.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Jednostki Organizacyjne:
Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie
ul. Kasztanowa 14, 66 - 330 Pszczew,
tel. biuro: (0 95) 749 10 88
tel. wodociągi: (0 95) 749 23 31
tel. oczyszczalnia ścieków: (0 95) 749 23 32
Dyrektor: Jan Łukaszyk
Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek w godz. 730 – 1530


Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wyspisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności:

a) zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
b) zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) wywozu nieczystości płynnych,
d) wywozu nieczystości stałych
e) utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych,

2) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

3) dróg, ulic, mostów i placów, w szczególności bieżącego utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników i placów, a w tym zimowego utrzymania dróg,

4) zieleni gminnej i zadrzewień,

5) targowisk i hal targowych,

6) utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie w ramach sprawowanego zarządu komunalnymi zasobami lokalowymi administruje 113 lokalami mieszkalnymi oraz 18 lokalami socjalnymi. Zakład zarządza również 18 wspólnotami mieszkaniowymi i 38 lokalami użytkowymi.

 
informacje udostępnił:Maria Wojtucka
data udostępnienia: 2011-03-29 14:42:03
ostatnia modyfikacja: Maria Wojtucka 2011-03-29 14:42:03 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 144290