia – umowa na zastępstwo.0,02%.524
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2013w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy.0,01%.286
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2013w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie gospodarowania zasobem gminnym.0,01%.208
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2013w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie gospodarowania zasobem gminnym.0,00%.6
.Ponowna informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2012 na Rozbudowę sieci wodociągowej w Pszczewie0,02%.446
.Ogłoszenie o przetargu nieograniocznym na roboty budowlane ZP.271.1.2013 Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pszczewie - dostosowanie dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb niepe0,01%.388
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Kultury instruktora - bibliotekarza0,02%.601
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.2.2012 na Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie - Centrum Spotkań i Współpracy polsko - niemieckiej - schronisko młodzieżowe0,02%.603
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali usługowych pod usługi publiczne w Pszczewie, Plac Zamielno 40,01%.341
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali garażowych w Pszczewie, Plac Zamielno 40,01%.321
.Ogłoszenie o VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Cisowa Pszczew0,01%.373
.Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Silna0,01%.330
.Wyjaśnienie nr 1 do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ZP.271.2.2012 na Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie - Centrum Spotkań i Współpracy polsko - niemieckiej - schronisko młodzieżowe0,01%.300
.Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.02.2013r. do przetargu nieograniczonego ZP.271.2.2013 Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie – Centrum Spotkań i Współpracy polsko – niemie0,01%.303
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane GOK.ZP.271.1.2013 Remont sali widowiskowej przy ul. Zamkowej 14 w Pszczewie wraz z budową kotłowni gazowej z instalacją c.o.0,02%.667
.Projekt uchwały Nr 1750,01%.277
.Projekt uchwały Nr 1760,00%.114
.Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej0,01%.278
.Projekt 178 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 20130,00%.122
.Projekt 174 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew0,01%.149
.Projekt uchwały Nr 1770,00%.133
.Wyjaśnienie z dnia 19.02.2013r. do przetargu nieograniczonego ZP.271.2.2013 Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie – Centrum Spotkań i Współpracy polsko – niemieckiej - schronisko młodzieżow0,01%.312
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie - podinspektora ds. zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Tryb zatrudnienia – umowa na zastępst0,02%.696
.Decyzja dotycząca Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na usunięcie drzew i krzewów0,01%.288
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.3.2013 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew0,01%.341
.Zawiadomienia o terminach sesji :0,02%.675
.Terminy posiedzeń sesji0,01%.233
.Ogłoszenie o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Pszczew na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pszczew w roku 20130,02%.556
.Zawiadominie o terminach sesji Rady Gminy0,07%.2118
.Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 28.02.2013r. do przetargu nieograniczonego GOK.ZP.271.1.2013 Remont Sali widowiskowej przy ulicy Zamkowej 14 w Pszczewie wraz z budową kotłowni gazowej0,01%.277
.Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniocznym ZP.271.1.2013 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew0,01%.221
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 1 marca 2013 roku do przetargu nieograniczonego ZP.271.3.2013 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew0,01%.245
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 4.03.2013r. do przetargu nieograniczonego ZP.271.3.2013 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew0,01%.248
.UCHWAŁA Nr XXVIII.179.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 –2023.0,01%.316
.UCHWAŁA Nr XXVIII.180.2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok0,01%.363
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.1.2013 Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pszczewie – dostosowanie dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb ni0,01%.403
.UCHWAŁA Nr XXVIII. 176.2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pszczew oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców u0,01%.354
.Uchwała Nr XXVIII.175.2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew0,02%.456
.UCHWAŁA Nr XXVIII.177.2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.180
.UCHWAŁA Nr XXV.178.2013 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.185
.O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu0,02%.570
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2013 Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie – Centrum Spotkań i Współpracy polsko – niemieckiej – sc0,02%.534
.Postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku solarnego „Pszczew”0,02%.436
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym GOK.ZP.271.1.2013 Remont sali widowiskowej przy ul. Zamkowej 14 w Pszczewie wraz z budową kotłowni gazowej z instalacją c.o.0,02%.502
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.3.2013 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew0,02%.456
.Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźnie0,02%.469
.Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Zielomyśl0,02%.461
.Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Zielomyśl0,00%.1
.Informacja o mozliwości zatrudnienia na stanowisku Asystent Rodziny0,03%.848
.Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Pszczew przy ul. Szarzeckiej, działka nr 1205/35 o pow. 0,0733ha0,02%.428
.Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Pszczew0,02%.664
.Zarządzenie Nr 0050.92.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.342
.Zarządzenie Nr 0050.95.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.358
.UCHWAŁA Nr XXIX.184.2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok0,01%.204
.UCHWAŁA Nr XXIX.183.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 –2023.0,01%.216
.UCHWAŁA Nr XXIX.185.2013 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego .0,01%.209
.Zarządzenie Nr 0050.97.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.234
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg pisemny nieorganiczny na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 1392/2 obręb Pszczew, o powierzchni 0,2702 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta pod0,02%.609
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.102.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży0,01%.259
.UCHWAŁA Nr XXX.189.2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok0,01%.174
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie - podinspektora ds. księgowości podatkowej0,02%.575
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Zielomyśl, działka nr 200,01%.252
.III przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usługowych zlokalizowanych w Pszczewie przy placu Zamielno 4, działka nr 1204/150,01%.302
.III przetarg ustny nieograniczony na najem lokali garażowych zlokalizowanych w Pszczewie przy palcu Zamielno 4, działka nr 1204/150,01%.272
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.4.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2013r. do 30.00,01%.339
.Zarządzenie Nr 0050.99.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 - 2023.0,01%.185
.Zarządzenie Nr 0050.98.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.189
.UCHWAŁA Nr XXX.191.2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzyrzeckiemu w zakresie wykonania części prac ziemnych w obrębie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1336F między mie0,01%.201
.UCHWAŁA Nr XXX.190.2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 na zadanie realizowan0,01%.175
.Zarządzenie Nr 0050.101.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.213
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.103.2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej.0,01%.213
.UCHWAŁA Nr XXX.188.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 –2023.0,01%.199
.Zarządzenie Nr 0050.100.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 - 2023.0,01%.193
.Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ z dnia 3.06.2013r. do przetargu nieograniczonego ZP.271.4.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie0,01%.264
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia od przetargu nieograniczonego ZP.271.4.2013 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.00,01%.278
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2012 ROK0,04%.1207
.Odpowiedź na interpelację RG.0003.58.2013 z dnia 28.02.2013r0,01%.235
.Odpowiedź na interpelację RG.0003.60.2013 z dnia 28.02.2013r0,01%.243
.Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew.0,07%.1866
.Interpelacja RG.0003.58.2013 radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 28.02.2013r.0,01%.231
.Interpelacja RG.0003.59.2013 radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 28.02.2013r.0,01%.231
.Interpelacja RG.0003.60.2013 zgłoszona w dniu 28.02.2013r.0,01%.241
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie - podinspektora ds. księgowości podatkowej0,02%.653
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.4.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2013 do0,01%.310
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy ZP.271.5.2013 "Dostawa i montaż mebli do Urzędu Gminy w Pszczewie"0,01%.286
.Modyfikacja treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP.271.5.2013 Dostawa i montaż mebli do Urzędu Gminy w Pszczewie0,01%.208
.O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/6 o pow. 0,10,01%.313
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.6.2013 Budowa boiska do piłki nożnej w Pszczewie w ramach programu pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej „Lubuskie gra w piłkę”0,01%.288
.Informacja o unieważnieniu pprzetargu nieograniczonego ZP.271.5.2013 Dostawa i montaż mebli do Urzędu Gminy w Pszczewie0,01%.237
.Ogłoeszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.7.2013 Rozbiórka istniejącego budynku OSP, budowa sali wiejskiej z szatnią sportową i boksem garażowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości0,02%.443
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.8.2013 Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew0,02%.587
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.8.2013 Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew0,00%.134
.Uchwała Nr XXV.156.2012 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew.0,07%.1898
.III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Zielomyśl, działka nr 20 o pow. 0,5900 ha (K), dla której prowadzona jest księga wieczysta pod0,02%.426
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Cisowej na Osiedlu Zamielno.0,01%.285
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej w obrębie Pszczew, działka nr 1205/35 o pow. 0,0733 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GW1M/00030395/4 przy ul. Sz0,01%.298
.Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego0,01%.392
.Zarządzenie Nr 0050.104.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.185
.Wyajśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ do przetargu nieograniczonego ZP.271.6.2013 Budowa boiska do piłki nożnej w Pszczewie w ramach programu pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej Lubuskie gra w p0,01%.216
.III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Zielomyśl, działka nr 20 o pow. 0,5900 ha (K), dla której prowadzona jest księga wieczysta pod0,01%.329
.UCHWAŁA Nr XXXI.194.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 –2023.0,01%.207
.Zarządzenie Nr 0050.106.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 - 2023.0,01%.182
