.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miejski:
Rejestry i ewidencje

Rejestry:

prowadzone przez Biuro Rady

1. Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

2. Uchwał Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

 

prowadzone przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny

3. Udzielonych zamówień publicznych

4. Zarządzeń Burmistrza

5. Wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

6. Skarg i wniosków

7. Gminnych jednostek organizacyjnych

8. Korespondencji przychodzącej i wychodzącej

9. Dziennik korespondencji oznaczonej klauzulą zastrzeżone

 

prowadzone przez Biuro ds. ochrony informacji niejawnych

10. Wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

11. Aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

12. Świadczeń rzeczowych i osobistych

13. Świadczeń doraźnych

14. Licencji na taksówki

15. Zezwoleń na przewóz osób autobusami

16. Poszukiwanych poborowych

17. Przedpoborowych

18. Poborowych

19. Wydanych zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat

 

prowadzone przez Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa

20. Psów ras uznanych za agresywne

21. Pozwoleń wodno-prawnych

22. Koncesji geologicznych

23. Decyzji o zezwoleniach na usunięcie drzew z terenu nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych

 

prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego

24. Aktów stanu cywilnego

25. Zapewnień

26. zdarzeń USC

27. Zmian w aktach stanu cywilnego dokonanych na podstawie postanowień sądowych i decyzji administracyjnych

28. Dziennik korespondencji

 

prowadzone przez Wydział Planowania Przestrzennego, Rozwoju i Promocji

29. Decyzji o warunkach zabudowy

30. Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

31. Planów miejscowych

32. Wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych

 

prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich

33. Wyborców

34. Wydanych dowodów osobistych

35. Utraconych dowodów

 

prowadzone przez Wydział Finansowo-Budżetowy

36. Budżetu (zmian)

37. Wysłanych upomnień podatników osób fizycznych i osób prawnych od środków transportowych

38. Not korygujących

39. Potwierdzeń sald

40. Wezwań do zapłaty

41. Decyzji wymiarowych

 

prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej

42. Wniosków mieszkaniowych

43. Działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Ewidencje:

prowadzone przez Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa

1. Pomników przyrody i zespołów parków krajobrazowych

 

prowadzone przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny

2. Sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich

3. Działalności gospodarczej

4. Ludności

 

prowadzone przez Wydział Finansowo-Budżetowy

5. Podatników w danym podatku

6. Tytułów wykonawczych

7. Własnych upomnień

8. Dzierżawców

9. Wydanych zaświadczeń

10. Środków trwałych

11. Wartości niematerialnych i prawnych

12. Pozostałych środków trwałych niskocennych – wyposażenie

 

prowadzone przez Referat Promocji Gospodarczej

13. Innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

 

prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej

14. Dróg gminnych

15. Mostów w ciągu dróg gminnych

16. Sieci kanalizacji deszczowej w Międzyrzeczu, Kaszycy Leśnej

17. Zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych i na odbiór ścieków

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2003-07-04 09:35:37
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-02-29 14:31:54 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172