.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Kontrole:
Wewnętrzne

 

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2011 r.

 

1.     „ Prawidłowość organizacji konkursów na stanowiska urzędnicze w 2010 r.”
Jednostka kontrolowana: Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

2.     „Zezwolenia na sprzedaż alkoholu”
Jednostka kontrolowana: Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

3.     „Finansowa i organizacyjna działalność jednostki”
Jednostka kontrolowana: Międzyrzecki Rejon Umocniony, Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

4.     „Wydatki i zgodności z procedurami zadania gminy pn. „Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt w latach 2006-2010”
Jednostka kontrolowana: Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

5.     „Wydatki poniesione na sekcję Uniwersytetu III Wieku przez MOK w roku 2009/2010”
Jednostka kontrolowana: Międzyrzecki Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu

6.     „Racjonalność i gospodarność zakupów w ramach Biura Zarządzania Kryzysowego od grudnia 2010 r. do marca 2011 r.”
Jednostka kontrolowana: Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

 


Audyty wewnętrzne, czynności doradcze i sprawdzające przeprowadzone
w 2011 r.

1.     Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i rozliczania Międzyrzeckiego Ośrodka kultury w Międzyrzeczu.

2.     Gospodarka kasowa: zasady gospodarki kasowej, funkcjonowanie kasy i dokumentowanie operacji kasowych.

3.     Wynagrodzenia pracowników: zgodność zawartych umów o pracę z obowiązującymi przepisami, zgodność wypłat z zawartymi umowami o pracę, terminowość wypłat wynagrodzeń.

4.     Realizacja zadań wynikających z wystąpienia pokontrolnego NIK.

5.     Wystąpienia pokontrolne NIK w Spółkach w których udziały posiada Gmina.

6.     Inwentaryzacja.

7.     Czynności doradcze dotyczące audytów zewnętrznych,  naruszeń dyscypliny finansów publicznych .


Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2010 r.

 

1. „Realizacja zaleceń pokontrolnych. Gospodarka finansowa w 2009 r.”

Jednostka kontrolowana: Międzyrzecki Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu

 

2. „Organizacja przetargów na nieruchomości”

Jednostka kontrolowana: Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

3. „Prawidłowość funkcjonowania gospodarki finansowej”

Jednostka kontrolowana: Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu

 

4. „Udzielanie i rozliczanie przez Gminę dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za 2009 rok/I półrocze 2010”

Jednostka kontrolowana: Wydział Promocji Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

5. „Prawidłowość realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej”

Jednostka kontrolowana: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

6. „Gospodarka finansowa w 2009 r.”

Jednostka kontrolowana: Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

 

 

Audyty wewnętrzne i czynności doradcze przeprowadzone w 2010 r.

 

Tematy zadań audytowych i czynności doradczych

1. Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Gminy

2. Dzierżawa terenów

3. Stypendia sportowe

4. Umowy o naprawę nawierzchni drogowych

5. Wprowadzenie kontroli zarządczej

6. Dotacje

7. Usługi cmentarne

8. Zapytania cenowe

9. Dzierżawa gruntów przez MTBS

 

 


 

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2009 r.

 

1. „Prawidłowość wykonywania zadań ujętych w § 25 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu”.

Jednostka kontrolowana: Wydział Oganizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

2. „Prawidłowość udzielania i rozliczania przez Gminę dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2008”.

Jednostka kontrolowana: Referat Promocji Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

3. „Działalność klubu sportowego w latach 2005-2007”.

Jednostka kontrolowana: Międzyrzecki Klub Sportowy „Orzeł”, ul. Spacerowa 1, Międzyrzecz

 

4. „Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2008 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Realizacja polityki kadrowej”.

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 13B, Międzyrzecz

 

5. Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2008 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Realizacja polityki kadrowej.

Jednostka kontrolowana: Międzyrzecki Ośrodek Kultury, ul. Konstytucji 3 Maja 30, Międzyrzecz

 

6. „Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2008 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Realizacja polityki kadrowej”.

Jednostka kontrolowana: Gminny Zespół Oświaty, ul. Wojska Polskiego 13B, Międzyrzecz

Kontrolą objęto jednostki podległe:

- Przedszkole nr 1,

- Przedszkole nr 2,

- Przedszkole nr 4,

- Przedszkole nr 6,

- Przedszkole w Bukowcu,

- Gimnazjum nr 1,

- Gimnazjum nr 2,

- Szkoła Podstawowa nr 2,

- Szkoła Podstawowa nr 3,

- Szkoła Podstawowa nr 4,

- Szkoła Podstawowa w Kaławie,

- Szkoła Podstawowa w Bukowcu.

