.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Karty Usług:
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
poka wszystkie dokumenty

PODATKI I OPŁATY LOKALNE


ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO/KOREKTA ZŁOŻONEJ DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO /KOREKTA ZŁOŻONEJ  INFORMACJI NA PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO /KOREKTA ZŁOŻONEJ  INFORMACJI NA PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO /KOREKTA ZŁOŻONEJ INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO /KOREKTA ZŁOŻONEJ DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO /KOREKTA ZŁOŻONEJ  DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO /KOREKTA ZŁOŻONEJ  DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

UZYSKANIE ULG W SPŁACIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY I UMORZENIA – OSOBY FIZYCZNE

UZYSKANIE ULG W SPŁACIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY I UMORZENIA – OSOBY PRAWNE

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UŻYTKACH ROLNYCH / O DOCHODACH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

OPŁATA MIEJSCOWA

OPŁATA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
informacje udostępnił:Maria Wojtucka
data udostępnienia: 2011-09-27 10:02:38
ostatnia modyfikacja: Maria Wojtucka 2014-10-21 10:47:08 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 dt-1_2014
 dt-1a
 Wn_zaswiadczenia
 Wn_Ulgi
 KS1401
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 144290