.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew

 

            Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Pszczew informuje, że Gmina Pszczew przystąpiła do opracowania projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew na lata 2010-2032”, opisującego tematykę azbestu i wyrobów z niego wykonanych, zasad postępowania z tymi wyrobami oraz sposobu ich usunięcia z terenu gminy.

            Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

            Wszelkie wnioski i uwagi oraz propozycje odnośnie tworzonego programu należy składać pisemnie lub ustnie do protokołu w pokoju nr 7.

            Termin składania uwag i wniosków upływa 10 grudnia 2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pszczew.

 

 

 

                                                           WÓJT GMINY PSZCZEW

                                                           /-/  Waldemar Górczyński

 
informacje udostępnił:Krystian Grabowski
data udostępnienia: 2010-11-18 13:09:57
ostatnia modyfikacja: Krystian Grabowski 2010-11-18 13:09:57 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 144290