.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Inwestycje ZPORR:
Budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Pszczewie

                                                       

 

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
DRÓG LOKALNYCH W PSZCZEWIE

 

Gmina Pszczew realizuje projekt „Budowy zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Pszczewie (ul. Rynek, Jadwigi, Osiedle Powstańców Wlkp., ciągi piesze i pieszo-jezdne) współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Priorytet 3 – Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 Obszary Wiejskie.

Przedmiotowy projekt obejmuje: 
-        modernizację ulic Rynek i Jadwigi, w tym: zmodernizowanie nawierzchni ulic (300 mb), wykonanie chodników (300 mb)  oraz ułożenie kanalizacji deszczowej o długości 280 mb
-         wykonanie sięgaczy (450 mb) oraz chodników (550 mb) na Osiedlu Powstańców Wkp.
-         wykonanie ciągów pieszych i pieszo – jezdnych o długości 571,5 mb w centrum Pszczewa, w obrębie ulic Kościelna, Sikorskiego, Rynek, Jadwigi, Poznańska, Różana oraz Kasztanowa

Zgodnie z umową z Wojewodą Lubuskim nr Z/2.08/III/3.1/290/04/U/36/06 i aneksem do umowy, Gmina Pszczew otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.186.533,76 zł, z czego 1.049.987,97 zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące 75% kosztów kwalifikowanych oraz 136.545,79 zł z budżetu państwa stanowiących 10% wydatków kwalifikowanych.

Realizacja przedmiotowego projektu ma strategiczne znaczenie dla gminy, ponieważ przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej Pszczewa, poprawiając bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz zwiększając dostępność do obiektów użyteczności publicznej i lokalnych przedsiębiorców.


tablica informacyjna przy ul. Jadwigi

 


ciąg pieszo-jezdny przy ul. Sikorskiego


ulica Jadwigi


ulica Jadwigi i Rynek


ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Kościelną a ul. Sikorskiego

 
informacje udostępnił:Krystian Grabowski
data udostępnienia: 2007-03-02 10:53:09
ostatnia modyfikacja: Krystian Grabowski 2007-03-02 11:26:52 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 144290