.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje:
OGŁOSZENIE o uchwaleniu mpzp dla dla działek nr ewid. gruntu 314, 315 i części działki 310 w obrębie Stołuń, gmina Pszczew
poka wszystkie dokumenty

OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gruntu 314, 315  i części działki 310 w obrębie Stołuń, gmina Pszczew     

 

                                                                              

       Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pszczew uchwały Nr XL/235/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gruntu 314, 315  i części działki 310  w obrębie Stołuń, gmina Pszczew     

 

       Z treścią planu miejscowego, uzasadnieniem do ww. uchwały Rady Gminy Pszczew (w tym z art. 42 pkt 2 ww. ustawy) oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy,  można się zapoznać:

-        na stronie BIP Urzędu Gminy Pszczew;

-        w siedzibie Urzędu Gminy Pszczew  w Pszczewie,  ul. Rynek 13.

 

 

 

                                                          Wójt Gminy Pszczew

                                                         /-/ Waldemar Górczyński

 

 

W załączeniu:

1/ Podsumowanie informacji o środowisku w/s mpzp

2/ Uchwała nr XL/235/10 w/s uchwalenie mpzp

3/ Załącznik graficzny dot. planu

 
informacje udostępnił:Krystian Grabowski
data udostępnienia: 2010-11-12 11:22:25
ostatnia modyfikacja: Krystian Grabowski 2010-11-12 11:22:25 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zał. 3 mapa
 zał. 1 uchwała XL/235/10
 Zał. 1 Podsumowanie informacji
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 144290