 

7. „Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2008 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Realizacja polityki kadrowej”.

Jednostka kontrolowana: Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, os. Kasztelańskie 8A, Międzyrzecz

 

8. „Dzierżawa domków letniskowych, dzierżawa kortów tenisowych”.

Jednostka kontrolowana: Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, os. Kasztelańskie 8A, Międzyrzecz

 

 

Audyty wewnętrzne i czynności doradcze przeprowadzone w 2009 r.

 

1. Temat zadania audytowego:

Ubezpieczenia majątkowe:

a) ocena prawidłowości dokonania wyboru firmy ubezpieczeniowej,

b) ocena prawidłowości wynegocjonowanych warunków umów ubezpieczeniowych.

 

2. Temat zadania audytowego:

Inwentaryzacja:

- tryb przeprowadzenia inwentaryzacji,

- przestrzegania terminowości, jej realizacji oraz rozliczenia,

- audyt procesu inwentaryzacji składników majątkowych,

- rzetelność przeprowadzenia spisu z natury

 

3. Temat zadania audytowego:

Załatwianie skarg i wniosków, terminowość, obsługa ludności.

 

4. Temat zadania audytowego:

Planowanie przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydatki na programy zagospodarowania przestrzennego, dostosowanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego do aktualnych potrzeb miasta.

 

5. Czynności doradcze dotyczące:

- Pism Komendy Policji w Gorzowie Wlkp. Wydział dw. z Korupcją,

- Dzierżaw pomieszczeń i obiektów w MOSiW Międzyrzecz,

- Naruszeń dyscypliny finansowej.

 


 

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2008 r.

 

1. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i rozliczania dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa

Jednostka kontrolowana

Gminny Zespół Oświaty

66-300 Międzyrzecz

ul. Wojska Polskiego 13B

 

2. Prawidłowość wykorzystania urlopów pracowniczych za 2007 rok.

Jednostki kontrolowane:

a) Urząd Miejski ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz,

b) MOSiW os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz,

c) OPS ul. Wojska Polskiego 13B, 66-300 Międzyrzecz,

d) MOK ul. Konstytucji 3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz,

e) GZO ul. Wojska Polskiego 13B, 66-300 Międzyrzecz.

 

3. Prawidłowość udzielania i rozliczania przez Gminę dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miejski Referat Promocji Gospodarczej

 

4. Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych w 2007 roku

Jednostka kontrolowana

Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej

 

5. Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2007 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-300 Międzyrzecz

ul. Wojska Polskiego 13B

 

6. Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2007 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Międzyrzecki Ośrodek Kultury

66-300 Międzyrzecz

ul. Konstytucji 3 Maja 30

 

7. Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2007 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Gminny Zespół Oświaty

66-300 Międzyrzecz

ul. Wojska Polskiego 13B

Kontrolą objęto jednostki podległe:

- Przedszkole nr 1

- Przedszkole nr 2

- Przedszkole nr 4

- Przedszkole nr 6

- Przedszkole w Bukowcu

- Gimnazjum nr 1

- Gimnazjum nr 2

- Szkoła Podstawowa nr 2

- Szkoła Podstawowa nr 3

- Szkoła Podstawowa nr 4

- Szkoła Podstawowa w Kaławie

- Szkoła Podstawowa w Bukowcu

 

8. Kontrola w zakresie „Prawidłowość przebiegu wykonania zadania”.

Jednostki kontrolowane

a) Międzyrzecki Klub Sportowy „ORZEŁ”, ul. Spacerowa 1, 66-300 Międzyrzecz

b) Klub Sportowy AS Pieski, 66-300 Międzyrzecz,

c) Międzyrzecki Klub Siatkarski „MOW ORZEŁ Międzyrzecz AZS AWF”, os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz,

d) Klub Sportowy „FAVOR” Bobowicko,

e) Klub Sportowy „INTRER” Nietoperek,

f) Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Bukowiec.

 

9. Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2007 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

66-300 Międzyrzecz

os. Kasztelańskie 8A

Audyty wewnętrzne i czynności doradcze przeprowadzone w 2008 r.

 

1.       Audyt wewnętrzny

Temat zadania audytowego:

Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i rozliczania jednostek pomocniczych.

 

2.       Audyt wewnętrzny

Temat zadania audytowego:

Nadzór nad gospodarką finansową-ocena wewnętrznych procedur finansowo-księgowych.

