.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawa miejskie:
Informacje

Szanowni mieszkańcy Pszczewa!

 

            Miejscowość Pszczew liczy sobie ponad 700 lat. Już w XIII wieku biskupi poznańscy obrali to miejsce na swoją letnią rezydencję, a w 1288 roku biskup Jan Gerbicz nadał naszej miejscowości prawa miejskie. Przez kolejne 658 lat Pszczew był miastem i jako miasto przetrwał okres zaborów, I i II wojnę światową. W granice Polski powrócił dopiero w 1945 roku, również jako miasto. Dopiero w 1946 roku komunistyczne władze powiatowe na fali ogólnopolskiego hasła walki z drobnomieszczaństwem odebrały miejscowości prawa miejskie bez konsultacji z mieszkańcami. Była to decyzja krzywdząca, zarówno dla ówczesnych pszczewian, jak i dla nas, dzisiejszych mieszkańców. Możemy jedynie podejrzewać, na jakim etapie rozwoju byłoby dziś miasto Pszczew, gdyby nie wydarzenia roku 1946. Od tamtego czasu minęło 61 lat, zmienił się ustrój, odzyskaliśmy jako kraj suwerenność i niepodległość. Dziś prawo daje nam możliwość naprawienia krzywd historii, a ludzie dojrzeli do podejmowania takich decyzji.

            W 2005 roku Towarzystwo Przyjaciół Pszczewa wystąpiło do Rady Gminy Pszczew z wnioskiem o podjęcie działań w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowości Pszczew. Rada Gminy podjęła uchwałę o przeprowadzeniu gminnych konsultacji społecznych w tej sprawie. Odbyło się 11 spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw, na których przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Towarzystwa Przyjaciół Pszczewa wyjaśniali procedurę ubiegania się o przywrócenie praw miejskich, wyjaśniali rodzące się wątpliwości, obalali mity,  które krążyły wśród mieszkańców oraz przeprowadzili głosowanie. Zebrani wyrazili pozytywną opinię na temat proponowanej zmiany administracyjnej. Mimo że dotychczasowe konsultacje społeczne zakończyły się wynikiem pozytywnym, Rada Gminy dodatkowo podjęła decyzję o przeprowadzeniu wśród mieszkańców Pszczewa anonimowej ankiety na temat przywrócenia  praw miejskich.

Zmiana statusu Pszczewa jest dla nas szansą na szybszy i kompleksowy rozwój. Już dziś możemy wskazać korzyści związane z nadaniem miejscowości praw miejskich. Są to m.in.:

§   §   Promocja i związany z nią rozwój turystyki

§   §   Jako miasto Pszczew będzie bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów

§   §   Umocnienie pozycji gminy Pszczew w administracji publicznej

§   §   Możliwość poprawy bezpieczeństwa publicznego - stworzenie posterunku policji

§   §   Możliwość utworzenia szkoły ponadgimnazjalne

Ponad 90% mieszkańców Pszczewa utrzymuje się ze źródeł innych niż rolnictwo, co dobitnie świadczy o miejskim charakterze miejscowości.

Oczywistym jest, że najważniejsze i najbardziej odczuwalne zmiany widoczne będą w perspektywie lat. Ale przecież wszystko, co robimy dziś, robimy dla przyszłych pokoleń.

 Wielu z nas z pewnością nurtują wątpliwości związane ze zmianą statusu miejscowości Pszczew. Poniżej wyjaśniamy Państwu te, które pojawiają się najczęściej.

 

PODATKI

Podatki ustala Rada Gminy - nie jest to zależne od statusu miejscowości

WYNAGRODZENIE WÓJTA I URZĘDNIKÓW,

LICZBA URZĘDNIKÓW

Nie wzrosną - wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy, a wynagrodzenia urzędników określają przepisy prawa.

Nie zmieni się również liczba urzędników.

DODATEK WIEJSKI DLA NAUCZYCIELI

Dodatek ten otrzymują nauczyciele pracujący na wsiach i w miastach do 5 tys. mieszkańców (Pszczew ma 1,8 tys.)

GOSPODARSTWA

ROLNE

PROWADZĄCE

AGROTURYSTYKĘ W PSZCZEWIE

Osoby, które wynajmują do 5 pokoi w miejscowości Pszczew po zmianie statusu na miejski nie będą zwolnione z podatku od tych dochodów - zwolnienie przysługuje jedynie na terenach wiejskich

STYPENDIA UE

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymują stypendia, jeśli mieszkają na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców

ŚRODKI UE

Gminy miejsko-wiejskie mogą ubiegać się o fundusze UE na tych samych zasadach, co gminy wiejskie (również miasta do 5 tys. mieszkańców)

ROLNICY  - ONW

Tereny rolnicze otrzymujące dopłaty zostaną poza granicami administracyjnymi miasta

 W związku z inicjatywą przywrócenia praw miejskich miejscowości Pszczew prosimy Państwa o wypełnienie ankiety. Opinia Państwa będzie bardzo istotna przy podjęciu właściwej decyzji. W marcu w Urzędzie Gminy w Pszczewie wystawione zostaną dwie urny, do których można będzie wrzucać kupony promocyjne i ankiety.

                                                 

 
informacje udostępnił:Krystian Grabowski
data udostępnienia: 2007-03-21 09:29:04
ostatnia modyfikacja: Krystian Grabowski 2007-03-21 09:31:56 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 144290