.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miejski:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Zarządzenie Nr 72/2011

BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 20 lipca 2011 roku

w sprawie ustalenia jednolitego teksu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1 Ustala się jak w załączniku do niniejszego zarządzenia jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu z dnia 1 października 2009r. (Zarządzenie Nr 8/2009 Burmistrza Międzyrzecza – Komisarza Rządowego), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)     Zarządzeniem Nr 19/2010 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 12 marca 2011 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,

2)     Zarządzeniem Nr 103/2010 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 09 grudnia 2010 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,

3)     Zarządzeniem Nr 113/2010 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 30 grudnia 2010 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,

4)     Zarządzeniem Nr 9/2011 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 26 stycznia 2011 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,

5)     Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 10 marca 2011 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,

6)     Zarządzeniem Nr 40/2011 Burmistrza Międzyrzecz z dnia 31 marca 2011 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,

7)     Zarządzeniem Nr 47/2011 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 21 kwietnia 2011 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,

8)     Zarządzeniem Nr 68/2011 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 12 lipca 2011 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,

9)     Zarządzeniem Nr 71/2011 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 19 lipca 2011 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                         Burmistrz Międzyrzecza

                                                                      (-)mgr inż. Tadeusz Dubicki

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia: 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 


Akty zmieniające powyższe zarządzenie:

 

  1. Zarządzenie Nr 38/2012 z dn. 24.04.2012 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego teksu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

  2. Zarządzenie Nr 24/2012 z dn. 19.03.2012 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego teksu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

  3. Zarządzenie Nr 1/2012 z dn. 05.01.2012 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego teksu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

  4. Zarządzenie Nr 94/2011 z dn. 14.09.2011 Burmistrza Międzyrzecza zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2011-07-22 15:11:28
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-04-25 09:17:11 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172