.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Zarządzenia Burmistrza

 

Nr Zarządzenia

z dnia

w sprawie

Z-1-2012

4 stycznia 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w głębokim, Hali Widowiskowo-Sportowej, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka w Międzyrzeczu

Z-2-2012

9 stycznia 2012

wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna

Z-3-2012

9 stycznia 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-4-2012

9 stycznia 2012

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2012

Z-5-2012

11 stycznia 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-6-2012

11 stycznia 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z-7-2012

11 stycznia 2012

zatwierdzenia rocznego planu finansowego na rok 2012 dla jednostki budżetowej – Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

Z-8-2012

11 stycznia 2012

zatwierdzenia rocznego planu finansowego na rok 2012 dla jednostki Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Z-9-2012

11 stycznia 2012

zatwierdzenia rocznego planu finansowego na rok 2012 dla jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Z-10-2012

11 stycznia 2012

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz na rok 2012

Z-11-2012

13 stycznia 2012

zatwierdzenia rocznego planu finansowego na rok 2012 dla jednostki budżetowej – Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu

Z-12-2012

24 stycznia 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-13-2012

26 stycznia 2012

uchylające zarządzenie w sprawie stawek czynszu dzierżawnego dla gruntów komunalnych i sal wiejskich obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz

Z-14-2012

31 stycznia 2012

zmiana uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-15-2012

1 lutego 2012

ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z-16-2012

09 lutego 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z-17-2012

09 lutego 2012

wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej oraz zmianę umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowy użytkowania wieczystego i sprzedaży

Z-18-2012

10 lutego 2012

nieodpłatnego nabycia od Powiatu Międzyrzeckiego, nieruchomości położonych w Międzyrzeczu

Z-19-2012

16 lutego 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-20-2012

22 lutego 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Z-21-2012

22 lutego 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Z-22-2012

28 lutego 2012

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032

Z-23-2012

29 lutego 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-24-2012

2 marca 2012

wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej

Z-25-2012

7 marca 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z-26-2012

14 marca 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-27-2012

21 marca 2012

udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz

Z-28-2012

27 marca 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-29-2012

27 marca 2012

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032

Z-30-2012

30 marca 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-31-2012

3 kwietnia 2012

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu

Z-32-2012

3 kwietnia 2012

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowcu

Z-33-2012

5 kwietnia 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z-34-2012

5 kwietnia 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Z-35-2012

10 kwietnia 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu

Z-36-2012

13 kwietnia 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Z-37-2012

16 kwietnia 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Z-38-2012

18 kwietnia 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-39-2012

24 kwietnia 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-40-2012

24 kwietnia 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-41-2012

27 kwietnia 2012

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 - 2032

Z-42-2012

27 kwietnia 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-43-2012

27 kwietnia 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-44-2012

27 kwietnia 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-45-2012

27 kwietnia 2012

wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej

Z-46-2012

30 kwietnia 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-47-2012

30 kwietnia 2012

powołania komisji konkursowej

Z-48-2012

30 kwietnia 2012

powołania komisji konkursowej

Z-49-2012

11 maja 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-50-2012

11 maja 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z-51-2012

17 maja 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-52-2012

17 maja 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Z-53-2012

17 maja 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku

Z-54-2012

22 maja 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu

Z-55-2012

22 maja 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-56-2012

23 maja 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z-57-2012

23 maja 2012

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu

Z-58-2012

23 maja 2012

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowcu

Z-59-2012

23 maja 2012

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu

Z-60-2012

23 maja 2012

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowcu

Z-61-2012

30 maja 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-62-2012

31 maja 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-63-2012

19 czerwca 2012

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat

Z-64-2012

19 czerwca 2012

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat

Z-65-2012

19 czerwca 2012

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z-66-2012

21 czerwca 2012

zmiana uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-67-2012

29 czerwca 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-68-2012

29 czerwca 2012

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032

Z-69-2012

4 lipca 2012

wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej oraz zmianę terminu współużytkowania wieczystego

Z-70-2012

5 lipca 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu

Z-71-2012

5 lipca 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej

Z-72-2012

5 lipca 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-73-2012

11 lipca 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-74-2012

12 lipca 2012

rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-75-2012

13 lipca 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z-76-2012

16 lipca 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 10 lat

Z-77-2012

16 lipca 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Z-78-2012

31 lipca 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-79-2012

8 sierpnia 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat

Z-80-2012

9 sierpnia 2012

nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Starosta Międzyrzecki, nieruchomości położonej w Bobowicku

Z-81-2012

16 sierpnia 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-82-2012

20 sierpnia 2012

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Z-83-2012

27 sierpnia 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Z-84-2012

31 sierpnia 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-85-2012

31 sierpnia 2012

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032

Z-86-2012

17 września 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-87-2012

24 września 2012

wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Kuźnik

Z-88-2012

26 września 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-89-2012

26 września 2012

udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny, polegającej na umorzeniu należności w całości

Z-90-2012

28 września 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-91-2012

12 października 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 10 lat

Z-92-2012

12 października 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Z-93-2012

15 października 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-94-2012

16 października 2012

udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz

Z-95-2012

16 października 2012

wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej oraz zmianę terminu współużytkowania wieczystego

Z-96-2012

16 października 2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Z-97-2012

16 października 2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-98-2012

18 października 2012

wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej oraz zmianę terminu współużytkowania wieczystego

Z-99-2012

30 października 2012

określenia przystanków należących do Gminy Międzyrzecz

 


Zobacz zarządzenia z poprzednich lat:
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2012-01-04 10:21:33
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-10-30 15:00:55 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172