.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miejski:
Organizacja urzędu

Rynek 1,
Parter

Punkt Informacyjny

pokój nr 101, 101A

Wydział Spraw Obywatelskich

pokój nr 102

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 103

Sala Ślubów

I piętro

pokój nr 201

Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz

pokój nr 201

Sekretariat

pokój nr 202

Sala Narad

pokój nr 203

Biuro Rady

pokój nr 204

Biuro Prawne

II piętro

pokój nr od 301
do 302

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

pokój nr 302

Asystent

pokój nr 302

Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym, Zdrowia i Opieki Społecznej

pokój nr 303

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

pokój nr 304

Wydział Planowania Przestrzennego

pokój nr 304

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

pokój nr 305

Wydział Realizacji Inwestycji

Rynek 7
Parter

pokój nr  od 101
do 103

Wydział Finansowo – Budżetowy

pokój nr 104

Skarbnik Gminy

I piętro

pokój nr 202

Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej

pokój nr 203

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

pokój nr 205 – 206

Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa

pokój nr 207

Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Wojska Polskiego 13B
II piętro

pokój nr 11

Biuro Obsługi Funduszu Alimentacyjnego

 

  

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2003-06-27 09:18:18
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-07-13 13:41:59 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172