.Zarządzenie Nr 0050.105.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.171
.UCHWAŁA Nr XXXI.195.2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok0,01%.166
.IV przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usługowych zlokalizowanych w Pszczewie przy placu Zamielno 4, działka nr 1204/15 o pow. 0,3001 ha w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego p0,01%.312
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 27.06.2011r. do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ZP.271.1.11 "Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe: Pszczew - Trzciel 1331F, Pszczew -Międzyrzecz 10,01%.157
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu malarni proszkowej w Pszczewie0,02%.465
.Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 24.07 w przetargu nieograniczonym ZP.271.8.2013 Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew0,01%.273
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.8.2013 Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew0,01%.242
.Modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.07.2013r. w przetargu nieograniczonym ZP.271.8.2013 Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew0,01%.224
.Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego ZP.271.6.2013 Budowa boiska do piłki nożnej w Pszczewie w ramach programu pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej Lubuskie gra w piłkę0,01%.226
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.8.2013 Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew0,01%.267
. UCHWAŁA NR XXXI. 196. 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.0,01%.340
.UCHWAŁA NR XXXI. 196. 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.0,01%.176
.Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 29.07.2013 do przetargu nieograniczonego ZP.271.8.2013 Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew0,01%.253
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.8.2013 Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew0,01%.343
.UCHWAŁA Nr XXXI.193.2013w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.0,01%.192
.UCHWAŁA Nr XXXI. 192.2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania0,01%.192
.UCHWAŁA Nr XXIX.182.2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.187
.Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę dwóch szlaków kajakowych w Gminie Pszczew0,01%.265
.Wyjaśnienia z dnia 7.08.2013 do przetargu nieograniczonego ZP.271.9.2013 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę dwóch szlaków kajakowych w Gminie Pszczew0,01%.269
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.10.2013 Dostawa mebli do świetlicy wiejskiej w Stokach0,01%.294
.Zarządzenie Nr 0050.109.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.195
.Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 14.08.2013 do przetargu nieograniczonego ZP.271.10.2013 Dostawa mebli do świetlicy w Stokach0,01%.201
.Ogłoszenie o przetragu nieogranczonym GOK.ZP.271.2.2013 Remont sali widowiskowej przy ulicy Zamkowe 14 w Pszczewie etap II roboty dodatkowe0,01%.324
.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.10.2013 Dostawa mebli do świetlicy wiejskiej w Stokach0,01%.274
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.72013Rozbiórka istniejącego budynku OSP, budowa sali wiejskiej z szatnią sportową i boksem garażowym wraz z infrastruk0,01%.327
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy ZP.271.11.2013 Dostawa i montaż mebli do Urzędu Gminy w Pszczewie0,01%.278
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Zielomyśl, działka nr 20 o pow. 0,5900 ha (K), dla której prowa0,01%.266
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Cisowej na Osiedlu Zamielno.0,01%.276
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a III przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej w obrębie Pszczew, działka nr 1205/35 o pow. 0,0733 ha, dla której prowadzona jest księga w0,01%.250
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.12.2013 Budowa boiska do piłki nożnej w Pszczewie w ramach programu pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej Lubuskie gra w piłkę0,01%.372
.Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP.GOK.272.1a.2013 Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu Remont sali widowiskowej przy ul. Zamkowej 14 w Pszczewie wraz z budową kotłowni gazowej z instalacją0,01%.212
.UCHWAŁA NR XXX.187.2013 z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie roapztrzenia skargi na Wójta.0,01%.266
. U C H W A Ł A Nr XXXII.200.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami0,01%.195
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.9.2013 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę dwóch szlaków kajakowych w Gminie Pszczew0,01%.284
.UCHWAŁA Nr XXIX.186.2013 z dnia 28 marca 2013 rokuw sprawie sprostowania błędu pisarskiego zawartego w uchwale Nr XXVIII.176.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatr0,01%.157
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.GOK.271.2.2013 Remont sali widowsikowej przy ul. Zamkowej 14 w Pszczewie etap II roboty dodatkowe0,01%.251
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawy ZP.271.11.2013 Dostawa i montaż mebli do Urzędu Gminy w Pszczewie0,01%.181
.Protokół Nr XXXI.2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku0,01%.227
.Protokół Nr XXX.2013 z dnia 09 maja 2013 roku0,01%.240
.Protokół Nr XXIX.2013 z dnia 28 marca 2013 roku0,01%.207
.Protokół Nr XXVI.2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku0,01%.231
.Protokół Nr XXVII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku0,01%.192
.Protokół Nr XXVIII.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku0,01%.201
.Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 20130,01%.176
.Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2011 roku0,01%.187
.Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2012 roku0,01%.200
.Protokół Nr XXIV.2012 z dnia 08.11.2012.0,01%.182
.Uchwała Nr XXXI.198.2013 w sprawie ustalenia regulaminu stałego targowiska „Mój Rynek” w Pszczewie 0,00%.131
.UCHWAŁA Nr XXXII.203.2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok0,01%.149
.UCHWAŁA Nr XXXII.202.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 –2023.0,01%.158
.Protokół Nr XXV.2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku0,00%.136
.Uchwała Nr XXXI.197.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVI.170.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniaopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,01%.177
.Uchwała Nr XXXII.199.2013 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pszczew na lata 2013 – 2018.0,01%.172
.Uchwała Nr XXXII.201.2013 w sprawie opłaty targowej 0,01%.251
.Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu budżetu na 2014 rok.0,07%.1977
.Zarządzenie Nr 0050.111.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.170
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Budowę gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew"0,01%.285
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym roboty budowlane ZP.271.13.2013 Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowości0,01%.418
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.12.2013 Budowa boiska do piłki nożnej w Pszczewie w ramach programu pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej „Lubu0,01%.224
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty rezerwacyjnej za świadczone w tym zakresie usługi oraz korzystanie z urządzeń na targowisku stałym „Mój Rynek” na Placu0,01%.254
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.14.2013 Zabezpieczenie brzegów jeziora Miejskiego (Kochle) w Pszczewie0,01%.360
.Wyjaśnienie nr 1 do przetargu nieograniczonego ZP.271.13.2013 Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowości Szarcz, działka 200,01%.241
.Rysunki placu zabaw do wyjaśnienia nr 1 do przetargu nieograniczonego ZP.271.13.2013Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowo0,01%.221
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a V przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usługowych zlokalizowanych w Pszczewie przy placu Zamielno 4, działka nr 1204/15 o pow. 0,3001 ha w miejscowym planie z0,01%.261
.Zarządzenie Nr 0050.117.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.167
.UCHWAŁA Nr XXXIII.209.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu0,01%.190
.UCHWAŁA Nr XXXIII.207.2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok0,01%.178
.ŁA Nr XXXIII.206.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 –2023.0,01%.172
.Zarządzenie Nr 0050.118.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 - 2023.0,01%.145
.Obwieszczenie0,05%.1391
.Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP.271.14.2013 Zabezpieczenie brzegów jeziora Miejskiego (Kochle) w Pszczewie0,01%.203
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.14.2013 Zabezpieczenie brzegów jeziora Miejskiego (Kochle) w Pszczewie0,01%.220
.III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieuchomości gruntowej niezabudowanej - działka 656/10 obręb Pszczew0,01%.229
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Zielomyśl, działka nr 20 o pow. 0,5900 ha (K), dla której prowad0,01%.249
.Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ do przetargu nieograniczonego ZP.271.14.2013 Zabezpieczenia brzegów jeziora Miejskiego (Kochle) w Pszczewie0,01%.222
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.10.2013r. do przetargu nieograniczonego ZP.271.14.2013 Zabezpieczeniee brzegów jeziora Miejskiego (Kochle) w Pszczewie0,01%.236
.UCHWAŁA NR XXX III. 204.2013w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty0,01%.149
.UCHWAŁA NR XXXIII.208.2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „Pojezierza” Spółki z ograniczoną0,01%.157
.UCHWAŁA NR XXXIII.205.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew0,01%.163
.PROJEKT Nr 2100,01%.195
.Projekt uchwały Nr 2090,01%.186
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a III przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Pszczew.0,01%.243
.UCHWAŁA Nr XXXIV. 210.2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pszczew.0,01%.163
.Zarządzenie Nr 0050.120.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.146
.Uchwała Nr XXXIV.211.2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku. 0,01%.349
.UCHWAŁA Nr XXXIV.214.2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok0,01%.153
.Zarządzenie Nr 0050.119.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,00%.136
.Uchwała Nr XXXIV.212.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew 0,01%.216
.UCHWAŁA Nr XXXIV.213.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 –2023.0,01%.165
.Obwieszczenie o postępowaniu- Szlak Kajakowy0,05%.1388
.P r o t o k ó ł z XXXIII Sesji Rady Gminy Pszczew z dnia 26 września 2013 r.0,01%.208
.Protokół Nr XXXII.2013 w dniu 25 lipca 2013 roku,0,01%.219
.Zarządzenie Nr 0050.121.2013 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali użyteczności publicznej.0,01%.168
.Informacja o wyborze ofertyy najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.13.2013 Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w m0,01%.239
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.14.2013 Zabezpieczenie brzegów jeziora Miejskiego (Kochle) w Pszczewie0,01%.277
.VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Zielomyśl, działka nr 20 o pow. 0,5900 ha (K), dla której prowadzona jest księga wieczysta pod o0,01%.221
.Budowa budynku chlewni w Szarczu0,05%.1465
.IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Cisowej na Osiedlu Zamielno.0,01%.243
.Projekt nr 220 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-20160,00%.123
.Projekt Nr 217 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 –2023.0,00%.114
.Projekt Nr 218 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok0,00%.111
.Projekt nr 219 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20140,00%.105
.PROJEKT NR 221 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso0,00%.124
