.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Budżet Gminy Międzyrzecz:
Informacje dotyczące budżetu
poka wszystkie dokumenty

 

Informacje dot. budżetu
Gminy Międzyrzecz

Pliki do pobrania
(dokumenty zostały zapisane w formacie *pdf,
lub spakowane do plików formatu *.rar)

Rok 2012

Uchwała budżetowa

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
XV-113-11

Projekt budżetu na 2012:
cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5, cz.6.1, cz.6.2, cz.7.1, cz.8

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032 
cz.1, cz.2

Opinie RIO:
- uchwała 604/11
- uchwała 605/11
- uchwała 14/2012

Wykonanie budżetu gminy

Kwoty zobowiązań dłużnych

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

 

Rok 2011

Uchwała budżetowa

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
IV-24-11

Projekt budżetu na 2011:
...projekt uchwały, zał.1-2, zał.2-5, uzasadnienie (tab.I-1, tab.I-1-1, tab.I-1-2, tab.I-2-cz.1, tab.I-2-cz.2, tab.I-3-cz.1
tab.I-3-cz.2
)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032  ...tutaj

Opinie RIO:
- uchwała 169/2011
- uchwała 35/2011
- uchwała 476/01
- uchwała 520/01

Wykonanie budżetu gminy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2011:
str.1, spis treści, opis, str.96, zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.7, zał.8, zał.9, zał.10, zał.11, sprawozdanie MOK, zał., sprawozdanie MRU, zał.1-2, informacja o stanie mienia komunalnego


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2010 roku:
cz.1
, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5, cz.6
(w celu otwarcia informacji należy zapisać do jednego katalogu
wszystkie zamieszczone powyżej pliki zapisane w formacie *.rar)

Opinie RIO:
- uchwała 455/2011

Kwoty zobowiązań dłużnych

...pobierz dokument

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

...pobierz dokument

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

 ...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

...pobierz dokument 1
...pobierz dokument 2
...pobierz dokument 3

Rok 2010

Uchwała budżetowa

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego LXXVI-273-09, tab.1, tab.2-cz.1, tab.2-cz.2, tab.3-4, wraz z załącznikami: zał.1-5

Opinie RIO:
- uchwała 447/2009
- uchwała 466/09

Projekt budżetu na 2010:
cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5
autopoprawki

Wykonanie budżetu gminy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2010: str.1, spis treści, cz.1, cz.2, str.104, zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.7, zał.8, zał.9, zał.10, zał.11, zał.12, zał.13, zał.14, sprawozdanie MOK, załącznik, informacja o stanie mienia komunalnego 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2010 roku: cz.1,cz.2, cz.3

Opinie RIO:
- uchwała 188/2011
- uchwała 325/2010

Kwoty zobowiązań dłużnych

...pobierz dokument

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

...pobierz dokument

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

...pobierz dokument 1
...pobierz dokument 2

Rok 2009

Uchwała budżetowa

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu XXVII-182-2008 wraz z załącznikami: zał.1, zał.2cz.1, zał.2cz.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.7, zał.8, zał.9, zał.10, zał.11, zał.12

Opinie RIO:
- uchwała 477/08
- uchwała 478/08

Wykonanie budżetu gminy

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzyrzecz za 2009 rok: część 1, część 2, część 3, załączniki: część 1, część 2, część 3

Opinie RIO:
- uchwala 108/2010

Kwoty zobowiązań dłużnych

...pobierz dokument

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

...pobierz dokument

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

...pobierz dokument 1
...pobierz dokument 2

Rok 2008

Uchwała budżetowa

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu XV-117-2007 wraz z załącznikami: zał.1, zał.2 cz.1, zał.2 cz.2, zał.2 cz.3, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.7, zał.8, zał.9, zał.10, zał.11, zał.12
Opinie RIO:
- uchwała 484/07
- uchwała 485/2007

Wykonanie budżetu gminy

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzyrzecz za 2008 rok:opis cz.1, opis cz.2, załączniki: zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.6, zał.7, zał.8, zał.9, zał.10, zał.11, zał.12, spr.MOK, spr.MOK-zał.1, spr.MOK-zał.2

Kwoty zobowiązań dłużnych

...pobierz dokument

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

...pobierz dokument

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

...pobierz dokument

Rok 2007

Uchwała budżetowa

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu III-23-2006 wraz z załącznikami: zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.7, zał.8, zał.9, zał.10, zał.11, zał.12, zał.13
Opinie RIO:
- uchwała 584/06
- uchwała 312/2007
- uchwała 12/2008

Wykonanie budżetu gminy

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzyrzecz za 2007 rok: opis załączniki:zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.7, zał.8, zał.9, zał.10, spr. MOK, spr. MOK zał.1, spr. MOK zał.2

Kwoty zobowiązań dłużnych

...pobierz dokument

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

...pobierz dokument

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

...pobierz dokument

Rok 2006

Uchwała budżetowa

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzecz  XXXIII-307-2005, wraz z załącznikami: zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zal.7, zał.8, zał.9, zał.10, zał.11zał.12, zał.13
Opinie RIO:
- uchwała 568/05
- uchwała 44/2006
- uchwała 397/2006
- uchwała 107/2007

Wykonanie budżetu gminy

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzyrzecz za 2005 rok wraz z załącznikami: sp-1, sp-2, sp-3, sp-4-1, sp-4-2, sp-5, sp-zal-1, sp-zal-2, sp-zal-3, sp-zal-4, sp-zal-5, sp-zal-6, sp-zal-7, sp-zal-8, sp-mok

Kwoty zobowiązań dłużnych

...pobierz dokument

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

...pobierz dokument

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

...pobierz dokument

Rok 2005

Uchwała budżetowa

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu XXIII-218-2004
wraz z załącznikami: 
zał.1
zał.2, zał.3, zał.4, zał.5,
zał.6
, zał.7, zał.8, zał.9, zał.10, zał.11, zał.12, zał.13
Opnie RIO:
- uchwała 607/04
- uchwała 82/2005
- uchwała 226/2006

Wykonanie budżetu gminy

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzyrzecz za 2005 rok wraz z załącznikami: część-1.rar, część-2.rar, część-3.rar
Informacja o wykonaniu budżetu

Kwoty zobowiązań dłużnych

...pobierz dokument

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

...pobierz dokument

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

...pobierz dokument

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

...pobierz dokumnet

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

...pobierz dokument

Rok 2004

Uchwała budżetowa

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu XII-117-2003
wraz z załącznikami: zał.1
zał.2,
 zał.3zał.4zał.5zał.6zał.7,
zał.8, ał.9zał.10zał.11zał.12.

Wykonanie budżetu gminy

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzyrzecz za 2004 rok: część-1.rar, część-2.rar
załączniki: zał.1
, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.7

Rok 2003

Uchwała budżetowa

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu III/25/2002
wraz z załącznikami: zał.1, zał.2
, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.7, zał.8, zał.9, zał.10, zał.11 

Wykonanie budżetu gminy

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzyrzecz za 2003 rok
załączniki: zał.1, zał.2
, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6

 

 

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2006-05-12 13:13:22
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-07-04 11:29:37 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 WFB-bud-2010-I-pol-uchwala-nr-325-2010
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243172