 

3.       Audyt wewnętrzny

Temat zadania audytowego:

Udzielanie ulg w spłacie należności niepodatkowych-ocena zgodności z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami.

 

4.       Czynności doradcze

Temat czynności doradczych

Ocena zgodności z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia przetargu nieruchomości.

 

5.       Czynności doradcze

Temat czynności doradczych

Ocena zgodności z obowiązującymi przepisami terminów płatności za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

 

6.       Czynności doradcze

Temat czynności doradczych

Ocena zgodności z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia przetargów inwestycyjnych.

 

7.         Czynności doradcze

Temat czynności doradczych

Ocena zgodności z obowiązującymi przepisami uczestniczenia Radnych w Zarządach klubów sportowych.


Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2007r.

 

1. Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2006 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-300 Międzyrzecz

ul. Wojska Polskiego 13B

 

2. Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2006 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Gminny Zespół Oświaty

66-300 Międzyrzecz

ul. Wojska Polskiego 13B

Kontrolą objęto jednostki podległe:

- Przedszkole nr 1

- Przedszkole nr 2

- Przedszkole nr 4

- Przedszkole nr 6

- Przedszkole w Bukowcu

- Gimnazjum nr 1

- Gimnazjum nr 2

- Szkoła Podstawowa nr 2

- Szkoła Podstawowa nr 3

- Szkoła Podstawowa nr 4

- Szkoła Podstawowa w Kaławie

- Szkoła Podstawowa w Bukowcu

 

3. Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2006 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

66-300 Międzyrzecz

os. Kasztelańskie 8A

 

4. Kontrola problemowa pod względem polityki kadrowej, zarządzania zasobami ludzkimi, wprowadzenia w życie zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz. U. z 9 sierpnia 2006 r. Nr 142 poz.1020).

Jednostka kontrolowana:

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

66-300 Międzyrzecz

os. Kasztelańskie 8A

 

5. Kontrola problemowa pod względem wprowadzenia w życie zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz. U. z 9 sierpnia 2006 r. Nr 142 poz.1020).

Jednostka kontrolowana:

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-300 Międzyrzecz

ul. Wojska Polskiego 13B

 

6. Kontrola problemowa pod względem wprowadzenia w życie zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. ( Dz. U. z 9 sierpnia     2006 r. Nr 142 poz.1020 ).

Jednostka kontrolowana:

Gminny Zespół Oświaty

66-300 Międzyrzecz

ul. Wojska Polskiego 13B

 

7. Audyt wewnętrzny

Temat audytu: Zarządzanie mieniem komunalnym. Ocena legalności i rzetelności procedur postępowania przy gospodarowaniu mieniem komunalnym, przygotowanie i realizacja postępowań przetargowych.

Jednostka audytowana: Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

 

8. Audyt wewnętrzny

Temat audytu: Ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.

Jednostka audytowana: Wydział Finansowo – Budżetowy Urzędu Miejskiego.


Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2006 r.

 

1.       Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2005 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-300 Międzyrzecz

ul. Staszica 2

 

2.       Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2005 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Gminny Zespół Oświaty

66-300 Międzyrzecz

ul. Świerczewskiego 21

Przedszkole nr 1

66-300 Międzyrzecz

ul. Tadeusza Podbielskiego 5

 

3.       Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2005 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Gminny Zespół Oświaty

66-300 Międzyrzecz

ul. Świerczewskiego 21

Szkoła Podstawowa nr 2

66-300 Międzyrzecz

ul. Staszica 9

 

4.       Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2005 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Gminny Zespół Oświaty

66-300 Międzyrzecz

ul. Świerczewskiego 21

Gimnazjum  nr 1

66-300 Międzyrzecz

ul. Staszica 22A

 

5.       Kontrola w zakresie 5 % wydatków budżetowych za 2005 r. pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednostka kontrolowana:

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

66-300 Międzyrzecz

os. Kasztelańskie 8A

 

6.       Kontrola problemowa pod względem prawidłowości i terminowości załatwiania wniosków.

Jednostka kontrolowana:

Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

7.       Audyt wewnętrzny

Temat audytu: Pomoc społeczna. Organizacja, prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w 2005 r.

Jednostka audytowana: Ośrodek Pomocy Społecznej, 66-300 Międzyrzecz, ul. Staszica 2

 

8.       Audyt wewnętrzny

Temat audytu: Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej – Projekt ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyszanowo ”

Jednostka audytowana: Wydział Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2004-04-29 14:43:51
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-02-27 14:02:51 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172