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a IV przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej w obrębie Pszczew, działka nr 1205/35 o pow. 0,0733 ha, dla której prowadzona jest księga wi0,01%.220
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a IV przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Pszczew.0,01%.246
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usługowych, zlokalizowanych0,01%.265
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.124.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.201
.UCHWAŁA NR XXXV.217.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20140,01%.160
.UCHWAŁA NR XXXV.219.2013 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczania inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za0,01%.200
.UCHWAŁA Nr XXXV.216.2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok0,01%.185
.Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych do stołówki dla Przedszkola Samorządowego w Pszczewie0,01%.307
.UCHWAŁA Nr XXXV.218.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-20160,01%.170
.UCHWAŁA Nr XXXV.215.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 –2023.0,01%.149
.Zarządzenie Nr 0050.122.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.160
.Przedszkole Samorządowe w Pszczewie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych do stołówki0,01%.245
.OBWIESZCZENIE Budowa dwóch odcinków szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej0,03%.795
.OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia: Budowa dwóch odcinków szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej0,03%.820
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy GKM.271.3.2013 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.189
.Przedszkole Samorządowe w Pszczewie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych do stołówki |0,01%.207
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji0,04%.1170
.Obwieszczenie szlak kajakowy0,04%.1143
.II przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usługowych, zlokalizowanych w Pszczewie przy placu Zamielno 40,01%.242
.Ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w 2014 roku0,01%.258
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2013 z dnia24 września 2013r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej.0,01%.155
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komuna0,00%.1
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.185
.Zarządzenie Nr 0050. 114 .2013 z dnia 23 września 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego0,00%.88
.Zarządzenie Nr 0050. 114 .2013 z dnia 23 września 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego0,01%.177
.2014 - ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku0,06%.1626
.Przedszkole Samorządowe w Pszczewie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych do stołówki0,01%.152
.OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu dowodów i materiałów do wydania decyzji środowiskowej0,04%.1111
.Interpelacja radnego Konrada Kiony.0,01%.178
.Zarządzenie Nr 0050.132.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.150
.Zarządzenie Nr 0050.130.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,01%.144
.Zarządzenie Nr 0050.127.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,00%.141
.Zarządzenie Nr 0050.126.2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok.0,00%.131
.Ogłoszenie o przetargu nieograniocznym na roboty budowlane ZP.271.1.2014 Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Gorzycku, Gmina Pszczew0,01%.232
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie  Pszczew przy skrzyżowaniu ul. Topolowej i Międzychodzkiej0,01%.272
.III przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usługowych, zlokalizowanych w Pszczewie przy placu Zamielno 40,01%.386
.UCHWAŁA Nr XXXVI.223.2013 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Pszczew 20230,00%.103
.UCHWAŁA Nr XXXVI.228.2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok0,00%.80
.UCHWAŁA Nr XXXVI.227.2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2013 –2023.0,00%.87
.UCHWAŁA Nr XXXVI.220.2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 –2023.0,00%.83
.Uchwała Nr XXXVI.221.2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok 0,00%.93
.UCHWAŁA Nr XXXVI.229.2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz planu finansowego tych wydatków.0,00%.126
.UCHWAŁA Nr XXXVI.230.2013 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego .0,00%.134
.Uchwała Nr XXXVI.222.2013 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z świetlic wiejskich na terenie Gminy Pszczew 0,00%.92
.UCHWAŁA Nr XXXVI.225.2013 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Pszczew na 2014 rok.0,00%.95
.UCHWAŁA Nr XXXVI.224.2013 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego na rzecz zakładu budżetowego.0,00%.84
.UCHWAŁA Nr XXXVI.226.2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Pszczew na 2014 rok.0,00%.92
.Ogłoszenie o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Pszczew na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pszczew w roku 20140,01%.292
.UCHWAŁA Nr XXXVII.237.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 –2023.0,01%.171
.UCHWAŁA Nr XXXVII.238.2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok0,01%.149
.Uchwała Nr XXXVII.233.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup p0,01%.156
.Uchwała Nr XXXVII.232.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób0,01%.175
.Uchwała Nr XXXVII.231.2014 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-20200,01%.164
.Uchwała Nr XXXVII.234.2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie oraz zmiany do uchwały Nr XXIV/148/96 wz0,01%.170
.Uchwała Nr XXXVII.235.2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów0,01%.150
.Uchwała Nr XXXVII.236.2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,01%.145
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji0,04%.1125
.Modyfikacja treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP.271.1.2014 Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Gorzycku, Gmina Pszczew0,01%.170
.Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.1.2014 Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Gorzycku, Gmina Pszczew0,01%.235
.Protokoły z sesji Rady Gminy Pszczew0,06%.1687
.Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym dostawę artykułów spożywczych do stołówki0,01%.162
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2014 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew0,01%.329
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2014 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew0,01%.241
.Zarządzenie Nr 0050.134.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.146
.Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Pszczew 20230,07%.1901
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.3.2014 Przebudowa kopca ziemnego nad jeziorem Miejskim (Pszczewskim) w Pszczewie0,01%.301
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.1.2014 "Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Gorzycku, Gmina Pszczew"0,01%.216
.UCHWAŁA Nr XXXVIII.239.2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pszczew oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców u0,01%.191
.IV przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usługowych, zlokalizowanych w Pszczewie przy placu Zamielno 4 (przychodnia i apteka)0,01%.259
.Projekt nr 241 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych.0,00%.135
.OBWIESZCZENIE przedsięwzięcie polegające na „Budowie dwóch odcinków szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej0,03%.801
.Projekt Nr 242 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „ Trasy Rowerowe EuroVelo”0,00%.71
.Projekt Nr 243 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.201.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie opłaty targowej0,00%.116
.Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2014 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew0,01%.199
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2014 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew0,00%.2
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2014 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew0,01%.219
.Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP.271.3.2014 Przebudowa kopca ziemnego nad jeziorem Miejskim (Pszcewskim) w Pszczewie0,01%.180
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.3.2014 Przebudowa kopca ziemnego nad jeziorem Miejskim (Pszczewskim) w Pszczewie0,01%.181
.Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarzą0,01%.208
.Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.0,01%.176
.Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.0,01%.186
.OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wybor0,01%.171
.Zarządzenie Nr 0050.136.2014 Wójta Gminy Pszczew w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do0,01%.170
.UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego0,01%.164
.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych0,01%.171
.Ogłoszeni o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.4.2014 Wycinka drzew z zadrzewień rosnących w linii brzegowej jeziora Kochle w Pszczewie0,05%.1499
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.4.2014 Wycinka drzew z zadrzewień rosnących w linii brzegowej jeziora Kochle w Pszczewie0,01%.250
.Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ do przetargu nieograniczonego ZP.271.2.2014 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanaliacyjnej w miejscowości Pszczew0,01%.205
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2014 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew0,01%.287
.Obwieszczenie z dnia 25.03.2014r. o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.341
.UCHWAŁA NR XXXIX.247.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 marca 2014 r.w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania0,01%.216
.Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZdo przetargu nieograniczonego ZP.271.3.2014Przebudowa kopca ziemnego nad jeziorem Miejskim (Pszczewskim) w Pszczewie0,01%.150
.Ogłoszenien o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.3.2014 Przebudowa kopca ziemnego nad jeziorem Miejskim (Pszczewskim) w Pszczewie0,01%.209
.WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,01%.215
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.4.2014 Wycinka drzew z zadrzewień rosnących w linii brzegowej jeziora Kochle w Pszczewie0,01%.203
.UCHWAŁA Nr XXXIX.240.2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew”.0,01%.163
.UCHWAŁA Nr XXXIX.244.2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.175
.Zarządzenie Nr 0050. 138 .2014 Wójta Gminy Pszczew z dnia 02 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego0,01%.190
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSZCZEW z dnia 9 kwietnia 2014 roku0,01%.232
.UCHWAŁA Nr XXXIX.242.2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „ Trasy Rowerowe EuroVelo”0,01%.155
.Uchwała Nr XXXIX.247.2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania0,01%.149
.Uchwała Nr XXXIX.243.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.201.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 licpa 2013 roku w sprawie opłaty targowej.0,00%.129
.UCHWAŁA Nr XXXIX.241.2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.0,01%.167
.P r o t o k ó ł z XXXIV Sesji Rady Gminy Pszczew z dnia 30 października 2013 r.0,01%.274
.P r o t o k ó ł z XXXV Sesji Rady Gminy Pszczew z dnia 03 grudnia 2013 r.0,01%.227
.P r o t o k ó ł z XXXVI Sesji Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2013 r.0,01%.205
.P r o t o k ó ł z XXXVII Sesji Rady Gminy Pszczew z dnia 06 lutego 2014 r.0,01%.206
.P r o t o k ó ł z XXXVIII Sesji Rady Gminy Pszczew z dnia 27 lutego 2014 r.0,01%.205
.P r o t o k ó ł z XXXIX Sesji Rady Gminy Pszczew z dnia 25 marca 2014 r.0,01%.246
.Informacja o ponownym wyborze oefrty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.4.2014 Wycinka drzew z zadrzewień rosnących w linii brzegowej jeziora Kochle w Pszczewie0,01%.243
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.3.2014 Przebudowa kopca ziemnego nad jeziorem Miejskim (Pszczewskim) w Pszczewie0,01%.207
