.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamówienia Publiczne aktualne:

Informacja Dyrektora ZUK o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym GKM.271.3.2015 na Sukcesywne dostawy oleju napędowego do mgazynu paliw Zakłądu Usług Komunalnych w Pszczewie\"15 Stycznia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy (ZUK) GKM.271.3.2015 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do magazynu paliw Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie 31 Grudnia 2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.9.2015 Przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych Gminy Pszczew na podstawie biletów miesięcznych z21 Grudnia 2015

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o zbiorowym transporcie publicznym 17 Grudnia 2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.9.2015 Przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych Gminy Pszczew na podstawie biletów miesięcznych z wykorzystaniem powierzonych środków11 Grudnia 2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ZP.271.8.2015 Przebudowa i remont dróg gminnych nr 004422F i 004424F wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w Pszczewie - eta15 Października 2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 9.10.2015r. do przetargu nieograniczonego ZP.271.8.2015 Przebudowa i remont dróg gminnych nr 004422F i 004424F wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w Pszczewie9 Października 2015

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ do przetargu nieograniczonego ZP.271.8.2015 Przebudowa i remont dróg gminnych nr 004422F i 004424F wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w Pszczewie – etap9 Października 2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP.271.8.2015 Przebudowa i remont dróg gminnych nr 004422F i 004424F wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w Pszczewie - etap I28 Września 2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ZP.271.6.2015Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew wraz z opracowaniem miejs17 Września 2015

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 144290