.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Konsultacje ws. pożytku publicznego:
Wyniki kosultacji w sprawie projektu uchwały Programu współpracy Gminy Pszczew w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po

Wyniki konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczew w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Konsultacje odbyły się w dniach od 14 do 31 grudnia 2010 roku zgodnie z z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą nr XLII/245/10 Rady Gminy Pszczew z dnia  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do Urzędu Gminy Pszczew nie wpłynął żadem formularz uwag.

 
informacje udostępnił:Krystian Grabowski
data udostępnienia: 2011-01-14 15:21:57
ostatnia modyfikacja: Krystian Grabowski 2011-01-14 15:21:57 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 144290