.Zarządzenie Nr 0050.116.2013 w sprawie ustalenia opłat za najem obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.173
.OGŁOSZENIE !!!0,01%.247
.Zarządzenie Nr 0050.136.2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejs0,00%.132
.Zarządzenie Nr 0050.133. 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pszczew0,01%.160
.Zarządzenie Nr 0050.135.2014 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodręb0,01%.158
.V przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usługowych, zlokalizowanych w Pszczewie przy placu Zamielno 40,01%.255
.Zarządzenie Nr 0050.110.2013 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w Pszczewie0,00%.109
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2013 zmieniające zarządzenie Nr 0050.81.2012 w sprawie ustalenia opłat za najem obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie0,00%.103
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 06.02.20140,01%.307
.Odpowiedź na nterpelację radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 06.02.20140,01%.279
.Zarządzenie Nr 0050.108.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Pszczewie0,00%.108
.Zarządzenie Nr 0050. 138 .2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego0,01%.142
.Zarządzenie Nr 0050.96.2013 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębn0,00%.93
.Zarządzenie Nr 0050.123 .2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali użyteczności publicznej, administrowanych przez Przedszkole Samorządowe w Pszczewie0,00%.103
.Odpowiedź na interpelację radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 02.04.20140,01%.206
.Interpelacja radnego Romualda Tankieluna zgłoszona w dniu 02.04.20140,01%.185
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP.271.2.2014 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew0,01%.244
.UCHWAŁA Nr XXXIX.245.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 –2023.0,01%.159
.Zarządzenie Nr 0050.137.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.146
.Zarządzenie Nr 0050.139.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.160
.Zarządzenie Nr 0050.140.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.152
.UCHWAŁA Nr XXXIX.246.2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok0,01%.156
.Zarządzenie Nr 0050.143.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.243
.V przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej w obrębie Pszczew, działka nr 1205/35 o pow. 0,0733 ha (Bp) - grunt niezbudowany z przeznaczeniem na prowadzenie działalności go0,01%.269
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/5 o pow. 0,1157 ha (Bp)0,01%.284
.Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych 08.05.2014r. godz. 16.00 w GOK-u0,01%.222
.INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,00%.25
.Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składach osobowych komisji.0,01%.330
.UCHWAŁA Nr XL.248.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 –2023.0,01%.144
.UCHWAŁA Nr XL.249.2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok0,01%.169
.UCHWAŁA Nr XL.251.2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego0,01%.197
.Zarządzenie Nr 0050.142.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.181
.UCHWAŁA Nr XL.250.2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego0,01%.145
.UCHWAŁA Nr XL.252.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego0,01%.145
.Zarządzenie Nr 0050.142.1.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.176
.Oświadczenia majątkowe za 2013 rok0,04%.995
.Projekt nr uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew.0,01%.172
.Projekt Nr 253 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego”.0,00%.141
.VI przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usługowych, zlokalizowanych w Pszczewie przy placu Zamielno 4 - przychodnia lekarska oraz apteka0,01%.294
.UCHWAŁA NR XLI.253.2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego”.0,01%.183
.Uchwała Nr XLI.255.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Szarcz w obrębie Pszczew i w obrębie Zielomyśl w gminie Pszczew0,01%.151
.Uchwała Nr XLI.254.2014 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew.0,01%.183
.Uchwała Nr XLI.256.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie Pszczew0,01%.219
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.5.2014 Remont kuchni, zmywalni, rozdzielni posiłków i korytarza w Przedszkolu0,01%.260
.Zarządzenie Nr 0050.145.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.155
.Zarządzenie Nr 0050.146.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.166
.Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew składowanego w Pszczewie przy ul. Międzychodzkiej (przy piekarni) oraz przy ul. Międzyrzeckiej (boisko piłkarskie)0,00%.92
.VI przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej w obrębie Pszczew, działka nr 1205/35 o pow. 0,0733 ha (Bp), dla której prowadzona jest księga wieczysta GW1M/00030395/4 przy u0,01%.249
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/5 o pow. 0,1157 ha (Bp)0,01%.236
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.147.2014w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do sprzedaży oraz dzierżawy.0,01%.219
.Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego ZP.271.5.2014 Remont kuchni, zmywalni, rozdzielni posiłków i korytarza w Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie0,01%.198
.VII przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego, zlokalizowanego w Pszczewie przy placu Zamielno 4, działka nr 1204/15 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenneg0,01%.260
.Informacje ogólne0,01%.257
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.6.2014 Zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie0,01%.227
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieogrnaniczonym ZP.271.5.2014 Remont kuchni, zmywalni, rozdzielni posiłków i korytarza w Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie0,01%.176
.Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew składowanego w Pszczewie przy ul. Międzychodzkiej (przy piekarni) oraz przy ul. Międzyrzeckiej (boisko piłkarskie)0,01%.294
.Dokumenty do pobrania0,01%.240
.UCHWAŁA Nr XLII.261.2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok0,01%.169
.UCHWAŁA Nr XLII.260.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 –2023.0,01%.157
.UCHWAŁA NR XLII.257.2014 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczew z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok0,00%.111
.Informacje Ogólne0,01%.299
.UCHWAŁA Nr XLII.259.2014 sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego0,01%.158
.Uchwała Nr XLII.258.2014 w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkole prowadzone przez Gminę Pszczew świadczy bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczeni0,01%.169
.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP.271.6.2014 Zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Poża0,01%.187
.Ogłosznei o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.6.2014 Zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej0,01%.201
.Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udzialu społeczeństwa0,01%.311
.OBWIESZCZENIE Nr OS.6220.3.20140,02%.635
.Wnioski i zapytania radnego Romualda Tankieluna z dnia 24.06.2014 roku0,01%.252
.Protokół Nr XLII z posiedzenia absolutoryjnej sesji Rady Gminy w Pszczewie z dnia 26czerwca 2014 roku0,01%.244
.Protokół z XLI Sesji Rady Gminy Pszczew w dniu 29 maja 2014 rok0,01%.240
.Protokół z XL Sesji Rady Gminy Pszczew w dniu 08 maja 2014 rok0,01%.262
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.6.2014Zakup i dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Str0,01%.217
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Pszczewie - pomoc administracyjna0,02%.487
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie - informatyka w Urzędzie Gminy Pszczew0,02%.552
.III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/5 o pow. 0,1157 ha (Bp)0,01%.300
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.7.2014 Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe 1328F Żółwin-Pszczew w m. Szarcz i 1337F w m. Zielomyśl oraz 1332F (nr137)0,01%.267
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.8.2014 Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie0,02%.482
.Ogłoszenie (ZUK) o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.1.2014 Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego położonego w Pszczewie przy ul. Zamkowej o klatkę schodową wraz z do0,01%.229
.Wyjasnienia nr 1 do przetargu nieograniczonego (ZUK) ZP.271.1.2013 Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego położonego w Pszczewie przy ul. Zamkowej o klatkę schodową wraz z dociepleniem b0,01%.188
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.9.2014 Budowa wież obserwacyjno-widokowych w miejscowościach Silna, Świechocin i Zielomyśl wraz z infrastrukturą towarzyszącą0,02%.543
.Zarządzenie Nr 0050.153.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.161
.Zarządzenie Nr 0050.150.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 - 2023.0,00%.141
.Zarządzenie Nr 0050.149.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.146
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.154.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do sprzedaży oraz dzierżawy.0,01%.185
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.10.2014 Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Szarcz, gmina Pszczew0,01%.219
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 11.08.2014 roku do przetargu nieograniczonego ZP.271.8.2014 Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie0,01%.238
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2014 do przetargu nieograniczonego ZP.271.8.2014 Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie0,01%.245
.DPS Szarcz0,03%.921
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Pszczew przy ul. Międzychodzkiej.0,01%.352
.OBWIESZCZENIE WÓJTA nr: OS.6220.5.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.0,02%.641
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.08.2014 w przetargu nieograniczonym ZP.271.7.2014 Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe 1328F Żółwin-Pszczew w m. Szarcz i 1337F w m. Zielomyśl o0,01%.170
.Modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.08.2014 do przetargu nieogranizonego ZP.271.7.2014 Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe 1328F Żółwin-Pszczew w m. Szarcz i 1337F w m. Zielomyśl oraz 1330,01%.213
.Wyjaśeninie i modufikacja treści SIWZ z dnia 14.08.2014r. do przetargu nieograniczonego nr ZP.271.9.2014 Budowa wież obserwacyjno-widokowych w miejscowościach Silna, Świechocin i Zielomyśl wraz z infr0,01%.185
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.08.2014r. do przetargu nieograniczonego ZP.271.9.2014 Budowa wież obserwacyjno-widokowych w miejscowościach Silna, Świechocin i Zielomyśl wraz z infrastruktur0,01%.219
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym ZP.271.10.20140,01%.177
.Modyfikacja treści SIWZ w przetargu nieograniczonym ZP.271.10.2014Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Szarcz, gmina Pszczew0,01%.174
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pszczew przy ul. Parkowej – część działek nr 1107 oraz 11080,01%.258
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szarcz, działka nr 132/20,01%.231
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew przy ul. Parkowej – część działki nr 10900,01%.312
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieogrnaiocznym (ZUK) ZP.271.1.2014 Rozbudowę i przebudowę budynku usługowo-mieszkalnego położonego w Pszczewie przy ul. Zamkowej o klatkę schodową wraz z do0,01%.203
.UWAGA RODZICE dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Pszczew!0,04%.1242
.Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane ZP.271.10.2014 Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Szarcz, gmina Pszczew0,01%.166
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pszczew – część działek nr 1204/16, 748/5 oraz 1036 z przeznaczeniem pod kontenety na odzież używan0,01%.231
.I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Policko – część działki nr 95 z przeznaczeniem pod kontenery na odzież używaną.0,01%.246
.OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego0,00%.106
.Serwis informacyjny dla wyborców dotyczący udziału w głosowaniu0,01%.171
.Uchwała Nr XLIII.266.2014 w sprawie zaliczenia ulic w Pszczewie do kategorii dróg gminnych0,00%.132
.UCHWAŁA Nr XLIII.268.2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok0,01%.166
.UCHWAŁA NR XLIII.270.2014 w sprawie świadczenia przez Gminę Pszczew działalności w zakresie telekomunikacji0,00%.119
.UCHWAŁA Nr XLIII.267.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 –2023.0,00%.92
.UCHWAŁA Nr XLIII.262.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.0,00%.124
.Uchwała Nr XLIII.265.2014 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gmi0,01%.142
.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pszczew w sprawie podziału Gminy Pszczew na stałe okręgi wyborcze0,01%.257
.KALENDARZ WYBORCZY0,01%.227
.KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.0,00%.131
.UCHWAŁA Nr XLIII.264.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego0,00%.136
.UCHWAŁA NR XLIII.263.2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego dotyczącej aglomeracji Pszczew0,00%.112
.UCHWAŁA Nr XLIII.269.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.151
.Infpormacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne w Urzędziue Gminy Pszczew - informatyka0,02%.489
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie - pomoc administracyjna w Urzędzie Gminy Pszcew0,02%.490
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.7.2014 Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe 128F Żółwin – Pszczew w m. Szarcz0,01%.232
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.157.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustanowienia użytków ekologicznych w obrębach Silna oraz Świechocin.0,01%.149
.INFORMACJA o konsultacjach w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Pszczew w obrębie Silna oraz Świechocin, na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w z0,03%.862
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.9.2014 Budowa wież obserwacyjno – widokowych w miejscowościach Silna, Świechocin i Zielomyśl wraz z infrastruktu0,01%.244
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.158.2014 sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014-2016.0,01%.154
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 43/9 o pow. 0,1042 ha (Bp), położonej w obrębie Szarcz0,01%.340
.Projekt Uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania0,00%.88
.Projekt nr 273 Uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych0,00%.90
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczoneym ZP.271.8.2014 na „Budowa budynku konferencyjno – noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczew0,01%.230
.Informacja GKW o miejscy, dniach i godzinach dyżurów0,01%.166
.Zarządzenie Nr 0050.156.2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów0,01%.152
.Projekt Nr 274 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku0,00%.108
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZAKOŃCZENIE KADENCJI 2010-20140,02%.585
.Zarządzenie Wójta Nr 0050.161.2014 w sprawie wykazu wolnego lokalu przeznaczonego do najmu w drodze przetargu0,01%.197
.II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pszczew – część działek nr 1204/16, 748/5 oraz 1036 z przeznaczeniem pod kontenery na odzież używa0,01%.247
.Uchwała Nr XLIV.271.2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania0,00%.128
.Uchwała Nr XLIV.272.2014 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych0,00%.135
.Uchwała Nr XLIV.271.2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania0,00%.103
.Uchwała Nr XLIV.272.2014 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych0,00%.105
.UCHWAŁA Nr XLIV.273.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 –2023.0,00%.123
.Zarządzenie Nr 0050.155.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.147
.UCHWAŁA Nr XLIV.274.2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok0,01%.157
.Zarządzenie Nr 0050.163.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.152
.Zarządzenie Nr 0050.159.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.145
. I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu usługowego - przychodnia lekarska0,01%.337
.Projekt Nr 275 w sprawie nadania nazwy ulicy0,00%.109
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.11.2014 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku ŚDS z nieużytkowego na mieszkalne w Pszczewie przy placu Zamielno 40,01%.339
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.12.2014 Udzielenie kredytu długoterminowego na usługi0,01%.242
.Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 października 2014 roku w sprawie podziału Gminy Pszczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.0,00%.138
.Informacja Wójta Gminy Pszczew o terminie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych0,01%.146
.Ogłoszenie (GOK) o przetargu nieograniczonym na dostawy GOK.ZP.271.1.2014 Wyposażenie Kina Przystań w Pszczewie poprzez dostawę projektora cyfrowego wraz z osprzętem0,01%.194
.KOMUNIKATGminnej Komisji Wyborczej w Pszczewie z dnia 20 października 2014 r.0,01%.184
.Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych0,02%.676
.Uchwała GKW Nr 2/2014 z dnia 22.10.2014r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach do RG Pszczew0,01%.151
.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 5 października do przetargu nieograniczonego ZP 341 8 09 Przebudowa SUW wraz z budową zbiornika wyrównawczego we wsi Nowe Gorzycko0,00%.48
.Modyfikacja treści SWIZ w przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.12.2014 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,01%.194
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.12.2014 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,01%.206
.Wyjaśnienia nr 1 z dnia 24.10.2014r. do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ZP.271.11.2014 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku ŚDS z nieużytkowego na mieszkalne w Pszcz0,01%.215
.Wyjąsnienie z dnia 24.10.2014r. do przetargu nieograniczonego na usługi ZP.271.12.2014 Udzilenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,01%.189
.Obwieczenie GKW w Pszczewie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pszczew0,01%.149
.Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na radnych Rady Gminy Pszczew0,01%.246
.Uchwała GKW w Pszczewie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych0,00%.90
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawy GOK.ZP.271.1.2014 "Wyposażenie Kina Przystań w Pszczewie poprzez dostawę i montaż projektora "0,01%.195
.Informacje obwodowych komisji wyborczych z dnia 30.10.2014r.0,01%.396
.Uchwała GKW w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych0,01%.164
.Wyjasnienia i modyfikacje treści SIWZ z dnia 3.11.2014 do przetargu nieograniocznego na usługi ZP.271.12.2014 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,01%.157
.UCHWAŁA Nr XLV.281.2014 w sprawie współdziałania celem zawarcia i realizacji Kontraktu Lubuskiego dla Powiatu Międzyrzeckiego0,01%.152
.Informacja dodatkowa do wyjaśnienia z dnia 3.11.2014 do przetargu nieograniocznego ZP.271.12.2014 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,01%.196
.UCHWAŁA Nr XLV.280.2014 w sprawie współdziałania celem zawarcia i realizacji Partnerstwa dla Obszaru Funkcjonalnego „Interregio”0,01%.185
.Uchwała Nr XLV.276.2014 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody0,00%.132
.Uchwała Nr XLV.275.2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.0,01%.412
.UCHWAŁA NR XLV.277.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20150,01%.142
.Zarządzenie Nr 0050.167.2014 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych0,01%.226
.Zarzadzenie Nr 0050.169.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonej do sprzedaży oraz dzierżawy.0,01%.220
.Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych.0,01%.206
. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W PSZCZEWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 8/4, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY PSZCZEW0,01%.306
.UCHWAŁA nr XLVI.286.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębach Janowo, Policko, Rańsko.0,01%.172
.UCHWAŁA nr XLVI.285.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew” w obrębach Janowo, Policko, Stołuń,0,01%.197
.UCHWAŁA nr XLVI.283.2014 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew.0,01%.171
.UCHWAŁA nr XLVI.283.2014 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, relacji Terminal Ek0,01%.156
.Wyniki wyborów do Rady Gminy Pszczew 20140,01%.294
.Wyniki wyborów Wójta Gminy Pszczew 20140,01%.298
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.12.2014 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pszczew0,01%.178
.Wyniki wyborów Wójta Gminy Pszczew0,00%.88
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.170.2014 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej0,01%.168
.UCHWAŁA Nr XLV.279.2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok0,01%.168
.UCHWAŁA Nr XLVI.288.2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok0,01%.174
.UCHWAŁA Nr XLVI.287.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 –2023.0,01%.167
.Zarządzenie Nr 0050.168.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.165
.UCHWAŁA Nr XLV.278.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 –2023.0,01%.165
.Zarządzenie Nr 0050.166.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.175
.Planowany termin sesji Rady Gminy 2014-20180,00%.74
.WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA Komisarza Wyborczego z Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2014r.0,00%.94
.WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2014 roku0,00%.130
.Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne0,03%.732
.Rada Gminy Pszczew0,03%.989
.Projekty Uchwał i Materiałów Sesyjnych0,00%.122
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.11.2014 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku ŚDS z nieużytkowego na mieszkalne w Pszczewie przy pl0,01%.190
.RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-20140,02%.636
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Pszczew - łąki0,01%.416
.Uchwała Nr I.1.2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Pszczew0,00%.128
.Uchwała Nr I.2.2014r. z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczew0,00%.120
.Projekt Nr 3 w sprawie nadania nazwy ulicy0,00%.140
.Projekt Nr 6 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia0,00%.2
.Projekt Nr 7 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014-2023.0,00%.136
.Projekt Nr 5 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rewizyjnej Komisji Rady Gminy Pszczew0,00%.130
.Projekt Nr 6 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia0,00%.134
.Projekt Nr 8 w sprawie zmian w uchwaler budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok0,00%.126
.Projekt Nr 4 w sprawie ustalenia składow osobowych komisji0,00%.133
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 43/9 o pow. 0,1042 ha (Bp), położonej w obrębie Szarcz0,01%.391
.Rejestr Klubów Radnych0,02%.676
.Zarządzenie Nr 0050.1.2014r. z dnia 16.12.2014 wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu.0,01%.156
.UCHWAŁA Nr II.7.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 –2023.0,00%.113
.UCHWAŁA Nr II.8.2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok0,00%.118
.Zarządzenie Nr 0050.2.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.151
.Zarządzenie Nr 0050.171.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,00%.136
.Ogłoszenie o rpzetargu nieograniczonym na dostawy GKM.271.1.2015 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie0,01%.181
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.1.2015 Budowa i rozbudowa miejsca rekreacji w Pszczewie0,01%.372
.Uchwałą0,00%.87
.U0,00%.71
.U0,00%.1
.Uchwała Nr II.6.2014 w sprawie nadania nazwy ulicy0,00%.89
.Wniosek Radnego Romualda Tankieluna0,00%.139
.Uchwała Nr III.10.2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.131
.Uchwała Nr III. 11. 2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014-2023.0,00%.123
.Uchwała Nr III.12.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok0,00%.140
.Uchwała Nr III.13.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2014 oraz planu finansowego tych wydatków0,00%.129
.Protokół nr I. 2014 z dn. 1 grudnia 2014r.0,00%.2
.Protokół nr II. 2014 z dn. 11 grudnia 2014r.0,00%.5
.Uchwała Nr III.14.2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni uzytkowej lokalu socjalnego na rzecz samorządowego zakładu budżetowego.0,00%.132
.Uchwała Nr III. 9. 2014r z dn. 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Pszczew na 2015 r.0,00%.137
.Uchwała Nr III.15.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego0,00%.123
.Protokół Nr I.2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku0,01%.163
.Protokół Nr II.2014 z dnia 11 grudnia 20140,01%.196
.Projekt NR 16 w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich0,01%.200
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w roku 20150,01%.208
.Terminy posiedzeń Komisji0,00%.4
.Terminy posiedzeń Komisji0,00%.4
.Zarządzenie Nr 0050.5.2014 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok.0,01%.143
.Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Pszczew0,03%.854
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawy GKM.271.1.2015 Sukcesywne dostawy oleju napędowego0,01%.202
.Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ZP.271.1.2015 Budowa i rozbudowa miejsca rekreacji w Pszczewie0,01%.262
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym GKM.271.2.2015 na roboty budowlane Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla ośrodka wczasowego oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ps0,01%.324
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE POCZĄTEK KADENCJI 2014-20180,02%.584
.Odpowiedź na interpelacje radnego Romualda Tankieluna0,01%.146
.Informacje dla przedsiębiorców0,00%.113
.Informacje dla przedsiębiorców0,00%.112
.Informacje dla przedsiębiorców0,00%.112
.Informacje dla przedsiębiorców0,00%.112
.Interpelacja RG.0003.2.2015 z dnia 29.01.20150,00%.99
.RG.0003.3.2015 z dnia 29.01.2015r.0,00%.141
.RG.0003.5.2014 z dnia 29.01.2015r.0,00%.1
.RG.0003.5.2015r. z dnia 02.02.2015r.0,00%.122
.RG.0003.4.2015 z dnia 29.01.2015r.0,00%.128
.RG.0003.3.2015r. z dnia 29.01.2015r.0,00%.137
.Projekt uchwały Nr 200,00%.115
.Projekt Nr 21 w sprawie kryteriów naboru do samorządowego przedszkola na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów0,00%.2
.Projekt Nr 21 w sprawie okreslenie kryteriów naboru do sam.przedszkola0,00%.115
.Uchwała Nr IV.17.2015 z dnia 29.01.2015r. w sprawie rpzpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.0,00%.136
.Uchwała Nr IV.16.2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich0,00%.125
.Uchwała Nr IV.19.2015 z 29.01.2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.56
.Uchwała Nr IV.18.2015 z 29.01.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2015-2023.0,01%.145
.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.0,00%.48
.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.0,00%.37
.Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 lutego 2015 r.o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP0,00%.4
.Ogłoszenie o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Pszczew na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pszczew w roku 20150,01%.225
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w porzetagu nieograniczonym ZP.271.1.2015 Przebudowa i rozbudowa miejsca rekreacji w Pszczewie0,01%.291
.Uchwała Nr IV.19.2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,01%.281
.Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej0,00%.93
.Informacja PKW0,00%.114
.Uchwała PKW w sprawie określenie wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy koperty zwrotnej.. oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego0,00%.60
.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.0,00%.50
.Odpowiedź na interpelacje radnego Józefa Piotrowskiego0,00%.136
.Odpowiedź na interpelacje radnego Konrada Kiony0,00%.127
.Odp. na interpelacje radnych: Krzysztofa Kaczmarka i Józefa Piotrowskiego0,01%.153
.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.0,00%.52
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/4 o pow. 0,1189 ha (Bp), dla której prowadzona jest Księga Wiecz0,01%.293
.Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty w przetargu nieograniczonym GKM.271.2.2015 na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla ośrodka wczasowego oraz rozbudowę sieci wodociągowej0,01%.216
.Projekt Nr 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych nieruchomości na rzecz najemcy.0,00%.119
.Projekt Nr 25 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowqe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pszczew.0,00%.114
.Projekt Nr 27 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.0,00%.137
.Projekt Nr 24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania0,00%.110
.Projekt Nr 26 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.0,00%.116
.Projekt Nr 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego0,00%.124
.Projekt Nr 28 w sprawie zatwierdzenia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Pszczew na rok 2015.0,00%.5
.Projekt Nr 31 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.0,00%.128
.Projekt Nr 32 w sprawie uznania lasów za ochronne.0,00%.125
.WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,00%.94
.UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczyposp0,00%.97
.Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach0,00%.119
.Zarządzenie Nr 0050.10.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzon0,00%.76
.Projekt Nr 29 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015-2023.0,01%.145
.Projekt uchwały Nr 28 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.135
.Projekt Nr 30 w sprawie przyjęcia \"Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Pszczew na rok 2015\".0,00%.116
.UCHWAŁA Nr V.27.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.86
.UCHWAŁA Nr V.28.w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 –2023.0,00%.89
.UCHWAŁA NR V.31.2015 w sprawie uznania lasów za ochronne0,00%.122
.Uchwała Nr V.21.2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów0,00%.112
.UCHWAŁA Nr V.22.2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych nieruchomości na rzecz najemcy.0,00%.110
.Uchwała Nr V.25.2015 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych0,00%.99
.UCHWAŁA Nr V.24.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pszczew oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług0,01%.155
.Uchwała Nr V.26.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania0,00%.99
.UCHWAŁA Nr V.20.2015 w sprawie ustalenia niektórych zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych0,00%.89
.Uchwała Nr V.23.2015 zmieniająca uchwałę Nr XX.115.2012 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy0,01%.168
.Uchwała Nr V.29.2015 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew”.0,00%.114
.Uchwała Nr V.30.2015 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody0,00%.124
.Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2014 roku0,01%.175
.Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2013 roku0,01%.151
. RG.0003.6.2015 Wniosek radnego Romualda Tankieluna z dnia 05.03.2015r.0,00%.96
.Zarządzenie Nr 0050.9.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.108
.Uchwała Nr V.26.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania0,00%.90
.Uchwała Nr V.25.2015 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych0,00%.86
.RG.0003.9.2015 radnego Marka Badacha z dnia 16.03.20150,00%.47
.Odp. na wniosek radnego Romualda Tankieluna RG.0003.7.20150,00%.125
.RG.0003.7.2015 radnego Romualda Tankielun z dnia 05.03.20150,00%.122
.RG.0003.8.2015 radnego Konrada Kiona z dnia 05.03.2015r.0,00%.126
.RG.0003.9.2015 Przewodniczacego Rady Gminy, Pana Zbigniewa Gajewskiego z dnia 05.03.2015r.0,01%.177
.RG.0003.9.2015 z dnia 05.03.2015r. Przewodniczącego RG Zbigniewa Gajewskiego0,00%.107
.RG.0003.9.2015 z dnia 05.03.2015r. Przewodniczaczego Zbigniewa Gajewskiego0,00%.115
.RG.0003.10.2015 z dnia 16.03.2015r. radnego Marka Badacha0,00%.130
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ponowny wybór) w przetargu nieogranicznym GKM.271.2.2015Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla ośrodka wczasowego oraz rozbudowę sieci0,01%.214
.Odp.RG.0003.6.2015 radnego Romualda Tankieluna.0,00%.120
.Odp. RG.0003.9.2015 radnego Zbigniewa Gajewskiego.0,00%.103
.Odp.RG.0003.8.2015 radnego Konrada Kiony.0,00%.130
.Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów.0,00%.108
.RG.0003. 11.2015 r. Wniosek Pana Zbigniewa Gajewskiego0,00%.2
.RG.0003.11.2015r. radnego Zbigniewa Gajewskiego.0,00%.113
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/4 o pow. 0,1189 ha (Bp),0,01%.228
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w roku 20150,01%.192
.Ważne linki do informacji PKW.0,00%.1
.Ważne linki do informacji PKW.0,01%.148
.Ważne linki do informacji PKW.0,01%.175
.Ważne linki do informacji PKW.0,01%.142
.Ważne linki do inf. PKW0,00%.25
.Obwieszczenie Wójta z dnia 8 kwietnia 2015 roku o Obwodowych Komisjach Wyborczych0,00%.32
.Inf.KPP M-cz za 2014rok0,00%.46
.Inf. KPP M-cz za 2014 rok0,00%.129
.Ważne linki - Wybory Prezydenckie0,00%.71
.Obwieszczenie - obwody głosowania0,00%.97
.Spr. z działaności GOK za 2014 rok0,00%.138
.OPS i ŚDS w Pszczewie0,00%.132
.„Przetarg działki przy ul. Kasztanowej” I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Pszczew.0,01%.311
.Projekt nr 36 zmianiący uchwałę Nr V.29.2015 Rady Gminy Pszcew w sprawie "Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew.0,01%.155
.Projekt nr 34 zmieniający uchwałę Nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszcew w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, lesnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentó0,01%.148
.Przedszkole Samorządowe0,00%.123
.Projekt uchwały Nr 33 zmieniający uchwałę Nr V.21.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentó0,01%.147
.Projekt Nr 35 w sprawie opłaty targowej0,01%.153
.Ff0,00%.1
.Informacja KPP Międzyrzecz0,01%.175
.Informacja KPP w Międzyrzeczu za 2014 rok0,00%.134
.Informacja KPP Międzyrzecz0,01%.169
.Projekt Nr 37 w sprawie uznania za użytek ekologiczny0,01%.160
.Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Pszczew-0,02%.670
.Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Pszczew-0,02%.665
.Zarządzenie Nr 0050.14.2015 Wójta Gminy Pszczew z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.154
.Informacja PKW dotyczaca głosowania korespondencyjnego.0,00%.104
.Informacja PKW o dopisaniu do spisu wyborców0,00%.109
.Informacja Wójta Gminy Pszczew0,00%.124
.Informacja o zatrudnieniu gospodarza Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pszczewie0,01%.336
.Uchwała Nr VI.34.2015 w sprawie opłaty targowej0,00%.132
.Uchwała Nr VI.33.2015 zmieniająca uchwałę Nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia i0,00%.115
.UCHWAŁA Nr VI.36.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.129
.Uchwała nr VI.35.2015 zmieniająca uchwałę Nr V.29.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew&0,00%.124
.Uchwała Nr VI.32.2015 zmieniająca uchwałę Nr V.21.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentó0,01%.142
.ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI0,02%.445
.Inf. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Stołuniu.0,00%.16
.Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składach osobowych komisji0,00%.115
.Informacja o rozpoczęciu prac przez OKW w Gminie Pszczew0,00%.93
.RG.0003.12.2015 z dnia 27.04.2015r. radnej Pani Krystyny Hałuszczak0,00%.78
.Interp_Rg0003_13_2015 radnego Romualda Tankieluna0,00%.78
.Rg.0003.14.2015 radnego Józefa Piorowskiego z dnia 24.04.2015r.0,00%.81
.Interpelacja RG.0003.14.2015 radnego Józefa Piotrowskiego z dni9a 24.04.20150,00%.37
.RG.0003.15.2015 radnego Józefa Piotrowskiego z dnia 24.04.2015r.0,00%.26
.RG.0003.15.2015r. radnego Józefa Piotrowskiego z dnia 24.04.2015r.0,00%.80
.Odpowiedź na interp. RG.0003.15.2015r. radnego J. Piotrowskiego0,00%.106
.Zarządzenie Nr 0050.17.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 - 2023.0,00%.103
.Zarządzenie Nr 0050.19.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.99
.RG.0003.16.2015 Klubu Radnych "Twój Samorząd" z dnia 24.04.2015r.0,00%.108
.Zarządzenie Nr 0050.16.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.85
.Zarządzenie Nr 0050.13.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.93
.Uchylone - Zarządzenie Nr 0050.12.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.91
.Sprawozdanie ZUK za 2014 rok0,01%.149
.Obwieszczenie PKW o wynikach wyborów w dniu 10.05.2015r.0,00%.95
.Informacja warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.0,00%.101
.Uchylone - Zarządzenie Nr 0050.12.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.90
.Uchylone - Zarządzenie Nr 0050.12.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.89
.Uchylone - Zarządzenie Nr 0050.12.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.88
.Uchylone - Zarządzenie Nr 0050.12.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.88
.Uchylone - Zarządzenie Nr 0050.12.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.88
.Projekt uchwały Nr 40 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.0,01%.150
.Projekt uchwały Nr 39 w sprawie diet i zwrotu kosztów podrózy służbowych dla sołtysów.0,01%.145
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.2.2015 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2015r. do 30.00,02%.531
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.2.2015 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2015r. do 30.00,01%.186
.Ogłoszenie o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Pszczew na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pszczew w roku 20150,01%.168
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.3.2015 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Silna, gmina Pszczew0,01%.208
. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/4 o pow. 0,1189 ha (Bp), dla której prowadzona jest Księga Wi0,01%.241
.Oświadczenia majątkowe za 2014 rok0,02%.593
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.2.2015 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2015r.0,01%.150
.Modyfikacja treści SIWZ do przetargu nieograniczonego ZP.271.3.2015 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Silna0,01%.154
.Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu0,01%.230
.UCHWAŁA Nr VII.38.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.117
.UCHWAŁA NR VII. 39.2015 zmieniająca uchwałę nr XXVII/163/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pszczew do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą &#0,00%.134
.UCHWAŁA Nr VII.37.2015 w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów0,00%.125
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP.271.3.2015 "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Silna"0,00%.126
.Zarządzenie Nr 0050.21.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.87
.Zarządzenie Nr 0050.22.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.81
.Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ZP.271.4.2015 Opracowanie projektu zamiennego budowlano-wykonawczego i zmiana pozwolenia na budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Pszczewie0,01%.234
.UCHWAŁA Nr VIII. 42.2015 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2015-2017 w Gminie Pszczew”0,01%.234
.UCHWAŁA Nr VIII.44.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.90
.UCHWAŁA Nr VIII.40.2015 w sprawie przewozu osób starszych i osób będących w trudnej sytuacji życiowej0,00%.99
.UCHWAŁA Nr VIII.45.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 –20230,00%.93
.UCHWAŁA NR VIII. 47.2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pszczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2014 rok.0,00%.95
.UCHWAŁA NR VIII.43.2015 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Obry”0,00%.94
.Uchwała Nr VIII.41.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania0,00%.86
.UCHWAŁA Nr VIII.46.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2014 rok.0,00%.89
.UCHWAŁ Nr XXIII/130/08 w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Pszczew, spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej.0,00%.17
.UCHWAŁ Nr XXIII/130/08 w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Pszczew, spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej.0,00%.16
.UCHWAŁ Nr XXIII/130/08 w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Pszczew, spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej.0,00%.16
.UCHWAŁ Nr XXIII/130/08 w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Pszczew, spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej.0,00%.16
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.8.2014 Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie0,00%.129
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.8.2014 Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie0,00%.128
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.8.2014 Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie0,00%.128
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.8.2014 Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie0,00%.128
.Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.5.2015 Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym im Pszczółki Mai w Pszczewie0,00%.120
.Regulamin Organizacyjny0,01%.403
.Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.0,00%.76
.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.0,00%.76
.Informacje dla wyborców0,00%.80
.POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum0,00%.51
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniocznym na usługi ZP.271.4.2015 Opracowanie projektu zamiennego budowlano-wykonawczego i zmiana pozwolenia na budowę Hali Sportowe przy Szkole Podst0,00%.137
.Modyfikacja treści SIWZ z przetargu nieograniocznym Zp.271.4.2015Opracowanie projektu zamiennego budowlano-wykonawczego i zmiana pozwolenia na budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Pszczewie0,00%.117
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 3.07.2015 w przetargu nieograniocznym na usługi ZP.271.4.2015 Opracowanie projektu zamiennego budowlano-wykonawczego i zmiana pozwolenia na budowę Hali Sportowe0,00%.129
.Zarządzenie Nr 0050.25.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 - 2023.0,00%.88
.Zarządzenie Nr 0050.24.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.95
.WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ0,00%.70
.WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU0,00%.64
.Zarzadzenie_umieszczanie plakatów0,00%.56
.Odp. na interp. Nr RG.0003.10.20150,00%.62
.Odp.Rg.0003.14.20150,00%.66
.Interpelacja Rg.0003.17.2015 K.Kaczmarek0,01%.145
.RG.0003.17.2015 radnego Krzysztofa Kaczmarka0,00%.86
.Odp.RG.0003.18.2015 pkt 2 Klub" Twój Samorząd"0,00%.115
.Odp.RG.0003.18.2015. pkt.1 Klub Twój Samorząd0,00%.110
.RG.0003.21.2015 radnego Zbigniewa Gajewskiego0,00%.117
.RG.0003.19.2015 radnej Krystyny Hałuszczak0,00%.84
.RG.0003.18.2015 Klubu Twój Samorząd0,00%.77
.Odp.RG.0003.19.2015 radnej Krystyny Hałuszczak0,01%.157
.Odp. RG.0003.19.2015 radnej Krystyny Hałuszczak0,00%.105
.Odp.RG.0003.18 pkt 3 Klub "Twój Samorząd"0,00%.115
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2015-2017 w Gminie Pszczew&#0,01%.152
.RG.0003.20.2015 radnego Zbigniewa Gajewskiego0,00%.94
.Odp. RG.0003.17.2015 radnego Krzysztofa Kaczmarka0,00%.78
.Odp.RG.0003.16.2015 Klubu Twój Samorząd0,00%.75
.Odp. Rg.0003_13.20150,00%.66
.Odp.inter_RG.0003.11.20150,00%.69
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZP.271.5.2015 Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym im Pszczółki Mai w Pszczewie0,01%.145
.Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego ZP.271.4.2015 Opracowanie projektu zamiennego budowlano-wykonawczego i zmiana pozwolenia na budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Pszcze0,01%.155
.Obwieszczenie Starosty Międzyrzeckiego0,01%.182
.Protokół Nr III0,00%.111
.Protokół mNr IV z dnia0,00%.109
.Protokół Nr V z dnia 05 marca 2015r.0,00%.133
.Obwieszczenie Wójta o granicach obwodów głosowania i ich siedzibach0,00%.102
.Protokół Nr V z dnia 05 marca 2015 r.0,00%.52
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.6.2015Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew wraz z opracowaniem miejscowych planów zagospodarow0,01%.204
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.7.2015 Opracowanie projektu zamiennego budowlano-wykonawczego i zmiana pozwolenia na budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Pszczewie0,01%.249
.Projekt Uchwały Nr 48 o uznaniu lasów za ochronne0,00%.121
.Zarządzenie Nr 0050.29.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum0,00%.87
.Projekt Uchwały Nr 49 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-20230,00%.114
.Ogłoszenie o wyborze w otwartym konkusie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2015-2017 w Gminie P0,00%.135
.Informacja o Składach Obwodowych Komisji ds. referendum0,00%.59
.Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego ZP.271.6.2015 Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew wraz z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania p0,00%.132
.Informacja o Składach Obwodowych Komisji ds. referendum0,00%.14
.IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Silna, oznaczonej nr działki 189/4 o pow. 0,1189 ha (Bp)0,01%.203
.Informacja dla Członków Obwodowych Komisji ds. Referendum0,00%.62
.Wytyczne dla Obowdowych Komisji ds. Referendum0,00%.63
.Informacje Obwodowych Komisji ds. Referendum0,00%.62
.INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,00%.53
.Zarządzenie Nr 0050.31.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.83
.Informacja dotycząca prac nad uchwałą budżetową 20160,01%.343
.Zarządzenie Nr 0050.30.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.78
.Zarządzenie Nr 0050.27.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.82
.Zarządzenie Nr 0050.28.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.79
.Ogłoszeni o dialogu technicznym przed wszczęciem postępowania dla zadania Przebudowa i remont dróg gminnych nr 004422F i 004424F wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w Pszczewie0,01%.167
.UCHWAŁA Nr IX.50.2015 w sprawie przyjęcia przez gminę dotacji.0,00%.74
.UCHWAŁA IX.51.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego0,00%.80
.DEKLARACJA Nr IX.1.15 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu karetki-ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego0,00%.79
.DEKLARACJA Nr IX.2.2015 w sprawie dotacji dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Silna i budowy chodników w miejscowości Szarcz w ramach Narodowego Programu Przebudow0,00%.78
.UCHWAŁA NR IX.49.2015 w sprawie: przyjęcia apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej0,00%.75
.UCHWAŁA NR IX.48.2015 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-20230,00%.90
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.32.2015 z dn. 10.09.2015r.0,00%.104
.Kalendarz wyborczy0,00%.7
.Obwieszczenie PKW0,00%.93
.Informacja dla wyborców0,00%.3
.Informacja dla wyborców0,00%.3
.Obwieszczenie OKW0,00%.110
.Warunki głosowania0,00%.117
.Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej0,01%.299
.Kalendarz wyborczy0,00%.119
.Informacja dla wyborców niepełnosprawnych0,00%.120
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.7.2015 Opracowanie projektu zamiennego budowlano-wykonawczego i zmiana pozwolenia na budowę Hali Sportowej przy Szkole0,00%.137
.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.6.2015Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew wraz z opracowaniem miejs0,00%.132
.Informacje dla przedsiębiorców0,00%.58
.Informacje dla przedsiębiorców0,00%.56
.Informacje dla przedsiębiorców0,00%.55
.Informacje dla przedsiębiorców0,00%.55
.Informacje dla przedsiębiorców0,00%.55
.Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze0,00%.79
.Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym0,00%.70
.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej0,00%.53
.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju,w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 25 paźdz0,00%.94
.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.0,00%.84
.Obwieszcze Wojewody Lubuskiego nr IB-V.7821.1.2015.DWie o uchyleniu decyzji ws realizacji inwestycji drogowej0,00%.108
.ZARZĄDZENIE Nr 0050. 35.20150,00%.79
.ZARZĄDZENIE Nr 0050. 35.2015 wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do sprzedaży oraz dzierżawy.0,00%.92
.UCHWAŁA Nr X.56.2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego0,00%.48
.UCHWAŁA Nr X.54.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.52
.UCHWAŁA X.55.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 –2023.0,00%.50
.UCHWAŁA NR X.53.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania0,00%.46
.UCHWAŁA Nr X.52.2015 w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.0,00%.47
.UCHWAŁA NR X.57.2015 w sprawie uznania lasów za ochronne0,00%.47
.OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSZCZEW z dnia 28 września 2015 roku O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE0,01%.400
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.8.2015 Przebudowa i remont dróg gminnych nr 004422F i 004424F wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w Pszczewie - etap I0,01%.224
.Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem Programu współpracy Gminy Pszczew z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok0,01%.218
.UCHWAŁA Nr XI.58.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.70
.UCHWAŁA XI.59.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 –2025.0,00%.58
.Zarządzenie Nr 0050.39.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.0,00%.60
.Zarządzenie Nr 0050.39.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.0,00%.90
.Informacja OKW z dnia 6.10.2015r.0,00%.76
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 9.10.2015r. do przetargu nieograniczonego ZP.271.8.2015 "0,00%.133
.Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ do przetargu nieograniczonego ZP.271.8.2015 Przebudowa i remont dróg gminnych nr 004422F i 004424F wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w Pszczewie – etap0,00%.112
.Z0,00%.91
.Decyzje Środowiskowe0,00%.51
.Plakaty techniki głosowania0,00%.76
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.8.2015 Przebudowa i remont dróg gminnych nr 004422F i 004424F wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w Pszczewie - eta0,00%.130
.Zarządzenie Wójta Nr 0050.33.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypo0,00%.60
.Informacja Wójta o listach spisów wyborczych0,00%.67
.Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych0,00%.79
.INFORMACJA o pracy OKW0,00%.71
.UCHWAŁA NR XII. 63.2015 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Obry”0,00%.49
.Uchwała Nr XII.64.2015 w sprawie zaliczenia ulic w Pszczewie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu0,00%.51
.Uchwała Nr XII.65.2015 zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.0,00%.55
.OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania - budowa dróg gminnych o nr 004403F oraz 004401F na terenie działek o nr ewid. 15, 27, 30/8, 301 gmina Pszczew0,00%.47
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - budowa dróg gminnych o nr 004403F oraz 004401F na odcinku Stoki – Nowe Gorzycko gmina Pszczew0,00%.63
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Budowa dróg gminnych, ciągów pieszych i stanowisk postojowych na terenie Zamielna w miejscowości Pszczew, gmina Pszczew0,00%.56
.Zarządzenie Nr 0050.34.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.42
.Zarządzenie Nr 0050.37.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.38
.Zarządzenie Nr 0050.40.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.58
.Zarządzenie Nr 0050.38.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.41
.Interpelacja Klubu "Twój Samorząd" Nr RG.0003.23.2015 zgłoszona na XII sesji 22.10.2015r.0,00%.67
.Interpelacja Klubu "Twój Samorząd" Nr RG.0003.23.2015 zgłoszona na XII sesji 22.10.20150,00%.71
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczewie0,01%.347
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębach Pszczew, Borowy Młyn, Nowe Gorzycko, Stoki, Silna, Janowo, Policko, Rańsko0,00%.97
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew” w obrębach Janowo, Policko, Stołuń, Szarcz, Rańsko.0,00%.92
.UCHWAŁA Nr XII.60.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.43
.UCHWAŁA XII.62.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego0,00%.49
.Zarządzenie Nr 0050.44.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.46
.Zarządzenie Nr 0050.42.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.50
.OBWIESZCZENIE - Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dróg gminnych, ciągów pieszych i stanowisk p0,00%.58
.Wójt Gminy Pszczew o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Pszczew na Osiedlu Zamielno.0,01%.178
.Zarządzenie Nr 0050.43.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.53
.UCHWAŁA XII.61.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 –20250,00%.40
.Protokół nr VI.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku0,00%.65
.Protokół nr VII.2015 z dnia 21 maja 2015 r.0,00%.57
.Protokół Nr VIII.2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku0,00%.62
.Protokół z przebiegu X sesji Rady Gminy Pszczew w dniu 10 września 2015 rok.0,00%.72
.Protokół Nr IX.2015 w dniu 27 sierpnia 2015.0,00%.70
.Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew w 2015 roku0,00%.120
.UCHWAŁA NR XIII.73.2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziora Gołyńskie”0,00%.1
.Uchwała Nr XIII.74.2015 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Pszczew na lata 2016-20230,00%.25
.UCHWAŁA NR XIII.69.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20160,00%.29
.UCHWAŁA NR XIII.73.2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziora Gołyńskie”0,00%.26
.Uchwała Nr XIII.72.2015 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew.0,00%.63
.Uchwała Nr XIII.71.2015 w sprawie opłaty targowej0,00%.24
.Uchwała Nr XIII.68.2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.0,00%.49
.ZARZĄDZENIE Nr 0050.41.2015 w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Pszczew, a osobą fizyczną.0,00%.32
.UCHWAŁA Nr XII. 66.2015 w sprawie skargi na Uchwałę Nr XI/237/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23.09.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew w obrębach: Pszczew, Ś0,00%.34
.UCHWAŁA NR XIII.70.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,00%.41
.Uchwała Nr XIII.67.2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.0,00%.112
.Uchwała Nr XIII.79.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.64.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zaliczenia ulic w Pszczewie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich prz0,00%.29
.Uchwała Nr XIII.75.2015 w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty adiacenckiej spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.0,00%.46
.Uchwała Nr XIII.76.2015 zmieniająca uchwałę Nr X/53/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pszczew.0,00%.39
.OBWIESZCZENIE - w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dróg gminnych o nr 004403F oraz 004401F na odcinku Stoki &0,00%.36
.OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji „Budowie dróg gminnych, ciągów pieszych0,00%.51
.UCHWAŁA Nr XIII.77.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.33
.UCHWAŁA Nr XIII.78.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 –2025.0,00%.34
.OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - Budowa dróg gminnych o nr 004403F oraz 004401F na odcinku Stoki – Nowe Gorzycko gmina Pszczew0,00%.45
.Ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na stanowisko głównego księgowego w OPS w Pszczewie.0,01%.262
.Ogłoszenie Wójta o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie0,01%.210
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.9.2015 Przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych Gminy Pszczew na podstawie biletów miesięcznych z wykorzystaniem powierzonych środków0,00%.74
.Uchwała Nr XXVI/205/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.0,00%.7
.Uchwała Nr XXVI/205/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.0,00%.5
.Uchwała Nr XXVI/205/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.0,00%.4
.Uchwała Nr XXVI/205/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.0,00%.4
.Uchwała Nr XXVI/205/05 RG Pszczew z dnia 28.04.05r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.0,00%.4
.Zarządzenie Nr 0050.51.2015 z dnia 15 grudnia 2015r.0,00%.44
.Interpelacja radnych Klubu "Twój Samorząd" RG.0003.240,00%.38
.Wniosek Klubu "Twój Samorzad" RG.0003.25.20150,00%.31
.Wniosek Klubu "Twój Samorzad" RG.0003.26.20150,00%.32
.Wniosek radnego Pana Piotra Adamskiego RG.0003.27.20150,00%.39
.Wniosek radnego Pana Piotra Adamskiego RG.0003.28.20150,00%.114
.Wniosek radnego Pana Piotra Adamskiego RG.0003.29.20150,00%.49
.Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o zbiorowym transporcie publicznym0,00%.63
.Wniosek radnego Pana Piotra Adamskiego RG.0003.28.20150,00%.38
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.9.2015 Przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych Gminy Pszczew na podstawie biletów miesięcznych z0,00%.60
.Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne naboru na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie0,01%.200
.Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika OPS w Pszczewie0,01%.197
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy (ZUK) GKM.271.3.2015 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie 0,00%.54
.UCHWAŁA Nr XIV.80.2015 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/87/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pszczew na lata 2008 – 2015R0,00%.12
.UCHWAŁA Nr XIV.82.2015 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego na rzecz samorządowego zakładu budżetowego.0,00%.9
.UCHWAŁA Nr XIV.84.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Stoki.0,00%.14
.UCHWAŁA XIV.83.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew”, w obrębie Stoki.0,00%.8
.UCHWAŁA NR XV.88.2015 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pszczew na 2016 rok0,00%.28
.UCHWAŁA Nr XV.89.2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Pszczew na 2016 rok.0,00%.29
.UCHWAŁA Nr XV.90.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok0,00%.15
.UCHWAŁA Nr XV.87.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2016 –2025.0,00%.26
.UCHWAŁA XV.91.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 –2025.0,00%.13
.UCHWAŁA NR XV.93.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.0,00%.16
.Uchwała Nr XV.86.2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2016 rok0,00%.37
.Zarządzenie Nr 0050.45.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.17
.Zarządzenie Nr 0050.48.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.19
.Zarządzenie Nr 0050.52.2015 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.0,00%.20
.UCHWAŁA NR XIV.85.2015 W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie0,00%.18
.Informacja Kierownika OPS w Pszczewie o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w OPS w Pszczewie0,01%.155
.UCHWAŁA NR XIV.81.2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Szarcz dla wyboru sołtysa.0,00%.8
.UCHWAŁA Nr XV.92.2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz planu finansowego tych wydatków.0,00%.11
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w 2016 roku0,00%.52
.Ogłoszenie Kierownika OPS w Pszczewie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego w OPS w Pszczewie0,00%.108
.Informacja Dyrektora ZUK o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym GKM.271.3.2015 na Sukcesywne dostawy oleju napędowego do mgazynu paliw Zakłądu Usług Komunalnych w Pszczewie"0,00%.34
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 144290